Nasi Klienci oceniają Beesafe na
4,51
Zostaw opinię

Ubezpieczeniem NNW w Beesafe objęci są wszyscy podróżujący samochodem: kierowca i pasażerowie. Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 250000 złotych, a ochrona działa na terenie Polski i Europy.

Porównaj ceny OC i AC z NNW

Przedmiotem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Beesafe są zdrowie i życie kierującego pojazdem oraz koszty leczenia poniesione przez wszystkich Ubezpieczonych. Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków do których doszło bezpośrednio w związku z ruchem samochodu wskazanego w umowie, a także:

 • bezpośrednio podczas wsiadania i wysiadania,
 • bezpośrednio przy rozładunku i załadunku,
 • podczas naprawy lub postoju podczas podróży,
 • podczas pożaru pojazdu lub wybuchu powstałego z przyczyn wewnętrznych.

Jakie koszty leczenia pokrywa Beesafe z polisy NNW?

Osoby poszkodowane w wypadkach mogą otrzymać zwrot niezbędnych wydatków poniesionych na terenie Polski z tytułu:

 • doraźnej pomocy ambulatoryjnej lub lekarskiej,
 • pobytu w szpitalu, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych) oraz badań,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
 • transportu do szpitala i/lub ambulatorium.

Limit odpowiedzialności dla kosztów leczenia wynosi 20% sumy ubezpieczenia określonej dla następstwa nieszczęśliwego wypadku (trwałego uszczerbku na zdrowiu). Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się natomiast na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do OWU NNW Beesafe.

Ile wynosi suma ubezpieczenia NNW Beesafe?

Suma ubezpieczenia NNW została określona odrębnie dla każdego Ubezpieczonego i wynosi: 10000 zł dla każdego pasażera, 50000 zł dla kierowcy.

Suma ubezpieczenia NNW w przypadku śmierci kierowcy pojazdu jest pięć razy wyższa niż określona dla pozostałych następstw nieszczęśliwych wypadków i sięga 250 000 zł.

Czego nie obejmuje NNW Beesafe?

Odpowiedzialność Beesafe (Compensy) jest wyłączona w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na naruszeniu dóbr osobistych oraz utracie lub uszkodzeniu rzeczy należących do osób ubezpieczonych. Z polisy NNW nie przysługuje również zadośćuczynienie za ból oraz cierpienie.

Beesafe nie odpowiada także za skutki wypadków powstałych m.in. podczas:

 • rajdów, jazd testowych, treningowych i jazd konkursowych,
 • użycia samochodu do nauki jazdy lub jako taksówki,
 • zarobkowego wynajmowania auta,
 • przewożenia przesyłek kurierskich lub używania pojazdu do holowania innych.

Podróżujący pojazdem/osoby bliskie nie otrzymają również świadczenia, jeśli:

 • usiłowali popełnić lub popełnili przestępstwo albo samobójstwo,
 • posługiwali się petardami lub innymi materiałami niebezpiecznymi.

Jaki jest zakres terytorialny NNW w Beesafe?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje szkody powstałe w Polsce oraz w innych państwach europejskich należących do Unii Europejskiej, Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Za europejską część Rosji uznaje się Okręg Woroneski, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski, Centralny Okręg Federalny oraz Północno-Zachodni Okręg Federalny bez Niemieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi, a za europejską część Turcji uznaje się Trację.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia NNW Beesafe znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) na stronie Beesafe. Zostały one zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.