Nasi Klienci oceniają Uniqa na
2,51

Uniqa jest doświadczonym towarzystwem ubezpieczeniowych, działającym na polskim rynku już od 1990 roku. W październiku 2020 r. firma stała się właścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i Słowacji. Czy Uniqa zdążyła zyskać duże grono zadowolonych klientów?

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2020 roku bezpośrednio do towarzystwa UNIQA lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęły 14823 skargi od jej klientów. Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia z usług UNIQA, uwzględniliśmy nie tylko liczbę wniesionych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy.

W 2020 roku UNIQA posiadała 2,8% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 5294 skargi. W naszym rankingu towarzystwo zajmuje tym samym 18. miejsce*.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Musimy jednak podkreślić, że liczbę zażaleń dotyczących działalności UNIQA warto potraktować jako subiektywną ocenę jej klientów. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego obejmuje sumę otrzymanych skarg, a nie wszystkie z nich są zasadne.

Czy towarzystwo UNIQA przedstawia atrakcyjne cenowo propozycje ubezpieczenia OC i AC? Przekonaj się o tym, porównując oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

Porównaj ceny OC/AC »

Według danych Rzecznika Finansowego, poszkodowani w kolizjach i wypadkach drogowych skarżą się głównie na przeciągający się proces likwidacji szkody. Czy dotyczy to również towarzystwa UNIQA?

Jeśli masz własną opinię na temat tej firmy, podziel się nią z nami. Może okazać się bardzo pomocna, dla osób rozważających zakup polisy w UNIQA.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe).