OC w życiu prywatnym - charakterystyczny dla ubezpieczenia nieruchomości rodzaj odpowiedzialności cywilnej, polega za zabezpieczeniu finansowym w razie wyrządzenia szkody na osobach trzecich lub ich mieniu.