Nasi Klienci oceniają Wiener na
1,88
Zostaw opinię

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w towarzystwie Wiener obejmuje swoim zakresem zarówno kierowcę jak i pasażerów. Ochrona NNW obowiązuje na terenie Polski oraz Europy.

Ubezpieczenie NNW w Wiener działa podczas ruchu pojazdu oraz wsiadania lub wysiadania, naprawy i postoju.

Porównaj ceny OC/AC z NNW »

W ramach ochrony ubezpieczyciel gwarantuje:

  • wypłatę świadczenia po nieszczęśliwym wypadku z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 100% tej sumy),
  • rekompensatę po śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (do 10% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu (do 10% sumy ubezpieczenia).

Umowę NNW w Wiener można rozszerzyć o ochronę od wypadków, do których doszło podczas wykonywania czynności życia codziennego (np. podczas pracy, drogi do pracy czy nauki).

Ubezpieczenie NNW zapewnia całoroczną ochronę na wypadek zdarzeń drogowych, wypadków i kolizji, które mogą narazić ubezpieczonego oraz jego pasażerów na śmierć lub utratę zdrowia. Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę oraz pasażerów podczas ruchu, a także przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu na terenie Polski oraz Europy. 

Głównymi zaletami produktu, odróżniającymi go od konkurencyjnych ofert jest: trwały uszczerbek na zdrowiu, świadczenie na wypadek śmierci, koszt nabycia środków pomocniczych, koszty leczenia, czy zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu. Dla wymagających klientów Wiener umożliwiło rozszerzenie NNW o ubezpieczenie NNW w życiu prywatnym dla kierowcy oraz współmałżonka kierowcy lub wielokrotność świadczenia na wypadek śmierci kierowcy w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ubezpieczenie NNW można kupić telefonicznie poprzez infolinię 22 469 69 69, za pośrednictwem internetu lub bezpośrednio w placówce Wiener, czy u agenta współpracującego.