Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,52
Zostaw opinię

Ubezpieczenie mieszkania i domu „Cztery Kąty” w Wiener jest dostępne w czterech wariantach, zależnie od aktualnego stanu budynku lub mieszkania.

Właściciel nieruchomości lub jego najemca mogą wybrać:

  • wariant I „Dla właścicieli”,
  • wariant II „Dla najemców”,
  • wariant III „Dla biorących kredyt”,
  • wariant IV „Dla budujących dom”.

Porównaj 4 najlepsze ubezpieczenia »

Towarzystwo Wiener, w ramach ubezpieczenia „Cztery Kąty” zapewnia:

  • ochronę od zdarzeń losowych i zniszczenia mienia na zewnątrz budynku (np. ogrodzenia, garażu, altany, basenu) oraz w środku (stałe elementy wyposażenia i ruchomości, np. sprzęt AGD, RTV, meble, sprzęt sportowy czy elektroniczny). Ubezpieczenie dotyczy m.in. takich zjawisk jak: powódź, pożar, uderzenie pioruna, grad, huragan, trzęsienie i osunięcie ziemi,
  • rekompensatę po kradzieży z włamaniem lub dewastacji budynku lub mieszkania,
  • OC w życiu prywatnym, czyli rekompensatę za szkody wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego, jego dzieci, zwierzęta domowe lub pomoc domową,
  • ochronę NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • Assistance domowy, zapewniający pomoc specjalistów, np. ślusarza, hydraulika, stolarza, po wystąpieniu szkody lub po awarii.

Ubezpieczenie mieszkania i domu w Wiener może być w pewnym zakresie modyfikowane przez klienta (ustalanym podczas zawierania umowy). Przed podpisaniem dokumentów, rzeczoznawca Wiener może złożyć wizytę klientowi towarzystwa w celu wyceny nieruchomości oraz rzeczy zgłaszanych do ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wiener oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa.