CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/oc-w-zyciu-prywatnym

OC w życiu prywatnym - charakterystyczny dla ubezpieczenia nieruchomości rodzaj odpowiedzialności cywilnej, polega za zabezpieczeniu finansowym w razie wyrządzenia szkody na osobach trzecich lub ich mieniu.