Najtańsze ubezpieczenie turystyczne kosztuje mniej niż 3 zł dziennie. Z kolei za pakiet z najszerszym zakresem ochrony trzeba zapłacić powyżej 10 zł. Sprawdzamy, na co możesz liczyć wybierając polisę za trzy, pięć lub dziesięć złotych.

Polisę należy dostosować do celu i miejsca wyjazdu. Wraz ze wzrostem ceny, zwiększa się jej zakres ochrony. Aby ułatwić wybór optymalnego pakietu, przygotowaliśmy porównanie ofert ubezpieczycieli w 4 wariantach cenowych. Pod uwagę wzięliśmy wysokość sum gwarantowanych: kosztów leczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), bagażu oraz klauzulę alkoholową.

Najtańsze ubezpieczenie turystyczne do 3 zł dziennie z niskimi kosztami leczenia

W przypadku podróży po Europie w celu wypoczynku lub zwiedzania, cena najtańszej polisy turystycznej wynosi 2,29 zł dziennie. W pakiecie towarzystwo oferuje następujące sumy gwarantowane:

 • koszty leczenia – 43 130 zł (10 000 euro),
 • NNW – 8 626 zł (2000 euro),
 • ubezpieczenie bagażu – 863 zł (200 euro).

Taki zakres ochrony może okazać się niewystarczający. Polisa refunduje koszty leczenia tylko do kwoty 10 000 euro, bez akcji ratowniczej. W przypadku podróży po Europie,minimalna suma gwarantowana opieki medycznej powinna wynosić 20 000 euro, a rekomendowana co najmniej 30 000 euro. Pakiet nie zawiera również OC w życiu prywatnym. Niski jest także limit NNW (2000 euro).

Przykład: Podczas wakacji w Grecji u turysty doszło do pęknięcia tętniaka tętnicy mózgowej. Konieczne było przeprowadzenie operacji, a następnie transport pacjenta do Polski. Za udzieloną pomoc medyczną ubezpieczyciel w ramach polisy zapłacił 88 000 zł (ponad 20 000 euro). Gdyby poszkodowany ograniczył zakres ochrony jedynie do polisy w cenie 3 zł za dzień ochrony, to z własnych środków musiałby dopłacić około 44 000 zł.

Źródło: TU Europa dla rankomat.pl

Zalety:

Wady:

 • zbyt niska suma gwarantowana kosztów leczenia w wysokości 43 130 zł (10 000 euro),
 • brak ubezpieczenia OC w życiu prywatnym,
 • NNW z niską sumą gwarantowaną w wysokości 8 626 zł (2000 euro),
 • brak możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę alkoholową.

5 zł dziennie. Koszty leczenia dopasowane do podróży po Europie

Nieco droższa polisa dla turystów podróżujących po Europie kosztuje 5 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej. Ubezpieczyciel w pakiecie zapewnia następujące sumy gwarantowane:

 • koszty leczenia – 129 389 zł (30 000 euro),
 • ratownictwo – 21 564 zł (5000 euro),
 • NNW – 21 564 zł (5000 euro),
 • OC w życiu prywatnym – 215 648 zł (50 000 euro),
 • ubezpieczenie bagażu – 2156 zł (500 euro).

Atutem tej polisy jest rekomendowana w Europie, suma gwarantowana kosztów leczenia w wysokości co najmniej 30 000 euro. Jednak poza Starym Kontynentem może okazać się niewystarczająca. Pakiet zapewnia również wysokie kwoty ubezpieczenia NNW (5000 euro), OC w życiu prywatnym (50 000 euro) i bagażu (500 euro).

Przykład: Podczas wakacji w Egipcie turystka upadła w pokoju hotelowym i uszkodziła biodro. Nie była w stanie poruszać się o własnych siłach. W efekcie na miejscu musiała przejść rehabilitację. Następnie została przewieziona helikopterem do Polski. Ubezpieczyciel za transport medyczny oraz hospitalizację w ramach polisy zapłacił 145 000 zł. Gdyby poszkodowana posiadała ubezpieczenie turystyczne z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 129 389 zł, z własnych środków musiałaby dopłacić około 16 000 zł.

Źródło: AXA dla rankomat.pl

Zalety:

 • rekomendowane koszty leczenia na terenie Europy w kwocie co najmniej 30 000 euro,
 • ratownictwo – 21 564 zł (5000 euro),
 • NNW – 21 564 zł (5000 euro),
 • OC w życiu prywatnym – 215 648 zł (50 000 euro),
 • ubezpieczenie bagażu – 2156 zł (500 euro).

Wady:

 • zbyt niska suma gwarantowana kosztów leczenia poza Europą w wysokości 30 000 euro,
 • brak możliwości rozszerzenia polisy o klauzulę alkoholową.

Około 10 zł dziennie. Za 20% dopłatą klauzula alkoholowa

Jeden z ubezpieczycieli za 8,72 zł dziennie umożliwia rozszerzenie polisy o tzw. klauzulę alkoholową, która jest dostępna w naszym kalkulatorze. Pakiet zawiera następujące sumy gwarantowane:

 • koszty leczenia – 600 000 zł (około 139 200 euro),
 • ratownictwo – 600 000 zł (około 139 200 euro),
 • NNW – 50 000 zł (około 11 600 euro),
 • OC w życiu prywatnym – 150 000 zł (około 34 800 euro),
 • ubezpieczenie bagażu – 1500 zł (około 348 euro),
 • za dopłatą w wysokości 20% składki klauzulę alkoholową.

Największym atutem tej polisy są bardzo wysokie koszty leczenia w wysokości ponad 139 000 euro. W przypadku wyjazdu do Egiptu czy Tajlandii, minimalna suma gwarantowana powinna wynosić co najmniej 60 000 euro. Ubezpieczenie oferuje również wysoką kwotę NNW (11 600 euro). W porównaniu do oferty w cenie 5 zł, nieco niższe jest ubezpieczenie bagażu (348 euro). Znacznie mniejsza jest również suma gwarantowana OC w życiu prywatnym (34 800 euro).

Podstawowy pakiet kosztuje 7,27 zł za dzień ochrony. Ubezpieczyciel w tej ofercie dodatkowo proponuje za dopłatą w wysokości 20% składki (cena wzrośnie do 8,72 zł dziennie),  możliwość dokupienia klauzuli alkoholowej. Zakres ochrony obejmuje dwa elementy ubezpieczenia turystycznego – koszty leczenia oraz NNW. W razie wypadku lub doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w stanie nietrzeźwości, towarzystwo pokryje wszelkie opłaty medyczne bądź wypłaci odszkodowanie do wysokości sum gwarantowanych określonych w umowie. Jednak jeśli ubezpieczony będzie prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub doprowadzi do kontuzji osoby trzeciej, to ochrona zostanie całkowicie wyłączona. Bywają też przypadki, gdy nawet tak optymalnie dopasowana polisa może okazać się niewystarczająca.

Przykład: Podczas wakacji na Majorce turysta zachorował na tętniaka mózgu. Przeprowadzono hospitalizację, a następnie dwie operacje. Pacjent został również przewieziony helikopterem do kraju. Za udzieloną pomoc medyczną ubezpieczyciel w ramach polisy zapłacił ponad 680 000 zł. Gdyby pacjent posiadał ubezpieczenie turystyczne z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 600 000 zł, to z własnych środków musiałby dopłacić około 80 000 zł.

Źródło: Mondial Assistance

Zalety:

 • wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia w wysokości 600 000 zł (ponad 139 000 euro) optymalnie dopasowane do wyjazdów poza Europę,
 • wysokie NNW w wysokości 50 000 zł,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę alkoholową.

Wady:

 • niskie OC w życiu prywatnym w porównaniu do ubezpieczenia turystycznego za 5 zł.

Powyżej 10 zł dziennie. Nielimitowane koszty leczenia i ratownictwa

Polisy turystyczne powyżej 10 zł dziennie, przede wszystkim skierowane są do turystów podróżujących poza Europę. Do krajów, gdzie służba zdrowia jest szczególnie droga. Takich, jak Australia, Kanada czy Stany Zjednoczone. Osoby podróżujące do nich powinny zakupić ubezpieczenie turystyczne z nielimitowanymi kosztami leczenia. Doba pobytu w szpitalu w którymś z tych państw może kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro. Cena takiej polisy wynosi 23,07 zł za dzień. Pakiet zawiera:

 • nielimitowane koszty leczenia,
 • nielimitowane ratownictwo,
 • NNW – 150 000 zł (około 34 800 euro),
 • OC w życiu prywatnym – 1 500 000 zł (348 000 euro),
 • ubezpieczenie bagażu – 3000 zł,
 • za dopłatą w wysokości 20% składki klauzulę alkoholową.

Po rozszerzeniu tej polisy o klauzulę alkoholową, cena pakietu wzrośnie do 27,68 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej.

Zalety:

 • nielimitowane koszty leczenia,
 • nielimitowane koszty ratownictwa,
 • bardzo wysoka suma gwarantowana OC w życiu prywatnym w wysokości 1 500 000 zł,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę alkoholową.

Wady:

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia turystycznego? 4 ważne punkty

1. Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest suma gwarantowana kosztów leczenia. W Europie powinna wynosić minimum 20 000 euro, a optymalnie co najmniej 30 000 euro. Wyjeżdżając poza Stary Kontynent (np. do Egiptu czy Tajlandii), limit ubezpieczenia należy podnieść przynajmniej do kwoty 60 000 euro. Podróżując do Australii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych,warto wybrać pakiet refundujący opiekę medyczną w nielimitowanym zakresie.

rekomendowane koszty leczenia

Osoby, u których zdiagnozowano choroby przewlekłe, takie jak np. cukrzyca czy nadciśnienie, powinny rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia. Jeżeli tego nie zrobią, towarzystwo nie pokryje opłat za udzieloną im pomoc medyczną w trakcie wyjazdu, nawet w sytuacji, gdy kupili polisę z nielimitowanymi kosztami leczenia – komentuje Patryk Juchniewicz, Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

2. Osoby uprawiające sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka, również powinny dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego. Niektóre towarzystwa zaliczają do nich jazdę na quadzie, skuterze czy pływanie na bananie wodnym.

3. Wybierając polisę turystyczną, warto zwrócić uwagę na wysokość sum gwarantowanych ubezpieczeń NNW i OC w życiu prywatnym. W rozbudowanych pakietach ich kwoty mogą sięgać od kilkuset tysięcy, do powyżej miliona złotych.

4. Optymalna polisa turystyczna powinna zawierać ubezpieczenie bagażu na wypadek zaginięcia lub kradzieży. Rozbudowane pakiety oferują rozszerzenie ochrony w przypadku opóźnienia odbioru na lotnisku, a także uszkodzenia sprzętu elektronicznego znajdującego się we wnętrzu walizki czy kufra.

Oferty do 3 zł za dzień wybierają przede wszystkim turyści, którzy nie dobierają ubezpieczenia turystycznego samodzielnie. W zamian decydują się na polisy wliczone w cenę wycieczki w biurze podróży czy biletu lotniczego. Pakiety w przedziale do 5 zł przeznaczone są dla podróżujących po Europie w celu wypoczynku lub zwiedzania. Wariant do 10 zł skierowany jest do wyjeżdżających poza Stary Kontynent. Powyżej 10 zł dziennie za ochronę z nielimitowanymi kosztami leczenia, najczęściej płacą osoby uprawiające sporty ekstremalne, a także jeżdżące do krajów słynących z bardzo drogiej opieki medycznej (Australia, Kanada czy USA).

Co warto wiedzieć

 1. Najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia.
 2. Wraz ze wzrostem ceny zwiększa się zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego.
 3. Wybierając ubezpieczenie nie warto kierować się ceną, a zakresem ochrony.
 4. Ubezpieczenie turystyczne należy dopasować do miejsca i celu wyjazdu.
 5. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony polisy.