Nasi Klienci oceniają Beesafe na
4,51

Ocenę wybranego ubezpieczyciela można przeprowadzić m.in. na podstawie raportu Rzecznika Finansowego za 2020 rok, w sprawie skarg napływających od klientów poszczególnych firm. W przypadku Beesafe, nie możemy jednak uzyskać w ten sposób dokładnych informacji. Pieczę nad tą marką sprawuje Compensa i do niej wpływają skargi od niezadowolonych klientów. Wobec tego, sprawdziliśmy, jak Compensa wypada na tle innych towarzystw.

Porównaj ceny OC i AC w 16 firmach

W 2020 roku bezpośrednio do towarzystwa Compensa lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 13 711 skarg od niezadowolonych klientów – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. Jaki wynik daje to Compensa w zestawieniu z innymi firmami ubezpieczeniowymi?

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Obiektywną ocenę stopnia niezadowolenia kierowców posiadających ubezpieczenie komunikacyjne w Compensa powinniśmy zacząć od porównania liczby wniesionych do ubezpieczyciela skarg do udziału rynkowego tego towarzystwa. Towarzystwo Compensa S.A. VIG posiada 4,4% udział w rynku.

Stosunek wniesionych zażaleń do udziału wynosi więc około 3116 skarg. Tym samym, w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Compensa zajmuje 15. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*).

Warto podkreślić, że liczby skarg i sporów sądowych dotyczących działalności Compensa nie należy traktować jako jedyny wskaźnik oceny tego towarzystwa. Pamiętajmy, że Sprawozdanie Rzecznika Finansowego przedstawia wszystkie otrzymane skargi i podczas dalszego postępowania część z nich może okazać się bezzasadna.

Aby pomóc innym w wyborze najlepszego ubezpieczyciela i obiektywnie ocenić towarzystwo Compensa/Beesafe, warto poznać opinie osób, które już korzystają lub korzystały z usług tych firm. Zachęcamy do pozostawiania własnych uwag i komentarzy. Według ocen naszych klientów BeeSafe jest bardzo dobrą firmą ubezpieczeniową z oceną 4,77/5,00 (stan na dzień 29.11.2021). 

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)