Nasi Klienci oceniają Beesafe na
4,77
Zostaw opinię

Ocenę wybranego ubezpieczyciela można przeprowadzić m.in. na podstawie raportu Rzecznika Finansowego za 2019 rok, w sprawie skarg napływających od klientów poszczególnych firm. W przypadku Beesafe, nie możemy jednak uzyskać w ten sposób dokładnych informacji. Pieczę nad tą marką sprawuje Compensa i do niej wpływają skargi od niezadowolonych klientów. Wobec tego, sprawdziliśmy, jak Compensa wypada na tle innych towarzystw.

Porównaj ceny OC i AC w 16 firmach

W 2019 roku bezpośrednio do towarzystwa Compensa lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 2717 skarg od niezadowolonych klientów – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. Jaki wynik daje to Compensa w zestawieniu z innymi firmami ubezpieczeniowymi?

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Obiektywną ocenę stopnia niezadowolenia kierowców posiadających ubezpieczenie komunikacyjne w Compensa powinniśmy zacząć od porównania liczby wniesionych do ubezpieczyciela skarg do udziału rynkowego tego towarzystwa. Towarzystwo Compensa S.A. VIG posiada 4,2% udział w rynku.

Stosunek wniesionych zażaleń do udziału wynosi więc około 647 skarg. Tym samym, w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Compensa zajmuje 2. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to bardzo wysoka pozycja.

Warto podkreślić, że liczby skarg i sporów sądowych dotyczących działalności Compensa nie należy traktować jako jedyny wskaźnik oceny tego towarzystwa. Pamiętajmy, że Sprawozdanie Rzecznika Finansowego przedstawia wszystkie otrzymane skargi i podczas dalszego postępowania część z nich może okazać się bezzasadna.

Aby pomóc innym w wyborze najlepszego ubezpieczyciela i obiektywnie ocenić towarzystwo Compensa/Beesafe, warto poznać opinie osób, które już korzystają lub korzystały z usług tych firm. Zachęcamy do pozostawiania własnych uwag i komentarzy.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)