Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,05
Zostaw opinię

Ubezpieczenie nieruchomości w TU Wiener pozwala finansowo zadbać o mienie na wypadek kilkudziesięciu ryzyk. Ochrona może obejmować nie tylko dom i mieszkanie, ale także instalację fotowoltaiczną, nagrobek czy zbiory kolekcjonerskie.

W ramach polisy Wiener Pakiet 4 KĄTY ubezpieczymy kilka rodzajów nieruchomości, a ceny sprawdzimy w kalkulatorze online na rankomat.pl. Do wyboru są składki roczne, jak i 2-letnie z możliwością płatności jednorazowo i w kilku ratach.

Porównaj najlepsze ubezpieczenia »

Zakres ochrony w Wiener Pakiet 4 KĄTY

TU Wiener proponuje ubezpieczenie 13 rodzajów mienia, jak:

 • dom i mieszkanie, 
 • budynek gospodarczy,
 • budynek w budowie – mieszkalny i gospodarczy,
 • budynek mieszkalny bez pozwolenia na użytkowanie (w okresie przejściowym między zakończeniem budowy a uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie),
 • budynek niezamieszkany na stałe,
 • stałe elementy,
 • ruchomości domowe,
 • narzędzia i materiały budowlane,
 • mienie specjalne,
 • sprzęt medyczny i rehabilitacyjny (stacjonarny i przenośny),
 • systemy słoneczne,
 • dom letniskowy,
 • nagrobek.

Mienie można chronić w wariancie zwykłym (Ryzyka nazwane) lub rozszerzonym (Ryzyka wszystkie).

Do ryzyk nazwanych zaliczają się akcja ratownicza, akt terroru, którego następstwem jest pożar lub wybuch, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, katastrofa budowlana, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, pożar, przepięci, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektu i statku powietrznego, szkody spowodowane przez zwierzęta, trzęsienie ziemi, wandalizm, wiatr, wybuch, zalanie i zapadanie się ziemi.

Do wszystkich ryzyk przynależy każde zdarzenie, o ile nie jest wymienione jako wyłączenie odpowiedzialności w dokumencie OWU.

Na rankomat.pl ubezpieczymy nieruchomość w Wiener od wymienionych ryzyk nazwanych, a także od:

 • kradzieży,
 • powodzi,
 • stłuczenia szklanych elementów zamontowanych na stałe,
 • dewastacji,
 • przepięcia,
 • awarii (Assistance domowy),
 • szkód na obcym mieniu (OC w życiu prywatnym).

Wyłączenia i limity odpowiedzialności Wiener Pakiet 4 KĄTY

Polisa mieszkaniowa Wiener jak każda zawiera pewne ograniczenia. W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, o czym wcześniej uprzedza w dokumencie OWU:

 • w zakresie mienia - pustostany, budynki użytkowane w ramach działalności rolniczej, budynki w złym stanie technicznym, szklarnie, garaże blaszane, domki holenderskie, budynki z prowadzona działalnością gospodarczą (typu warsztat samochodowy, produkcja, handel hurtowy, sprzedaż alkoholu), mienie specjalne o nieudokumentowanej wartości;
   
 • w zakresie ryzyk - zdarzenia z udziałem ubezpieczonego spowodowane pod wpływem alkoholu, pękanie mrozowe przez niedostateczne ogrzewanie budynku, napór śniegu z powodu złego stanu technicznego dachu.

Wszystkie wyłączenia i limity odpowiedzialności, a także karencje można znaleźć w OWU jeszcze przed zakupieniem polisy mieszkaniowej Wiener.

Co wyróżnia ubezpieczenie Wiener Pakiet 4 KĄTY?

Polisa mieszkaniowa w TU Wiener zawiera kilka ciekawych rozszerzeń, jak ochrona dzieł sztuki, biżuterii o wartości jednostkowej powyżej 5 000 zł, zbiorów kolekcjonerskich, antyków i broni.

W ramach OC w życiu prywatnym dla najemcy ochroną objęte są szkody wyrządzone we wskazanym w umowie ubezpieczenia mieniu wynajmującego oraz szkody wyrządzone przez najemcę osobom trzecim w związku z najmem. 

W ramach OC w życiu prywatnym dla wynajmującego ochrona dotyczy szkód, jakich właściciel domu czy mieszkania na wynajem wyrządzi lokatorowi i mieniu należącemu do niego.

Suma ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym może wynosić 50 000 zł lub 100 000 zł, a ochrona jest ważna na terytorium Europy. Z innych ryzyk ubezpieczymy mienie od wandalizmu do 20 proc. sumy ubezpieczenia (maksymalnie do 15 000 zł) lub do 20 proc. SU (do 50 000 zł) w zależności od tego czy zdecydujemy się na wykupienie polisy od ryzyk nazwanych, czy w formule All Risk.

Ochrona mienia w TU Wiener obejmuje także dom w budowie, w tym mury i elementy stałe, narzędzia i materiały budowlane, a to wszystko na wypadek zdarzeń losowych i dodatkowo kradzieży, powodzi i OC w życiu prywatnym.

Wiener Pakiet 4 KĄTY – jak zgłosić szkodę?

Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia o zaistnieniu szkody na mieniu do 3 dni roboczych i do 14 dni szkody osobowej od jej wystąpienia lub uzyskania o niej informacji.

Po wystąpieniu szkody TU Wiener może poprosić ubezpieczonego o:

 • listę uszkodzonego mienia, 
 • potwierdzenie zgłoszenia szkody na policję, 
 • oświadczenie sprawcy, 
 • protokół z administracji, 
 • zeznania świadków, jeśli byli obecni przy zdarzeniu losowym (w formie pisemnych oświadczeń)
 • listę świadków z ich danymi do kontaktu;
 • kosztorys lub faktury napraw albo zakupu uszkodzonego lub zniszczonego mienia; 
 • w razie szkody na osobie – dokumentację z leczenia lub rehabilitacji, a także dowody poniesionych kosztów z tego tytułu.

Najprostszym sposobem na zgłoszenie szkody jest wypełnienie formularza. 

Gdy wystąpi awaria i posiadamy pakiet Assistance domowy, sprawę można zgłosić telefonicznie (tel. 22 522 86 36).