Ubezpieczenie grupowepolisa na życie, w której ten sam zakres ochrony, suma ubezpieczenia i inne elementy produktu polisowego dotyczą przynajmniej kilku osób. Rozwiązanie najczęściej stosowane w zakładach pracy w stosunku do zatrudnionych. Polisa charakteryzuje się niższą składką w stosunku do wariantu indywidualnego, ale i ograniczoną i niezmienną liczbą dodatków. Ubezpieczeniem grupowym nie jest polisa rodzinna.