Nasi Klienci oceniają TUW na
2,07
Zostaw opinię

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie, które musi być należycie zabezpieczone. TUW proponuje ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA oraz BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE, które obejmą Twoją nieruchomość kompleksową ochroną. 


Porównaj najlepsze ubezpieczenia »


TUW oferuje swoim klientom dwa warianty ubezpieczenia nieruchomości. W zależności od wybranego pakietu ochroną mogą zostać objęte domy, mieszkania oraz budynki w budowie. 

Pakiet Bezpieczna Rodzina

Pakiet BEZPIECZNA RODZINA przeznaczony jest dla właścicieli oraz najemców mieszkań i domów. Obejmuje ochroną:

 • budynki mieszkalne, mieszkania, budynki gospodarcze,
 • budowle i obiekty małej architektury,
 • domy letniskowe,
 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu np. przez pracodawcę,
 • mienie do działalności gospodarczej,
 • przenośny sprzęt elektroniczny, również poza miejscem zamieszkania,
 • mienie na tarasie i w ogrodzie,
 • nagrobek.

Ubezpieczenie gwarantuje szeroką ochronę dla ubezpieczonego, jego bliskich oraz posiadanego mienia. Zakres ochrony może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta. W skład pakietu wchodzą: 

 • ubezpieczenie od pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju ulicznego,
 • ubezpieczenie od kradzieży stałych elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego lub mieszkania,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych ,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na terenie całego świata z wyłączeniem Kanady i USA, 
 • ubezpieczenie ochrony prawnej na terenie Polski,
 • ubezpieczenie NNW bez względu na wiek Ubezpieczonego i miejsce zdarzenia.

Pakiet BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE

Pakiet BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE skierowany jest do wszystkich osób, które posiadają dom jednorodzinny lub wielorodzinny z maksymalnie czterema kondygnacjami i dwudziestoma mieszkaniami. W ramach polisy, ochroną mogą także zostać objęte budynki gospodarcze oraz garaże. 

Ubezpieczenie może chronić od skutków zdarzeń losowych takich jak:

 • huragan,
 • pożar,
 • uderzenia pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • wybuch.

Dodatkowo, ochronę można rozszerzyć o skutki:

 • gradu,
 • katastrofy budowlanej,
 • lawiny, powodzi, zapadania się ziemi,
 • zalania powstałego wskutek prób szczelności instalacji.

Oczywiście każda budowa kiedyś się skończy, a jej efektem będzie Twój wymarzony dom. Również po zakończeniu prac budowlanych może on być chroniony:

 • od dewastacji stałych elementów do 10% sumy ubezpieczenia budynku,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku do 15% sumy ubezpieczenia budynku,
 • ubezpieczysz również przechowywane mienie ruchome do 5% sumy ubezpieczenia budynku.

Klienci posiadający w TUW inne polisy, mogą liczyć na 10-procentowy rabat oraz dodatkowe zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia i staż w towarzystwie.