Nasi Klienci oceniają Beesafe na
4,33
Zostaw opinię

Oferta ubezpieczenia AC Beesafe jest bardzo przejrzysta. Właściciel samochodu może wybrać jeden z dwóch prostych wariantów likwidacji szkody, z naprawą w warsztacie partnerskim lub ASO.

Beesafe oferuje produkty ubezpieczeniowe towarzystwa Compensa, która działa w Polsce od wielu lat. Dzięki temu, klienci Beesafe mogą mieć pewność, że ubezpieczenie ich samochodu zostało skonstruowane w oparciu o długoletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeń, a likwidacja szkody zostanie przeprowadzona profesjonalnie.

Główne zalety ubezpieczenia autocasco w Beesafe, to:

  • Proste zasady likwidacji szkody,
  • Rozległa sieć warsztatów partnerskich (Beesafe korzysta z warsztatów Compensy),
  • Usługa Door-to-door w wariancie Warsztat Partnerski,
  • Niższa cena AC dzięki zastosowaniu stałego udziału własnego w szkodzie (500 zł),
  • Wygodne metody płatności, m.in. w Tpay.

Czym jest i co gwarantuje ubezpieczenie autocasco w Beesafe?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które zabezpiecza finansowo właściciela samochodu na wypadek uszkodzenia pojazdu, zniszczenia lub jego utraty. Odszkodowanie otrzymane z polisy AC pokrywa koszty napraw lub umożliwia zakup nowego samochodu po kradzieży lub szkodzie całkowitej.

Porównaj ceny OC i AC

Jaki jest zakres terytorialny autocasco Beesafe?

AC Beesafe działa w europejskich częściach państw należących do Unii Europejskiej (w tym Polski),   Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Za europejską część Rosji uznaje się Okręg Woroneski, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski, Centralny Okręg Federalny oraz Północno-Zachodni Okręg Federalny bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi, a za europejską część Turcji uznaje się Trację.

Uwaga! Jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd inny niż osobowy i ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg lub przyczepa kempingowa, standardowe ubezpieczenie AC obejmuje wyłącznie Polskę. Zakres terytorialny można jednak rozszerzyć za dopłatą.

W jakim zakresie może być zawarta umowa AC Beesafe?

W Beesafe możesz kupić polisę Autocasco w wersji:

  • Mini AC – oferta skierowana jest głównie do właścicieli starszych modeli samochodów, którzy obawiają się szkód powstałych w wyniku działania sił przyrody (działanie deszczu nawalnego, powodzi, gradu, huraganu, zatopienie, uderzenie pioruna, osunięcia się ziemi, lawiny, pożaru, trzęsienia ziemi, trąby powietrznej, zapadanie się ziemi) oraz utraty pojazdu na skutek kradzieży;
  • Pełnego AC (all risks) – to propozycja przede wszystkim dla posiadaczy aut nowych i kilkuletnich, o dużej wartości. Polisa gwarantuje odszkodowanie po uszkodzeniu, zniszczeniu oraz utracie samochodu, bez względu na przyczynę (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Oznacza to, że Beesafe może być wyłączone z odpowiedzialności za szkodę tylko po wystąpieniu zdarzenia wyraźnie wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Umowa AC pełnego może być zawarta w wariantach:

1. Autoryzowane Stacje Obsługi - naprawa w ASO i z użyciem części oryginalnych;

2. Warsztaty Partnerskie - naprawa w warsztacie Partnerskim Beesafe (wszystkie warsztaty partnerskie Compensy),  przy użyciu części zamiennych.

W wariancie Warsztat Partnerski świadczona jest dodatkowo usługa Door-to-door (odebranie i podstawienie samochodu po naprawie na odległość do 100 km) i samochodu zastępczego na czas naprawy.

Jeśli zdecydujesz się na zakup AC w wersji mini, szkoda zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem amortyzacji i cen części zamiennych.