Najtańsze ubezpieczenie turystyczne kosztuje nieco ponad 3 zł dziennie. Z kolei za pakiet z najszerszym zakresem ochrony trzeba zapłacić około 10 zł. Sprawdzamy, na co możesz liczyć wybierając polisę za trzy, sześć lub osiem złotych.

Polisę należy dostosować do celu i miejsca wyjazdu. Wraz ze wzrostem ceny, zwiększa się jej zakres ochrony. Aby ułatwić wybór optymalnego pakietu, przygotowaliśmy porównanie ofert ubezpieczycieli w 4 wariantach cenowych. Pod uwagę wzięliśmy wysokość sum gwarantowanych: kosztów leczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), bagażu oraz klauzulę alkoholową.

Czy EKUZ nie wystarczy na podróż?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument zapewniający osobom mającym prawo do ubezpieczenia w Polsce podstawową pomoc medyczną w krajach należących do Unii Europejskiej oraz EFTA.EKUZ nie działa więc wszędzie tam, gdzie podróżujemy, tylko w niektórych państwach.

Poza tym, nawet tam, gdzie można skorzystać z karty, nie wszystkie koszty leczenia będą refundowane. W wielu krajach za część usług, takich jak wizyty u specjalistów, leczenie stomatologiczne, transport medyczny czy pobyt w szpitalu trzeba dopłacić w części lub całości. EKUZ zatem nie zagwarantuje 100% ochrony na czas wyjazdu zagranicznego.

Czy kierować się tylko ceną przy wyborze ubezpieczenia?

Bywa, że ubezpieczenie za kilkanaście złotych nie zapewnia takiej ochrony, jak polisa za kilka złotych. Cena nie zawsze więc idzie w parze z jakością. Warto więc porównywać różne opcje - nie tylko pod kątem tego, ile kosztują, ale też jaką ochronę gwarantują. W naszym kalkulatorze mamy taką  możliwość. Koniecznie trzeba też dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb, charakteru podróży i kierunku wyjazdu.

Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie turystyczne?

W przypadku podróży po Europie w celu wypoczynku lub zwiedzania, cena najtańszej polisy turystycznej wynosi 3,74 zł dziennie. W pakiecie towarzystwo oferuje następujące sumy gwarantowane:

 • koszty leczenia – 80 000 zł,
 • NNW – 14 000 zł,
 • koszty ratownictwa - 50 000 zł.

Poza tym w ramach tej polisy można liczyć także na:

 • ubezpieczenie dla aktywnych (49 sportów objętych ochroną),
 • ochronę Covid-19,
 • Assistance,
 • opóźnienie lotu.

Taki zakres ochrony może okazać się niewystarczający. Polisa refunduje koszty leczenia tylko do kwoty około 17 000 euro. W przypadku podróży po Europie,minimalna suma gwarantowana opieki medycznej powinna wynosić przynajmniej 30 000 euro, a rekomendowana co najmniej 40 000 euro. Pakiet nie zawiera również OC w życiu prywatnym i ubezpieczenia bagażu. Niski jest także limit NNW.

Przykład: Podczas wakacji w Grecji u turysty doszło do pęknięcia tętniaka tętnicy mózgowej. Konieczne było przeprowadzenie operacji, a następnie transport pacjenta do Polski. Za udzieloną pomoc medyczną ubezpieczyciel w ramach polisy zapłacił 88 000 zł. Gdyby poszkodowany ograniczył zakres ochrony jedynie do polisy w cenie 3 zł za dzień ochrony, to z własnych środków musiałby dopłacić około 8 000 zł.

Źródło: TU Europa dla rankomat.pl

Zalety:

 • ochrona w razie zachorowania na Covid-19,
 • szeroki zakres Assistance,
 • pomoc w razie opóźnienia lotu.

Wady:

 • zbyt niska suma gwarantowana kosztów leczenia 
 • brak ubezpieczenia OC w życiu prywatnym,
 • brak ubezpieczenia bagażu,
 • NNW z niską sumą gwarantowaną,
 • brak możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę alkoholową.

Ile kosztuje optymalne ubezpieczenie turystyczne na podróż po Europie?

Nieco droższa polisa dla turystów podróżujących po Europie kosztuje 6 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej. Ubezpieczyciel w pakiecie zapewnia następujące sumy gwarantowane:

 • koszty leczenia – 40 000 euro,
 • ratownictwo – 5 000 euro,
 • NNW –5 000 euro,
 • OC w życiu prywatnym –  50 000 euro,
 • ubezpieczenie bagażu – 500 euro.

Atutem tej polisy jest rekomendowana w Europie, suma gwarantowana kosztów leczenia w wysokości co najmniej 40 000 euro. Jednak poza Starym Kontynentem może okazać się niewystarczająca.

Przykład: Podczas wakacji w Egipcie turystka upadła w pokoju hotelowym i uszkodziła biodro. Nie była w stanie poruszać się o własnych siłach. W efekcie na miejscu musiała przejść rehabilitację. Następnie została przewieziona helikopterem do Polski. Ubezpieczyciel za transport medyczny oraz hospitalizację w ramach polisy zapłacił 200 000 zł. Gdyby poszkodowana posiadała ubezpieczenie turystyczne z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 40 000 euro, z własnych środków musiałaby dopłacić około 13 000 zł.

Źródło: AXA dla rankomat.pl

Zalety:

 • rekomendowane koszty leczenia na terenie Europy w kwocie 40 000 euro,
 • satysfakcjonujące sumy gwarantowane NNW, OC i ubezpieczenia bagażu
 • ochrona w razie zachorowania na Covid-19,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • duży zakres Assistance,
 • ubezpieczenie dla aktywnych (10 sportów + OC sportowe),
 • ubezpieczenie od opóźnienie bagażu,
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu.

Wady:

 • zbyt niska suma gwarantowana kosztów leczenia poza Europą w wysokości 40 000 euro,
 • brak ubezpieczenia od opóźnienia lotu,
 • mała liczba ubezpieczonych sportów.

Co zapewnia ubezpieczenie za 8 zł dziennie?

Jeden z ubezpieczycieli za 7,70 zł dziennie umożliwia rozszerzenie polisy o tzw. klauzulę alkoholową, która jest dostępna w naszym kalkulatorze. Pakiet zawiera następujące sumy gwarantowane:

 • koszty leczenia – 600 000 zł
 • ratownictwo – 600 000 zł
 • NNW – 50 000 zł
 • OC w życiu prywatnym – 150 000 zł
 • ubezpieczenie bagażu – 3 000 zł
 • za dopłatą w wysokości 20% składki klauzulę alkoholową.

Największym atutem tej polisy są bardzo wysokie koszty leczenia. W przypadku wyjazdu do Egiptu czy Tajlandii, minimalna suma gwarantowana powinna wynosić co najmniej 60 000 euro. Ubezpieczenie oferuje również wysoką kwotę NNW. W porównaniu do oferty w cenie 6 zł, nieco niższe jest ubezpieczenie bagażu. Znacznie mniejsza jest również suma gwarantowana OC w życiu prywatnym.

Podstawowy pakiet kosztuje 7,7 zł za dzień ochrony. Ubezpieczyciel w tej ofercie dodatkowo proponuje za dopłatą w wysokości 20% składki (cena wzrośnie do 8,72 zł dziennie),  możliwość dokupienia klauzuli alkoholowej. Zakres ochrony obejmuje dwa elementy ubezpieczenia turystycznego – koszty leczenia oraz NNW. W razie wypadku lub doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w stanie nietrzeźwości, towarzystwo pokryje wszelkie opłaty medyczne bądź wypłaci odszkodowanie do wysokości sum gwarantowanych określonych w umowie. Jednak jeśli ubezpieczony będzie prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub doprowadzi do kontuzji osoby trzeciej, to ochrona zostanie całkowicie wyłączona. Bywają też przypadki, gdy nawet tak optymalnie dopasowana polisa może okazać się niewystarczająca.

Przykład: Podczas wakacji na Majorce turysta zachorował na tętniaka mózgu. Przeprowadzono hospitalizację, a następnie dwie operacje. Pacjent został również przewieziony helikopterem do kraju. Za udzieloną pomoc medyczną ubezpieczyciel w ramach polisy zapłacił ponad 680 000 zł. Gdyby pacjent posiadał ubezpieczenie turystyczne z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 600 000 zł, to z własnych środków musiałby dopłacić około 80 000 zł.

Źródło: Mondial Assistance

Zalety:

 • wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia w wysokości 600 000 zł (ponad 139 000 euro) optymalnie dopasowane do wyjazdów poza Europę,
 • wysokie NNW w wysokości 50 000 zł,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę alkoholową,
 • duża liczba sportów objętych ochroną (114),
 • ochrona bagażu i sprzętu sportowego,
 • ochrona w razie zachorowania na Covid-19,
 • bardzo szeroki zakres Assistance,
 • ubezpieczenie od opóźnienie lotu i bagażu.

Wady:

 • niskie OC w życiu prywatnym w porównaniu do ubezpieczenia turystycznego za 6 zł.

Co zapewnia ubezpieczenie powyżej 10 zł dziennie?

Polisy turystyczne powyżej 10 zł dziennie, przede wszystkim skierowane są do turystów podróżujących poza Europę. Do krajów, gdzie służba zdrowia jest szczególnie droga, takich, jak Australia, Kanada czy Stany Zjednoczone.

Osoby podróżujące do nich powinny zakupić ubezpieczenie turystyczne z najwyższą możliwą sumą gwarantowaną kosztów leczenia. Doba pobytu w szpitalu w którymś z tych państw może kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro. Cena takiej polisy wynosi 12,45 zł za dzień. Pakiet zawiera:

 • koszty leczenia – 40 000 000 zł,
 • ratownictwo – 40 000 0000 zł
 • NNW – 150 000 zł 
 • OC w życiu prywatnym – 1 500 000 zł 
 • ubezpieczenie bagażu – 6 000 zł
 • za dopłatą w wysokości 20% składki klauzula alkoholowa.

Zalety:

 • bardzo wysokie sumy gwarantowane,
 • ochrona w razie zachorowania na Covid-19,
 • duża liczba sportów objętych ochroną (114),
 • ochrona bagażu i sprzętu sportowego,
 • bardzo szeroki zakres Assistance,
 • ubezpieczenie od opóźnienie lotu i bagażu,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę alkoholową,

Wady:

 • wysoki koszt dziennego ubezpieczenia.

Ile trzeba zapłacić za szeroką ochronę? Dodatkowe rozszerzenia

Polisę można rozszerzyć o elementy rozbudowujące ochronę. Są one jednak dodatkowo płatne. Zwiększają składkę o określony procent - wyliczony przez dane towarzystwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Opcjonalnie ubezpieczenie można za dopłatą rozszerzyć o:

 • zdarzenia pod wpływem alkoholu (około 20% zwyżki),
 • choroby przewlekłe (wzrost składki nawet o 100%),
 • sporty wysokiego ryzyka (100% wzrostu składki),
 • sporty ekstremalne (200% lub 300% wzrostu składki).

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia turystycznego? 4 ważne punkty

1. Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest suma gwarantowana kosztów leczenia. W Europie powinna wynosić minimum 30 000 euro, a optymalnie co najmniej 40 000 euro. Wyjeżdżając poza Stary Kontynent (np. do Egiptu czy Tajlandii), limit ubezpieczenia należy podnieść przynajmniej do kwoty 60 000 euro. Podróżując do Australii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych, warto wybrać pakiet refundujący opiekę medyczną w największym możliwym zakresie.

Osoby, u których zdiagnozowano choroby przewlekłe, takie jak np. cukrzyca czy nadciśnienie, powinny rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia. Jeżeli tego nie zrobią, towarzystwo nie pokryje opłat za udzieloną im pomoc medyczną w trakcie wyjazdu, nawet w sytuacji, gdy kupili polisę z nielimitowanymi kosztami leczenia.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

2. Osoby uprawiające sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka, również powinny dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego. Niektóre towarzystwa zaliczają do nich jazdę na quadzie, skuterze czy pływanie na bananie wodnym.

3. Wybierając polisę turystyczną, warto zwrócić uwagę na wysokość sum gwarantowanych ubezpieczeń NNW i OC w życiu prywatnym. W rozbudowanych pakietach ich kwoty mogą sięgać od kilkuset tysięcy, do powyżej miliona złotych.

4. Optymalna polisa turystyczna powinna zawierać ubezpieczenie bagażu na wypadek zaginięcia lub kradzieży. Rozbudowane pakiety oferują rozszerzenie ochrony w przypadku opóźnienia odbioru na lotnisku, a także uszkodzenia sprzętu elektronicznego znajdującego się we wnętrzu walizki czy kufra.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
177 549 zł
Ratownictwo
22 194 zł
Bagaż
2 219 zł
84,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 22 194 złOC: 221 936 złOC sportowe: 221 936 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
84,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
177 549 zł
Ratownictwo
22 194 zł
Bagaż
2 219 zł
Dodatkowo: NNW: 22 194 złOC: 221 936 złOC sportowe: 221 936 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Oferty do 3 zł za dzień wybierają przede wszystkim turyści, którzy nie dobierają ubezpieczenia turystycznego samodzielnie. W zamian decydują się na polisy wliczone w cenę wycieczki w biurze podróży czy biletu lotniczego. Pakiety w przedziale do 5 zł przeznaczone są dla podróżujących po Europie w celu wypoczynku lub zwiedzania. Wariant do 10 zł skierowany jest do wyjeżdżających poza Stary Kontynent.

Powyżej 10 zł dziennie za ochronę z nielimitowanymi kosztami leczenia, najczęściej płacą osoby uprawiające sporty ekstremalne, a także jeżdżące do krajów słynących z bardzo drogiej opieki medycznej (Australia, Kanada czy USA).

Co warto wiedzieć?

 1. Najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia.
 2. Wraz ze wzrostem ceny zwiększa się zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego.
 3. Wybierając ubezpieczenie nie warto kierować się ceną, a zakresem ochrony.
 4. Ubezpieczenie turystyczne należy dopasować do miejsca i celu wyjazdu.
 5. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony polisy.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy EKUZ na wyjazd nie wystarczy?

  Nie. Karta refunduje tylko niektóre usługi medyczne, nie pokrywa leczenia prywatnego, transportu powrotnego do kraju czy kosztów ratownictwa. Jest honorowana tylko w krajach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

 2. Czy polisa jest obowiązkowa na podróż zagraniczną?

  Nie. Warto jednak ją mieć. Dzięki temu  uniknie się kłopotów za granicą i wysokich rachunków za leczenie w razie choroby czy wypadku.

 3. Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie turystyczne?

  Taką polisę można mieć od 3,74 zł dziennie.

 4. Czy cena w przypadku polisy na podróż ma znaczenie?

  Nie warto kierować się tylko ceną. Najważniejszy jest zakres ochrony, dopasowany do kierunku wyjazdu i charakteru podróży, a także wysokość sum gwarantowanych.

 5. Czy za rozszerzenie ochrony trzeba dodatkowo zapłacić?

  Tak. Rozszerzenia ochrony są opcjonalne i dodatkowo płatne. Ich koszt zależy od ustaleń każdego ubezpieczyciela.