Nasi Klienci oceniają TUZ Ubezpieczenia na
2,87
Zostaw opinię

Przedmiotem ubezpieczenia NNW w TUW TUZ są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały w trakcie jazdy lub użytkowania pojazdu objętego ochroną. NNW gwarantuje właściwe świadczenie zarówno kierowcy (wymienionemu w umowie ubezpieczenia), jak i pasażerom.

Porównaj ceny OC/AC z NNW »

TUW TUZ wypłaca świadczenie po nieszczęśliwym wypadku w wysokości:

  • 50% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego,
  • odpowiedniej do stopnia (procentu) trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku pełnego inwalidztwa.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie choroby lub stany chorobowe, które występują nagle (w tym zawał serca i udar mózgu) oraz choroby zawodowe.

Ubezpieczenie NNW można rozszerzyć za dodatkową dopłatą, podczas zawierania umowy.

Szczegóły ochrony NNW w TUW TUZ znajdują się na stronie internetowej ubezpieczyciela, w jego OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Najniższa suma ubezpieczenia na jedną osobę wynosi 2 000 złotych, a maksymalna 10 000 złotych.