Nasi Klienci oceniają TUZ Ubezpieczenia na
2,80
Zostaw opinię

W autocasco TUW “TUZ” chronione są pojazdy, których wiek od daty produkcji nie przekracza 15 lat. Ubezpieczyciel może zrobić wyjątek i ubezpieczyć także starszy pojazd, ale tylko pod warunkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia AC.

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Autocasco w TUW TUZ można zakupić w 2 zakresach ubezpieczenia – ograniczonym i pełnym.

Zakres ograniczony chroni samochód oraz jego wyposażenie w przypadku szkód spowodowanych przez:

  • działanie siły mechanicznej, powstałej w chwili zderzenia samochodu z innym pojazdem, zwierzęciem, osobą lub innymi obiektami, które znajdują się na zewnątrz auta,
  • osoby trzecie,
  • zdarzenia losowe, takie jak: powódź, nawalny deszcz, grad, huragan, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, pożar, nawał śniegu, piorun, zalanie,
  • nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • przewóz osoby, która potrzebowała pomocy medycznej (ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego).

W przypadku ochrony pełnej, ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka, które określone są w zakresie ograniczonym, dodatkowo chroni jeszcze przed kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz przed uszkodzeniami powstałymi podczas kradzieży lub włamania. Wyłączeniem są sytuacje przywłaszczenia samochodu.

Warunkiem objęcia pojazdu ochroną w zakresie pełnym jest wyposażenie go w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

  • dla pojazdów osobowych o wartości poniżej 50 000 zł – jedno sprawne, trwale zamontowane urządzenie,
  • dla pojazdów osobowych o wartości od 50 000 zł do 150 000 zł – dwa sprawne, niezależne od siebie, samodzielne urządzenia,
  • dla pojazdów osobowych o wartości poniżej 150 000 zł – trzy niezależne, sprawne elektroniczne urządzenia.

Ubezpieczyciel zaznacza, że nie odpowiada za utracenie samochodu wskutek kradzieży i działanie osób trzecich, jeśli szkoda miała miejsce na terenach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii. Podpunkt ten obowiązuje bez względu na zakres umowy. Wyłączenie może zostać zniesione po opłaceniu dodatkowej składki.

Standardowo, suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone podczas trwania umowy świadczenia, jednak po likwidacji szkody, za odpowiednią dopłatą, jej wysokość można przywrócić do wartości rynkowej pojazdu.

Poprzez wprowadzenie klauzul dodatkowych zakres ubezpieczenia można zmienić, zgodnie z życzeniem klienta TUW TUZ.

Szczegółowe warunki ochrony autocasco TUW TUZ znajdują się w jego OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) na stronie internetowej towarzystwa.