Nasi Klienci oceniają Uniqa na
2,75
Zostaw opinię

Wśród dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Uniqa oferuje NNW, obejmujące ochroną zarówno kierowcę, jak i jego pasażerów. 

Porównaj oferty OC i AC z NNW»

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, to rdzaj dodatkowej polisy. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub osobie do tego uprawnionej, w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. 

UNIQA oferuje NNW, którego zakres obejmuje śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku:

  • ruchu pojazdu,
  • przebywana w pojeździe,
  • zatrzymania lub postoju na trasie,
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu, 
  • naprawy na trasie.

NNW w UNIQA ubejmuje zakresem terytorialnym Polskę oraz kraje europejskie. Ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie, a także pies lub kot należący do ras domowych. 

Ubezpieczenie NNW w prosty sposób kupisz jako dodatek do OC i/lub AC. Koniecznie sprawdź, ile zapłacisz za polisę NNW w towarzystwie Uniqa i porównaj propozycję ubezpieczyciela z ofertami innych firm. 

W październiku 2020 r. UNIQA stała się właścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i Słowacji.