CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/zakres-ubezpieczenia-zielona-karta-zk

Zakres ubezpieczenia Zielona Karta - międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z ruchem pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państwa należącego do tzw. Systemu Zielonej Karty. 

Posiadanie Zielonej Karty konieczne jest w krajach takich jak Albania Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina

Dokładny zakres ubezpieczenia oraz lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, które ubezpieczający otrzymuje wraz z polisą.