Polisa posagowa - rodzaj ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-oszczędnościowym, w której uposażoną osobą jest dziecko. Umowa polisowa jest zawierana na okres 5, 10 lat lub dłuższy czas i polega na regularnym wpłacaniu ustalonej na wstępie składki przez fundatora.

Po osiągnięciu wieku pełnoletności, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia zgromadzona kwota jest wypłacana dziecku – także w przypadku śmierci rodzica, jeśli uposażony nie osiągnął jeszcze wieku 18 lat.

W opcji podstawowej polisa gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. W przypadku śmierci fundatora (rodzica, dziadka, krewnego) towarzystwo przejmuje opłacanie składki do końca umowy.

Zakres ochrony można rozszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego,
  • renta posagowa ubezpieczonego ,
  • renta posagowa współubezpieczonego,
  • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego,
  • powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku,
  • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania,
  • pobyt dziecka w szpitalu.