Nasi Klienci oceniają Wiener na
1,77
Zostaw opinię

Polisa „Na wszelki wypadek”, NNW Wiener gwarantuje całodobową ochronę życia i zdrowia osoby ubezpieczonej na terenie Polski i za granicą. Ubezpieczenie może być zawarte na rzecz jednej osoby lub całej rodziny. Z oferty mogą także skorzystać właściciele przedsiębiorstw.

Porównaj oferty ubezpieczeń na życie »

Osoby kupujące ubezpieczenie Wiener „Na wszelki wypadek” mają możliwość modyfikacji zakresu ochrony i połączenia ze sobą kilku produktów. Dzięki temu, otrzymują produkt zgodny z własnymi preferencjami.

Podstawowe ubezpieczenie NNW Wiener obejmuje:

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, po nieszczęśliwym wypadku,
  • odszkodowanie po śmierci osoby ubezpieczonej,
  • zwrot kosztów leczenia oraz nabycia środków pomocniczych (do 20% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia),
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu (do 5% sumy ubezpieczenia),
  • zadośćuczynienie za ból (jednorazowe świadczenie po wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wymagał pobytu ubezpieczonego w szpitalu co najmniej przez jedną dobę).

Ubezpieczenie podzielone zostało kilka wariantów, a ich wybór należy do klienta. Towarzystwo Wiener oferuje polisy za minimalną kwotę lub z maksymalną ochroną.

Szczegóły można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wiener.