Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,15
Zostaw opinię

Towarzystwo Gothaer wprowadziło nową nazwę i logo na przełomie w lipcu 2019 r. Obecnie produkty tego ubezpieczyciela sprzedawane są pod szyldem Wiener. Opinii o Wiener szukamy więc wśród klientów Gothaer.

Sprawdziliśmy Raport Rzecznika Finansowego za 2018 r. w sprawie skarg dotyczących działalności towarzystwa Gothaer, aby przekonać się, jak wypada ono na tle innych ubezpieczycieli.

W ubiegłym roku Gothaer otrzymał 4787 zażaleń od niezadowolonych klientów, natomiast towarzystwo z najlepszym wynikiem w naszym rankingu* uzyskało 288 skarg (na jeden punkt procentowy udziału w rynku).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

Pamiętajmy, że liczby zamieszczone w raporcie Rzecznika mogą służyć tylko do subiektywnej oceny firmy, ponieważ nie wszystkie napływające skargi od klientów są rozpatrywane na ich korzyść. W niektórych przypadkach, po zbadaniu sprawy, okazuje się, że są one bezpodstawne.

Wasze opinie mogą znacznie lepiej zobrazować dotychczasową działalność towarzystwa Gothaer/Wiener. Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami dotyczącymi przebiegu likwidacji szkody w tej firmie oraz podejścia ubezpieczyciela do ewentualnych kwestii spornych.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.