Pandemia i strajki kontrolerów sprawiły, że zakup biletu lotniczego stał się ryzykownym przedsięwzięciem. Może się okazać, że z powodu choroby, pozytywnego wyniku testu czy strajków załogi nigdzie nie polecimy. Na wszelki wypadek lepiej ubezpieczyć bilet od anulacji.

Taka polisa daje gwarancję odzyskania kosztów poniesionych przy rezerwacji miejsca na połączenie. Linie lotnicze mają bowiem prawo do potrącenia kosztów rezygnacji – im później odwołuje się rezerwację, tym mniejsza kwota będzie zwrócona. Podpowiadamy, jak się zabezpieczyć przed takimi kosztami i jak wybrać ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego.

Czym jest ubezpieczenie biletu lotniczego?

Jest to specjalny rodzaj ubezpieczenia, niezależny od standardowej polisy turystycznej. Ten produkt pozwala na objęcie ochroną od kosztów rezygnacji nie tylko bilet na samolot, ale i wycieczki z biurem podróży czy zarezerwowane noclegi.

Dzięki temu – jeśli powodem rezygnacji z lotu czy wyjazdu będzie sytuacja opisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – odzyska się pieniądze wydane przy rezerwacji.

Uwaga! Ubezpieczenie od kosztów anulacji biletu lotniczego należy zakupić odpowiednio wcześniej, najlepiej zaraz po rezerwacji połączenia. W większości przypadków ubezpieczyciele zastrzegają sobie, że taką polisę oferują jedynie w określonym czasie.

Poniżej prezentujemy, kiedy można zakupić ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego w takich towarzystwach, jak Uniqua, Signal Iduna oraz Europa Ubezpieczenia.

UNIQA:

Liczba dni do wyjazdu

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

Więcej niż 30 dni.

W dowolnym dniu.

30 lub mniej dni

Wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą.

Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

EUROPA UBEZPIECZENIA:

Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia umowy podróży a dniem rozpoczęcia podróży:

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

Wariant Koszty Rezygnacji 100%

Wariant Koszty Rezygnacji 100% Max

więcej niż 30 dni

W terminie 10 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży

W terminie 3 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży

30 dni lub mniej

W dniu zawarcia umowy podróży

W dniu zawarcia umowy podróży

SIGNAL IDUNA:

Liczba dni do wyjazdu

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

30 lub więcej dni

W ciągu 7 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)

Mniej niż 30 dni

W dniu zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)

Co zapewnia ubezpieczenie biletu lotniczego?

Jeśli będziemy zmuszeni odwołać podróż i tym samym zrezygnować z biletu lotniczego, ubezpieczyciel zwróci nam koszty zatrzymane przez przewoźnika. Takim ubezpieczeniem można jednak objąć nie tylko bilety na lot, ale i:

 • wycieczki z biurem podroży lub innym organizatorem wyjazdów,
 • rezerwacje noclegów w hotelach,
 • wejściówki na konferencje czy szkolenia,
 • rezerwacje samochodów,
 • bilety na koncerty, mecze oraz inne wydarzenia kulturalne czy sportowe,
 • czartery jachtów,
 • inne biletu (na pociąg, rejs statkiem czy autokar).

Kiedy można anulować bilet na samolot?

Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określa, jakie sytuacje mogą być powodem anulowania biletu na lot. Wśród najczęściej się powtarzających możemy wymienić takie zdarzenia, jak:

 • nagła choroba lub zaostrzenie się choroby przewlekłej ubezpieczonego lub towarzyszącego mu w podróży,
 • nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub towarzyszącego mu w podróży.
 • zachorowanie bliskiej osoby lub nieszczęśliwy wypadek,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • komplikacje związane z ciążą lub porodem u bliskiej osoby,
 • zdarzenia losowe, które wymagają obecności w miejscu zamieszkania, np. powódź, włamanie do mieszkania, zalanie mieszkania, pożar, katastrofa budowlana, huragan, trzęsienie ziemi, grad, uderzenie pioruna itp.,
 • kradzież dokumentów niezbędnych do podróży,
 • wezwanie do sądu,
 • wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego,
 • wezwanie do wojska,
 • problemy w pracy związane z nagłą sytuacją,
 • rozpoczęcie nowej pracy w terminie wyjazdu,
 • utrata pracy,
 • wyznaczenie terminu operacji, zabiegu lub pobytu w sanatorium,
 • udział w zawodach międzynarodowych.
Uwaga! Każde towarzystwo ma swoje regulacje w tym zakresie. Przed zakupem ubezpieczenia warto się z nimi zapoznać.

Za dodatkową składką można też objąć ochroną zachorowania na COVID-19 czy kwarantannę.

Kiedy ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego nie zadziała?

Ubezpieczyciele w OWU określają też sytuacje, w których mimo posiadania ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego nie otrzyma się zwrotu kosztów. Są to tak zwane wyłączenia ochrony.

Każde towarzystwo ma w tym zakresie swoje regulacje, ale do najczęstszych wyłączeń możemy zaliczyć:

 • epidemie,
 • klęski żywiołowe,
 • ataki terrorystyczne,
 • podróże do krajów ogarniętych wojną,
 • strajki, akcje protestacyjne, zamieszki.

Jak skorzystać z ubezpieczenia biletu lotniczego?  

Przede wszystkim należy zgłosić zdarzenie do centrum alarmowego/informacyjnego ubezpieczyciela. Należy posiadać zaświadczenie o anulowaniu biletu wystawione przez linie lotnicze.

Konieczne będzie również udokumentowanie powody anulacji, czyli np. zaświadczenie od lekarza o chorobie, wezwanie do sądu, potwierdzenie kradzieży dokumentów czy wypowiedzenie z pracy bądź zaświadczenie o rozpoczęciu nowego zatrudnienia.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają określony w OWU czas na rozpatrzenie zgłoszenia, powiadomienie o decyzji o przyznaniu odszkodowania oraz wypłacenie kosztów poniesionych przy rezygnacji z biletu. W razie anulowania biletu zawsze warto skontaktować się z infolinią ubezpieczyciela, by uzyskać więcej szczegółów na ten temat.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Ile kosztuje ubezpieczenie biletu lotniczego?

Cena takiej polisy w dużej mierze zależna jest od ceny biletu i wybranego zakresu ochrony. Najlepiej więc indywidualnie wyliczyć wysokość składki. W tym celu należy przejść na stronę ubezpieczyciela i skorzystać z zamieszczonych tam kalkulatorów. Poniżej prezentujemy przykładowe wyliczenia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z biletu w Uniqa, Signal Idunie oraz Europa Ubezpieczenia.

Anulacja biletu lotniczego
UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 2 500 zł
Uniqa
2 500 zł
0,0 %
70,00 zł
Signal Iduna
2 500 zł
0,0 %
73,00 zł
Europa Ubezpieczenia
2 500 zł
All risk
0,0 %
80,00 zł
Anulacja biletu lotniczego
Uniqa
70,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 2 500 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów0,0 %
Signal Iduna
73,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 2 500 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów0,0 %
Europa Ubezpieczenia
80,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 2 500 zł
All risk
Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów0,0 %

Takie ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego można zakupić online. Wystarczy wypełnić dane, wybrać najlepszą dla siebie ofertę i opłacić składkę.

Co warto wiedzieć?

 1. Bilet na samolot można objąć ubezpieczeniem w razie rezygnacji z połączenia.
 2. Ubezpieczyciel zwróci wtedy koszty potrącone przez przewoźnika.
 3. Powody rezygnacji muszą być zgodne z tym, co zostało określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 4. Bilet można anulować między innymi z powodu choroby, śmierci bliskiej osoby czy kradzieży dokumentów.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można ubezpieczyć bilety lotnicze?

  Tak, ubezpieczyciele dają taką możliwość. Można otrzymać całość kosztów poniesionych przy rezygnacji z biletu lub ich cześć. To zależy od wybranego wariantu.

 2. Kiedy można anulować lot?

  Sytuacje, w których anulacja jest możliwa są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa. To np. choroba, śmierć bliskich, kradzież dokumentów, zdarzenia losowe czy nieszczęśliwe wypadki.

 3. Ile kosztuje ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego?

  Cena zależy od kosztu poniesionego na zakup biletu, wybranych dodatków i konkretnej oferty. Przy zakupie biletu za 2 500 zł można taką polisę mieć za 70 zł.

 4. Czy można anulować bilet z powodu Covid-19?

  Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę również w razie zachorowania na koronawirusa czy nałożenia na podróżującego kwarantanny.

 5. Co obejmuje ubezpieczenie biletu lotniczego?

  Ubezpieczenie biletu lotniczego zapewnia odszkodowanie w przypadku opóźnionego lotu albo rezygnacji z rezerwacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 6. Czy można dokupić ubezpieczenie lotu?

  Nie. Opcja ubezpieczenia lotu znajduje się w wybranym pakiecie polisy jako element stały, nie można z niego zrezygnować ani go dokupić. Ubezpieczenie od rezygnacji z biletu można zakupić na czas określony przepisami OWU (zwykle do kilku dni po rezerwacji miejsca).

 7. Czy można ubezpieczyć lot od rezygnacji?

  Tak, można na ubezpieczyć lot od rezygnacji. Taka polisę należy zakupić zaraz po rezerwacji miejsca. W razie rezygnacji z lotu ubezpieczyciel zwróci koszty potrącone przez przewoźnika.