Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,05

Towarzystwo Gothaer wprowadziło nową nazwę i logo w lipcu 2019 r. Obecnie produkty tego ubezpieczyciela sprzedawane są pod szyldem Wiener. Opinii o Wiener szukamy więc zarówno wśród klientów Gothaer, jak i Wiener.

Sprawdziliśmy Raport Rzecznika Finansowego za 2020 r. w sprawie skarg dotyczących działalności towarzystwa Wiener (dawniej Gothaer), aby przekonać się, jak wypada ono na tle innych ubezpieczycieli.

W ubiegłym roku Wiener otrzymał 5833 zażalenia od niezadowolonych klientów. To o 2411 skarg mniej niż w roku poprzednim (8244). Z 2778 skarg na 1% udziału w rynku TU Wiener znalazło się na 12. miejscu w rankingu. Dla porównania towarzystwo z najlepszym wynikiem w naszym rankingu* uzyskało 718 skarg (na jeden punkt procentowy udziału w rynku).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Pamiętajmy jednak, że liczby zamieszczone w raporcie Rzecznika mogą służyć tylko do subiektywnej oceny firmy, ponieważ nie wszystkie napływające skargi od klientów są rozpatrywane na ich korzyść. W niektórych przypadkach, po zbadaniu sprawy, okazuje się, że są one bezpodstawne.

Wasze opinie mogą znacznie lepiej zobrazować dotychczasową działalność towarzystwa Gothaer/Wiener. Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami dotyczącymi przebiegu likwidacji szkody w tej firmie oraz podejścia ubezpieczyciela do ewentualnych kwestii spornych.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.