Nasi Klienci oceniają TUW na
1,69
Zostaw opinię

Umowę OC możesz wypowiedzieć wyłącznie w kilku ściśle określonych przypadkach. Aby formalności związane z ewentualnym wypowiedzeniem umowy w TUW zredukować do minimum, zapoznaj się z poniższymi informacjami. 
 


Porównaj ceny ubezpieczeń OC / AC »


Klient może wypowiedzieć umowę w TU w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:

  • Obowiązująca dotychczas polisa w TUW traci ważność – w przypadku zmiany ubezpieczyciela, wypowiedzenie musi wpłynąć najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania ubezpieczenia OC;
  • Podwójne OC – w przypadku, gdy polisa OC nie zostanie wypowiedziana, następuje jej automatyczne wznowienie; klient, który podpisał umowę z nowym towarzystwem, a poprzednia polisa uległa wznowieniu, może wypowiedzieć przedłużone automatycznie OC; w takiej sytuacji należy złożyć dokument wypowiedzenia wraz z numerem nowej polisy oraz nazwą towarzystwa, w którym została ona wykupiona;
  • Polisa po zbywcy pojazdu – nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia OC w każdym momencie jej obowiązywania; do wypowiedzenia umowy należy wówczas dołączyć umowę zakupu lub fakturę w celu potwierdzenia praw własności pojazdu;

Do przygotowania dokumentu wypowiedzenia OC możesz użyć generatora, który znajduje się na stronie Wypowiadamoc.pl
 

Wypowiedzenie umowy OC i informację o zmianie właściciela pojazdu należy składać:

  • Mailowo: wypowiedzenia@tuw.pl
  • W placówkach: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Co ciekawe, TUW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w odróżnieniu do firm ubezpieczeniowych działających w formie spółek akcyjnych jest podmiotem, które nie jest nastawione na generowanie komercyjnego zysku. Jej głównym celem działania jest oferowanie ubezpieczeń dla swoich klientów, którzy są jednocześnie Członkami Towarzystwa. TUW  na polskim rynku ubezpieczeniowym działa od 1992 roku i podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowym zabezpieczeniem Członków Towarzystwa jest dobra asekuracja umów ubezpieczenia. Zasady funkcjonowania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych określa jego statut. Firma specjalizuje się w polisach ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i rolnych skierowanych do klientów indywidualnych, firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.