CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/polisa-posagowa

Polisa posagowa - rodzaj ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-oszczędnościowym, w której uposażoną osobą jest dziecko. Umowa polisowa jest zawierana na okres 5, 10 lat lub dłuższy czas i polega na regularnym wpłacaniu ustalonej na wstępie składki przez fundatora.

Po osiągnięciu wieku pełnoletniości, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia zgromadzona kwota jest wypłacana dziecku – także w przypadku śmierci rodzica, jeśli uposażony nie osiągnął jeszcze wieku 18 lat.