Nasi Klienci oceniają Wiener na
0,98
Zostaw opinię

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w towarzystwie Wiener obejmuje swoim zakresem zarówno kierowcę jak i pasażerów. Ochrona NNW obowiązuje na terenie Polski oraz Europy.

Ubezpieczenie NNW w Wiener działa podczas ruchu pojazdu oraz wsiadania lub wysiadania, naprawy i postoju.

Porównaj ceny OC/AC z NNW »

W ramach ochrony ubezpieczyciel gwarantuje:

  • wypłatę świadczenia po nieszczęśliwym wypadku z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 100% tej sumy),
  • rekompensatę po śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (do 10% sumy ubezpieczenia),
  • zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu (do 10% sumy ubezpieczenia).

Umowę NNW w Wiener można rozszerzyć o ochronę od wypadków, do których doszło podczas wykonywania czynności życia codziennego (np. podczas pracy, drogi do pracy czy nauki).