Nasi Klienci oceniają TUZ TUW na
4,37
Zostaw opinię

W raporcie Rzecznika Ubezpieczonych (z okresu III kwartałów
2014 r.) czytamy, że liczba skarg dotyczących działalności towarzystwa TUW TUZ wynosiła 147, z czego 75 z nich odnosiło się do ubezpieczeń komunikacyjnych.
Jest to 1,708% ogólnej liczby skarg. Można zatem powiedzieć, że to niewiele. Ale powinniśmy także brać pod uwagę fakt, że TUW TUZ ma zaledwie 1,017% udziału w rynku (ubezpieczenia majątkowe działu II). Aby otrzymać wiarygodniejszy obraz działalności towarzystwa, trzeba porównać jego wynik ze średnią pozostałych firm ubezpieczeniowych.

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Stosunek skarg na TUW TUZ do jego udziału wynosi około 144 skargi, średnia liczba skarg przypadających na jeden punkt procentowy udziału w rynku dla wszystkich ujętych w Raporcie zakładów ubezpieczeń to 75. TUZ TUW nie wypada więc na ich tle zbyt dobrze.

Czy opinie o towarzystwie to wystarczający powód by nabyć lub zrezygnować z zakupu polisy? Czasami... ważniejsza jest cena. Poznałeś już ofertę ubezpieczenia OC/AC w TUZ TUW? Porównaj ją z propozycjami 16 innych towarzystw.

Zapraszamy Cię także do podzielenia się własnymi opiniami o tym towarzystwie. Napisz, na jaką ocenę według Ciebie zasługuje TUZ TUW i jakie masz doświadczenie w likwidacji szkód z tym towarzystwem.