Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,05
Zostaw opinię

Towarzystwo Wiener umożliwia swoim klientom zakup polisy autocasco, dopasowanej zakresem do ich potrzeb. Ubezpieczenie działa w formule all risk, a więc obejmuje ochroną wszystkie sytuacje, podczas których może dojść do uszkodzenia pojazdu (z pominięciem zdarzeń ujętych w wyłączeniach od odpowiedzialności).

Porównaj ceny OC/AC »

Właściciel samochodu zgłaszanego do ubezpieczenia AC w Wiener ma możliwość dobrania preferowanego przez niego wariantu likwidacji szkody:

 • serwis (pojazdy do 3 lat) – auto naprawiane jest bezgotówkowo w autoryzowanym warsztacie, na oryginalnych częściach. Wiener nie stosuje w takim przypadku amortyzacji części. Jeżeli jednak samochód jest starszy, a klient Wiener chce skorzystać z wariantu serwis, powinien wykupić amortyzację;
 • kosztorys – towarzystwo Wiener gwarantuje wypłatę pieniędzy przeznaczonych na naprawę uszkodzonego pojazdu. Likwidacja szkody polega na oszacowaniu kosztów przez rzeczoznawcę i wypłacie gotówki na konto właściciela auta. Uwaga! W wariancie kosztorys ubezpieczyciel uwzględnia amortyzację części, czyli potrącenie od ceny części nowych przeznaczonych do wymiany, związane z wiekiem pojazdu i jego eksploatacją.

Przed podpisaniem umowy AC z Wiener, właściciel samochodu może rozszerzyć zakres ochrony (za dodatkową opłatą) poprzez:

 • wprowadzenie odnawialnej sumy ubezpieczenia (suma nie pomniejsza się o kwoty wypłaconego odszkodowania),
 • ustalenie stałej sumy ubezpieczenia (suma pozostaje na tym samym poziomie przez cały okres ochrony),
 • zniesienie amortyzacji części,
 • zniesienie udziału własnego w szkodzie dla młodego kierowcy (poniżej 25 roku życia),
 • dodanie ubezpieczenia od utraty kluczyków, ochronę zniżek, wprowadzenie ochrony szkód powstałych na skutek przywłaszczenia pojazdu wynajmowanego zarobkowo.

Klient towarzystwa Wiener może również zmniejszyć koszt ubezpieczenia autocasco, ograniczając zakres ochrony, np.:

 • wprowadzając do umowy udział własny (500 zł - 2000 zł),
 • rezygnując z ochrony od kradzieży.

Zakup polisy AC w Wiener umożliwia także kierowcy ubezpieczonego pojazdu skorzystanie z bezpłatnych usług Assistance Podstawowy, w tym m.in. z:

 • holowania uszkodzonego pojazdu po kolizji lub wypadku,
 • uruchomienia samochodu na miejscu zdarzenia, u
 • zyskania pomocy informacyjnej,
 • zorganizowania pojazdu zastępczego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony AC Wiener dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.