Nasi Klienci oceniają Wiener na
3,22
Zostaw opinię

Towarzystwo Gothaer wprowadziło nową nazwę i logo w lipcu 2019 r. Obecnie produkty tego ubezpieczyciela sprzedawane są pod szyldem Wiener. Opinii o Wiener szukamy więc zarówno wśród klientów Gothaer, jak i Wiener.

Sprawdziliśmy Raport Rzecznika Finansowego za 2019 r. w sprawie skarg dotyczących działalności towarzystwa Gothaer (od lipca Wiener), aby przekonać się, jak wypada ono na tle innych ubezpieczycieli.

W ubiegłym roku Wiener otrzymał 4122 zażalenia od niezadowolonych klientów, natomiast towarzystwo z najlepszym wynikiem w naszym rankingu* uzyskało 391 skarg (na jeden punkt procentowy udziału w rynku).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Pamiętajmy jednak, że liczby zamieszczone w raporcie Rzecznika mogą służyć tylko do subiektywnej oceny firmy, ponieważ nie wszystkie napływające skargi od klientów są rozpatrywane na ich korzyść. W niektórych przypadkach, po zbadaniu sprawy, okazuje się, że są one bezpodstawne.

Wasze opinie mogą znacznie lepiej zobrazować dotychczasową działalność towarzystwa Gothaer/Wiener. Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami dotyczącymi przebiegu likwidacji szkody w tej firmie oraz podejścia ubezpieczyciela do ewentualnych kwestii spornych.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.