Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,33
Zostaw opinię

Nazwa i logo Wiener pojawiły się w komunikacji towarzystwa na początku lipca 2019 r. Wcześniej towarzystwo sprzedawało swoje produkty pod marką Gothaer.

Realizację misji firmy można zweryfikować już w momencie zgłaszania szkody komunikacyjnej. Firma dla swoich klientów udostępnia trzy  drogi zgłoszenia szkody: 

  • telefonicznie pod dedykowany numer 22 469 69 69, 
  • za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod linkiem https://zgloszenie.wiener.pl/pojazd/policyInfo 
  • drogą listowną za pośrednictwem poczty lub innego operatora poprzez wysłanie kompletu dokumentów (zgłoszenia, zdjęcia, inna dokumentacja) na adres: Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A.

Porównaj ceny OC/AC

Wiener udostępnia swoim klientom możliwość likwidacji szkody w ramach BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkody. System BLS pozwala na szybsze odzyskanie odszkodowania. Skorzystać z tej opcji mogą klienci, których zdarzenie drogowe było związane wyłącznie z uczestnictwem dwóch pojazdów (sprawcy i poszkodowanego), w szkodzie nie było ofiar śmiertelnych oraz nikt nie został ranny, a zdarzenie miało miejsce na terenie Polski. Z BLS można skorzystać wówczas, gdy nie zgłaszaliśmy już szkody w towarzystwie sprawcy kolizji lub wypadku. 

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj niezbędne dokumenty. Potrzebne będą Ci dane sprawcy, numer polisy OC oraz numer rejestracyjny. Podczas zgłaszania szkody będziesz musiał podać swoje dane: 

  • imię i nazwisko, 
  • PESEL, 
  • adres zamieszkania i dane auta oraz ewentualne dane kierującego pojazdem. 

Przygotuj również dokumenty związane ze szkodą: oświadczenie sprawcy kolizji, dokumentację fotograficzną szkody, notatkę policji itp. Podczas zgłoszenia szkody Wiener poprosi Cię również o podanie numeru rachunku bankowego. 

Wiener udostępnia dla swoich klientów możliwość sprawdzenia statusu sprawy, jeśli uprzednio klient wyraził zgodę na komunikację drogą elektroniczną. Aby sprawdzić status szkody należy w formularzu dostępnym na: https://www.wiener.pl/informacje-o-szkodzie-online podać numer sprawy oraz hasło, które otrzymaliśmy na adres e-mail lub telefon podczas zgłaszania szkody.