Nasi Klienci oceniają Uniqa na
2,75
Zostaw opinię

Autocasco to dobrowolna ochrona samochodu, która zapewnia wypłatę odszkodowania po uszkodzeniu samochodu lub jego kradzieży. Uniqa oferuje 3 warianty polisy.

Porównaj ceny OC/AC»

Ubezpieczenie AC, to dobrowolna polisa dla pojazdów mechanicznych, zapewniająca ochronę w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, wyposażenia dodatkowego lub specjalnego, który został wskazany we wniosku ubezpieczeniowym, na skutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń, mających miejsce w czasie trwania umowy.  

Towarzystwo Uniqa oferuje AC w 4 wariantach, w zależności od potrzb właściciela pojazdu.  

1. Serwis ASO

Uszkodzony pojazd podlega naprawie w autoryzowanym serwisie i z użyciem części oryginalnych.

2. Warsztat

 Uszkodzony pojazd podlega naprawie w warsztacie partnerskim i z użyciem części zamiennych.

3. Kosztorys bez amortyzacji

Właściciel auta otrzyma kwotę odszkodowania, która nie zostanie pomniejszona ze względu na utratę wartości części.

4. Kosztorys z amortyzają

Właściciel auta otrzyma kwotę odszkodowania, która zostanie pomniejszona ze względu na utratę wartości części.

Zakres terytorialny ubezpieczenie AC w UNIQA obejmuje Polskę. Istnieje jdnak możliwość rozszerzenia ochrony na pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży  na terenie Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

UNIQA umożliwa ubezpieczenie w ramach AC pojazdu sprowadzonego i niezarejestrowanego w Polsce.

W październiku 2020 r. UNIQA stała się właścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i Słowacji.