Nasi Klienci oceniają Uniqa na
2,51
Zostaw opinię

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa oferuje kompleksową ofertę dla podróżujących. Ochroną można objąć zarówno wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne. Szeroki zakres pozwala dopasować ubezpieczenie turystyczne pod kątem charakteru podróży oraz własnych potrzeb.

Uniqa w ramach ochrony dla podróżujących oferuje:

 • ubezpieczenie turystyczne na podróże po Polsce,

 • ubezpieczenie turystyczne na wyjazdy do krajów Europy i świata,

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży,

 • ubezpieczenie do wiz na Białoruś.

Ubezpieczenie turystyczne - Polska

Podróże krajowe również są obarczone ryzykiem, warto więc przed ruszeniem w Polskę zdecydować się na ochronę. Polisa Uniqa jest dostępna w dwóch wariantach - standardowym (travel) oraz dla aktywnych (travel sport plus). W obu pakietach gwarantowane są takie elementy ochrony, jak:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia oraz rehabilitacji,

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,

 • ubezpieczenie bagażu.

Dodatkowo w wariancie dla aktywnych można ubezpieczyć również:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawianie zawodowego i wyczynowego sportu,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • sprzęt sportowy,
 • odpowiedzialność cywilną związanej z uprawianiem sportu.

Poszczególne pakiety są dostępne jest w trzech wariantach: XSmall, Small i Large, różniących się od siebie zakresem oraz sumami ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne - Europa i świat

To polisa przeznaczona dla wyjeżdżających poza granice Polski. Gwarantuje przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia oraz wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadku oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń podczas pobytu zagranicą.

Ochroną w ramach ubezpieczenia można objąć:

 • koszty leczenia,

 • koszty ratownictwa, a także poszukiwań  transportu o kraju,

 • NNW,

 • OC w życiu prywatnym,

 • bagaż,

 • opóźnienie lotu i dostarczenia bagażu

Ubezpieczenie turystyczne na terenie Europy oraz krajów świata dostępne jest w czterech wariantach: Light, Basic, Premium oraz Maximum, różniących się od siebie zakresem oraz sumami ubezpieczenia.

Polisę można rozszerzyć o:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,

 • uprawianie sportów ekstremalnych,

 • uprawianie sportu zawodowego,

 • pracę fizyczną,

 • zaostrzenie chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Uniqa oferuje także możliwość ubezpieczenia rezygnacji z wyjazdu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń. W razie konieczności odwołania wycieczki ubezpieczyciel zwróci koszty potrącone przez organizatora podróży. 

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznej lub krajowej może obejmować rezygnację: 

 • z podróży

 • z przerwania podróży

 • z biletu.

Taką polisę należy wykupić nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, a jeżeli do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, to tylko w dniu zawarcia umowy (czy też wpłaty zaliczki bądź całości kwoty) związanej z podróżą. Nie może to być jednak później niż 7 dni od daty planowanego wyjazdu.