Nasi Klienci oceniają TUW na
2,07
Zostaw opinię

Po wystąpieniu szkody, warto zgłosić się do ubezpieczyciela jak najszybciej, by ten rozpoczął proces likwidacji szkody. Jak to zrobić? TUW daje swoim klientom trzy możliwości. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych specjalizuje się w szczególności w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych oraz rolnych. Jej oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak  i firm, czy instytucji. Ochroną TUW mogą zostać objęte również jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Porównaj ceny OC/AC

Zgłoszenie szkody w TUW może odbyć się na trzy sposoby. Pierwszy obejmuje kontakt telefoniczny z dedykowaną infolinią pod numerem 801 001 003 lub 22 545 39 50. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 20:00. W dni ustawowo wolne od pracy infolinia nie działa. 

Poszkodowany może zgłosić szkodę również za pośrednictwem e-maila. Formularz szkody należy pobrać ze strony https://www.tuw.pl/PL/download.html wypełnić oraz wysłać na adres: zgloszenie.szkody@tuw.pl. Do formularza zgłoszeniowego szkody należy dołączyć wszelkie dodatkowe dokumenty potwierdzające wyrządzenie szkody np. notatkę policji, czy oświadczenie sprawcy zdarzenia.

Dodatkowo szkodę można zgłosić osobiście w którejś z placówek Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Najbliższą placówkę TUW można znaleźć dzięki wyszukiwarce dostępnej na https://tuw.pl/kontakt.html.     

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa na rodzimym rynku ubezpieczeń od 1992 roku. W odróżnieniu od firm ubezpieczeniowych w formie spółek akcyjnych, TUW działa na zasadach non-profit, jej działalność nie ma charakteru komercyjnego, czyli nastawionego na zysk. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nie posiada zewnętrznych właścicieli ani akcjonariuszy. TUW ubezpiecza swoich członków, to oni tworzą Towarzystwo. Organem podejmującym strategiczne decyzje jest Walne Zgromadzenie Członków, de facto osób ubezpieczonych w TUW. Podmiot podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Firma oferuje szereg polis ubezpieczeniowych o charakterze majątkowym. Umowy z członkami zawierane są na korzystnych warunkach z dobrze wyważoną składką ubezpieczeniową, a można je zawrzeć w blisko 90 placówkach oraz za pośrednictwem agentów współpracujących.