Nasi Klienci oceniają TUW na
1,90
Zostaw opinię

Niebezpieczeństwo wypadku grozi nie tylko kierowcy pojazdu, ale także jego pasażerom. Aby również oni mogli otrzymać ewentualne odszkodowanie, warto zadbać o odpowiednią ochronę, jaką jest polisa NNW.

Każdy kierowca, posiadający polisę NNW w TUW zapewnia ochronę nie tylko sobie, ale również swoim pasażerom. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku powstania szkody z winy kierującego lub osoby trzeciej. Świadczenie przysługuje poszkodowanym w związku z:

  • ruchem pojazdu,
  • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
  • postojem i naprawą w trasie,
  • załadunkiem i rozładowywaniem pojazdu,
  • pożarem lub wybuchem pojazdu.

Suma ubezpieczenia na osobę może wynosić od 5 tys. zł do 25 tys. zł - ubezpieczający sam podejmuje decyzję, na jaką sumę ubezpieczenia się decyduje. Suma ubezpieczenia dla kierowcy może być nawet kilkukrotnie wyższa, gdyż to on jest najbardziej zagrożony. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • urazy,
  • śmierć,
  • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia.

NNW w TUW chorni kierowcę i pasażerów w Polsce i za granicą. Polisa dostępna jest w pakiecie z obowiązkowym OC lub dobrowolnym Autocasco.