Nasi Klienci oceniają TUW na
2,03
Zostaw opinię

Umowę OC możesz wypowiedzieć wyłącznie w kilku ściśle określonych przypadkach. Aby formalności związane z ewentualnym wypowiedzeniem umowy w TUW zredukować do minimum, zapoznaj się z poniższymi informacjami. 
 


Porównaj ceny ubezpieczeń OC / AC »


Klient może wypowiedzieć umowę w TU w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:

  • Obowiązująca dotychczas polisa w TUW traci ważność – w przypadku zmiany ubezpieczyciela, wypowiedzenie musi wpłynąć najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania ubezpieczenia OC;
  • Podwójne OC – w przypadku, gdy polisa OC nie zostanie wypowiedziana, następuje jej automatyczne wznowienie; klient, który podpisał umowę z nowym towarzystwem, a poprzednia polisa uległa wznowieniu, może wypowiedzieć przedłużone automatycznie OC; w takiej sytuacji należy złożyć dokument wypowiedzenia wraz z numerem nowej polisy oraz nazwą towarzystwa, w którym została ona wykupiona;
  • Polisa po zbywcy pojazdu – nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia OC w każdym momencie jej obowiązywania; do wypowiedzenia umowy należy wówczas dołączyć umowę zakupu lub fakturę w celu potwierdzenia praw własności pojazdu;

Do przygotowania dokumentu wypowiedzenia OC możesz użyć generatora, który znajduje się na stronie Wypowiadamoc.pl
 

Wypowiedzenie umowy OC i informację o zmianie właściciela pojazdu należy składać:

  • Mailowo: wypowiedzenia@tuw.pl
  • W placówkach: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00