Nasi Klienci oceniają TUZ Ubezpieczenia na
2,58
Zostaw opinię

Ubezpieczenie dla Domu i Rodziny w TUZ TUW skierowane jest do osób, które chcą ubezpieczyć kompleksowo siebie i swoje mienie. Ubezpieczyciel oferuje również ochronę osób trzecich, poszkodowanych przez ubezpieczonego lub jego najbliższych, w ramach OC w życiu prywatnym.

Porównaj 4 najlepsze ubezpieczenia »

Oferta ubezpieczenia dla Domu i Rodziny TUZ TUW została podzielona na poszczególne warianty ochrony, z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów.

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w TUW "TUZ"

TUW "TUZ" nie jest dużym towarzystwem, które jest popularne tak, jak inne. Posiada jednak bardzo dobrą ofertę na ubezpieczenie domu lub mieszkania, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb. Poniżej zostały zamieszczone przykłady na ochronę domu i mieszkania.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

80 tys.500 tys.430 zł na rok
80 tys.450 tys.403 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • ochrona od stłuczeń i przepięć

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz rabunku

 • pokrycie kosztów poszukiwań przyczyn szkody

Ochrony w ofercie ubezpieczenia dla Domu i Rodziny TUZ TUW:

 • Domy jednorodzinne i mieszkania - standardowa ochrona domu lub mieszkania obejmująca zakresem takie zdarzenia, jak np. pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, upadek drzewa lub masztu, powódź czy zalanie. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość pokrycia kosztów wynajęcia mieszkania zastępczego, skorzystania z usług hydraulika oraz wymiany zamków w razie zgubienia, rabunku lub kradzieży kluczy;

Klient TUZ TUW może również ubezpieczyć swoje mienie od kradzieży, dewastacji, stłuczenia szyb, elementów szklanych, przepięcia oraz zniszczenia elementów zewnętrznych (np. anteny satelitarnej czy baterii słonecznej). Oferta ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań TUZ TUW została wzbogacona o:

 • Pakiet HOME ASSISTANCE,
 • Pakiet ASSISTANCE TECHNICZNY,
 • Pakiet ASSISTANCE MEDYCZNY,
 • Pakiet SAMOCHODOWY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Ochronę Prawną,
 • Ubezpieczenie Domu Jednorodzinnego w Budowie (na różnych jej etapach).
   
 • Domki Letniskowe - ubezpieczenie, które zabezpiecza domki letniskowe oraz oddzielne pomieszczenia gospodarcze, małą architekturę oraz ruchomości w domku. Ochrona obejmuje takie same zdarzenia jak w przypadku polis dla domu, a za dodatkową opłatą można ją poszerzyć również o kradzież, rabunek i dewastację;
   
 • NNW - ubezpieczenie gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej. W dodatkowym rozszerzeniu oferty znajduje się ochrona w przypadku zawału serca i udaru mózgu, świadczenia szpitalne, zwrot niezbędnych kosztów leczenia oraz zwrot kosztów pobytu w sanatorium, gdy było to bezwzględne zalecenie lekarza;
   
 • Pakiet Bezpieczny Dom - obejmuje Pakiet MINI i Pakiet MAX, które różnią się zakresem ochrony i wysokością sum ubezpieczenia. W ramach Pakietu MINI otrzymamy ochronę elementów stałych i mienia ruchomego od kradzieży i zdarzeń losowych, OC w życiu prywatnym i NNW. W Pakiecie MAX – dodatkowo ubezpieczenie szyb i elementów szklanych oraz ochronę od przepięcia (bez względu na jego przyczynę);
   
 • OC w życiu prywatnym (funkcjonuje jako ubezpieczenie dodatkowe w ubezpieczeniu domów jednorodzinnych i mieszkań). Polisa chroni majątek ubezpieczonego w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę osobie trzeciej, przy wykonywaniu czynności związanych z życiem prywatnym, w związku z posiadaniem zwierząt oraz użytkowaniem roweru lub wózka inwalidzkiego i uprawianiem rekreacyjnie sportu;
   
 • Pakiet NNW dla Rodziny - dodatek do ubezpieczenia domu jednorodzinnego/ mieszkania lub domku letniskowego w czterech wariantach ubezpieczenia: PAKIECIE „A”, „B”, „C” lub „D”, które różnią się sumami ubezpieczenia i wysokością składki. Pakiet NNW dla Rodziny obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków;
   
 • Koszty Leczenia (KL) i NNW za granicą - ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku podróży zagranicznych, obejmujące pokrycie kosztów udzielenia pierwszej pomocy i niezbędnej hospitalizacji, świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie w razie utraty bagażu oraz zabezpieczenie na wypadek konieczności zrezygnowania z wyjazdu, pokrywanie kar związanych z zawartą umową;

Wszelkie dodatkowe informacje oraz dokładne zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są dostępne na stronie TUZ TUW.