W życiu są momenty, które powodują, że zaczynamy dostrzegać potrzebę ubezpieczenia. Taki parasol finansowy warto mieć w przypadku narodzin dziecka, spłacania kredytu czy nieszczęśliwego zdarzenia w trakcie wykonywania pracy. Jednak nie zawsze ta sama polisa na życie będzie przydatna w każdej sytuacji. Sprawdzamy, jakie ubezpieczenie warto wybrać i dla kogo.

Ubezpieczenie na życie  kojarzy się zwykle z ubezpieczeniem na wypadek nagłej śmierci. Jest to rozwiązanie, które wybiera największa liczba Polaków. Taka polisa jest też najtańsza, ale posiada zarazem najwęższy zakres, ograniczony właściwie do jednego zdarzenia. Tymczasem polisa na życie daje znacznie więcej możliwości. W części ochronnej pozwala na uzyskanie świadczenia pieniężnego, które może okazać się niezbędne przy poważnym zachorowaniu. 

Jak wynika z raportu Prudential Family Index z 2017 roku 44% Polaków twierdzi, że nie zachoruje poważnie w przyszłości, zaś 33% obawia się poważnej choroby. Co ciekawe, większa część ankietowanych opiera swoją opinię na optymistycznym podejściu do świata oraz dbaniu o siebie czy po prostu niechęci do myślenia o złych rzeczach. Z kolei ponad połowa (56%) uczestniczących w badaniu Prudential twierdzi, że w razie poważnego zachorowania nie poradzi sobie finansowo.

Poniżej przyglądamy się nie tylko ochronnym możliwościom polisy na życie, ale także jej funkcji oszczędnościowej i inwestycyjnej. Zarówno dla jednej, jak i wielu osób.

Pieniądze z polisy w razie choroby, inwalidztwa i narodzin dziecka

Ani świadczenie z ZUS-u, ani posiadane oszczędności mogą nie wystarczyć, by w razie nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby pokryć koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją.

Z tego powodu warto rozważyć nie tyle zakup ubezpieczenia na życie, co kluczowe jego dodatki, dzięki którym ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. Przydatne rozszerzenia to m.in.:

 • pobyt w szpitalu, 
 • leczenie po zawale, 
 • operacja chirurgiczna,
 • rehabilitacja.

Każde z tych zdarzeń może oznaczać inną wysokość świadczenia oraz inny sposób jego naliczania. Przykładowo, 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu – płatne o wypisaniu  placówki medycznej na podstawie karty chorobowej uzyskanej od lekarza. Operacja chirurgiczna to już kwota kilku tysięcy złotych w zależności od rodzaju operacji (3-stopniowa skala).

W ramach polisy na życie warto zadbać też o ochronę finansową na wypadek niezdolności do pracy i inwalidztwa. O takich dodatkach powinni pomyśleć przede wszystkim osoby wykonujące niebezpieczny zawód, np. elektrycy. W sytuacji, gdy ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny, ewentualny wypadek spowoduje drastyczne obniżenie jakości życia rodziny. Tu świadczenie jest wyższe i zaczyna się od ok. 10 000 zł. Wypłata następuje jednorazowo lub w miesięcznych ratach jako renta.

Polisa na życie to także dodatkowe środki w przypadku narodzin dziecka. Ubezpieczyciele wypłacają kilka tysięcy złotych za takie zdarzenie, o ile wcześniej wykupiliśmy odpowiedni dodatek. T warto uważać na karencję, czyli okresowy brak odpowiedzialności finansowej ze strony towarzystwa. Karencja wynosi najczęściej od 6 do 12 miesięcy. Najlepiej więc kupować polisę czy rozszerzać jej zakres jeszcze przed planowanym powiększeniem rodziny.

Polisa mieszana – oszczędzaj albo inwestuj

ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona, ale także połączenie świadczenia za wypadek z możliwością gromadzenia oszczędności czy czerpania zysku z części wpłacanej składki. Dzięki polisie mieszanej na życie można zgromadzić odpowiedni kapitał, który w przyszłości będziesz mógł wypłacić, oczywiście – po upływie określonego w umowie czasu. Ostateczna kwota uzależniona jest od wysokości odprowadzanych składek i długości inwestowania.

Środki wpłacane w ramach ubezpieczenia inwestowane są przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Jednak zwróć również uwagę na to, jaki jest ich rodzaj. Możesz wybierać pomiędzy bezpiecznymi, ale mniej zyskownymi funduszami obligacji, pieniężnymi i gwarantowanymi oraz bardziej dynamicznymi (ale też ryzykownymi) funduszami akcji.

W tym miejscu należy podkreślić, że ubezpieczenie inwestycyjne to zobowiązanie długoterminowe. W przypadku wcześniejszego wycofania się z umowy ubezpieczyciel może jednak pobrać wysoką opłatę likwidacyjną. 

Zaciągasz kredyt? Polisa na życie daje większy komfort

Częstym powodem zakupu ubezpieczenia na życie jest kredyt na mieszkanie. W takiej sytuacji bardzo często bank wymaga zakupu polisy, którą sam oferuje kredytobiorcy. Banki współpracują z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i w ramach tej współpracy sprzedają produkty ubezpieczeniowe swoim klientom. Tutaj jednak można spodziewać się warunków ubezpieczenia zbliżonych do warunków, jakie obowiązują w ubezpieczeniu grupowym. Maksymalna suma ubezpieczenia będzie zbliżona do kwoty, jaką kredytobiorca zobowiązuje się spłacić, by w ramach nagłych problemów bank mógł liczyć na spłatę zadłużenia. 

WAŻNE!
Skorzystanie z oferty banku nie jest obowiązkowa, możesz zatem samodzielnie wybrać ubezpieczenie na życie, które całkowicie będzie odpowiadało indywidualnym potrzebom. 

Polisa na życie, nawet jeśli nie jest wymagana przez bank, będzie korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy. Głównie ze względu na cenę i gwarancje bezpieczeństwa finansowego. Wysokość składki będzie zależała od tego, ile ma wynosić świadczenie. Przykładowo, w banku PKO, który oferuje autorskie polisy suma ubezpieczenia waha się od 1000 zł do 30 000 zł.

Miesięcznie za taką formę zabezpieczenia ubezpieczony zapłaci więc góra 36 zł zyskując ochronę na wypadek nawet 5 zdarzeń w zakresie: 

 • zgon ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie.

Co oferuje polisa zakupiona w banku?

Pakiet

ZdarzenieWysokość składki miesięcznej
I

Zgon ubezpieczonego

1,50 zł6,50 zł11 zł16 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

0,50 zł0,50 zł1 zł1 zł
II

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

3,50 zł5 zł8 zł

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW

0,50 zł1 zł1 zł
III

Poważne zachorowanie

4 zł7 zł10 zł

Suma ubezpieczenia

1000 zł10 000 zł20 000 zł30 000 zł

Tabela 1. Opracowanie na podstawie informacji PKO Moje Życie24.

Wadą takiego rozwiązania może być jednak konieczność posiadania rachunku w danym banku, nie mówiąc już o zobowiązaniu finansowym. Dla niektórych minusem może być też niska suma ubezpieczenia.

Alternatywą jest porównywarka ubezpieczeń na życie. Tu zdarzają się np. oferty, których składka jest niska, ale zakres ochrony bardzo ograniczony. Większość ubezpieczeń można jednak dopasować do swoich potrzeb (zawrzeć dodatkową ochronę, zrezygnować z dodatków itd.). 

PAMIĘTAJ!
Im bardziej spersonalizowana polisa, tym większa ochrona dla ubezpieczonego. Oferty ubezpieczenia najlepiej jest porównać i wybrać spośród nich tę najkorzystniejszą.

Rodzinna polisa na życie – płacisz jedną składkę

Ubezpieczyć można nie tylko siebie, ale również najbliższe osoby – dzieci, partnera, rodziców, teściów czy rodzeństwo. Jest to znaczne ułatwienie dla Ciebie oraz bliskich, ponieważ taką polisę możesz nabyć w ramach tylko jednej umowy – budując indywidualną ochronę dla każdego członka rodziny. 

Łączenie kilku produktów ochronnych (np. polisa na życie dla siebie i partnera, NNW dla dziecka oraz polisa na dożycie dla rodziców) w jedną umowę polisową pozwala zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia. Dodatkowo można zaoszczędzić wiele cennego czasu, ponieważ zarówno szukanie odpowiedniego produktu, jak później umawianie spotkania z agentem oraz pamiętanie o różnych terminach płatności jest czasochłonne i skomplikowane.

Ile kosztuje polisa rodzinna? Tu znów dużo zależy od szczegółów ubezpieczenia i samego towarzystwa. Przykładowo, Nationale Nederlanden oferuje ochronę w dwóch wariantach cenowych, jakie zapłacisz, jeśli masz 35 lat i chcesz ubezpieczyć oprócz siebie jeszcze współmałżonka oraz dwoje dzieci:

 • 150 zł miesięcznie – na sumę ubezpieczenia w wysokości 300 000 zł w razie nagłej śmierci oraz wypadku ze skutkiem niezdolności do życia i pracy,
 • 475 zł miesięcznie – na sumę ubezpieczenia w wysokości 1 000 000 zł w razie nagłej śmierci oraz wypadku ze skutkiem niezdolności do życia i pracy.

Warto pamiętać, że na wysokość stawki mogą mieć wpływ stan zdrowia osób, które ma objąć ubezpieczenie, rodzaj uprawianego sportu czy wykonywany zawód.

Polisa na życie tylko dla dziecka – najtańsza ochrona

Narodziny dziecka mogą być doskonałą okazją do zakupu polisy ochronnej. Do wyboru jest:

 • włączenie dziecka do polisy rodzinnej (jako współubezpieczonego),
 • polisa Posagowa (głównym celem jest zgromadzenie kapitału, np. na lepszy start życiowy dziecka, opłacenie jego nauki lub zapewnienie mu odpowiedniego poziomu życia w przypadku śmierci rodzica),
 • polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ostatnia z wymienionych jest zarazem najtańsza. Składki zaczynają się od mniej niż 50 zł rocznie. Natomiast wysokość świadczenia sięga nawet 70 000 zł (Compensa). Taka polisa ma znacznie większe możliwości od ubezpieczenia NNW kupionego w szkole. Koszt jest porównywalny, ale w zamian rodzic otrzymuje większy zakres ochrony dla dziecka – w niektórych towarzystwach także na okoliczność uprawiania sportów poza zajęciami szkolnymi.

Co oferuje polisa NNW dla dziecka?

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Cena składkiSuma ubezpieczenia1% trwałego uszczerbku na zdrowiuPobyt w szpitalu za każdy dzieńKoszty leczenia lub rehabilitacji

Generali
bezpieczni.pl

od 38 zł12 000 - 50 000 zł120 – 500 zł20- 100 zł1200 - 7500 zł

Compensa
NNW Dziecka

od 44 zł25 000 - 70 000 zł140 - 450 zł10 -20 zł4000 - 6000 zł

Proama
Ubezpieczenie NNW

od 30 zł15 000 - 55 000 zł100 - 550 zł2000 - 10 000 zł

Signal Iduna
Bezpieczne Dziecko

od 37 zł10 000 - 50 000 zł100 - 500 zł30 zł1000 - 4000 zł

Wiener
Oświata

od 34 zł10 000 - 50 000 zł100 - 500 zł20 - 40 zł1000 - 15 000 zł

UNIQA
Indywidualne ubezpieczenie szkolne NNW

od 35 zł10 000 - 50 000 zł100 - 500 zł30 - 50 zł2000 - 5000 zł

Tabela 2. Na podstawie informacji zawartych na stronie rankomat.pl/nnw-szkolne.

Ważne informacje

1. Przyszłość warto zabezpieczyć poprzez zakup ubezpieczenia na życie dopasowanego do indywidualnych potrzeb

2. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele modeli ochrony: polisa rodzinna, dla dziecka, pod kredyt czy inwestycyjna

3. Koszt ubezpieczenia jest związany z wysokością sumy ubezpieczenia

4. Polisę warto spersonalizować względem swoich potrzeb poprzez zakup odpowiednich umów dodatkowych