Nasi Klienci oceniają Benefia na
2,37
Zostaw opinię

Ubezpieczenie OC w Benefii to oczywiście standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, regulowane ustawą i podobnie jak w każdym innym towarzystwie, chroni ono interesy majątkowe ubezpieczonego w momencie, gdy spowoduje on szkodę ubezpieczonym pojazdem.

Oblicz OC / AC »

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zarówno majątku (z sumą ubezpieczenia do 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia) jak również życia i zdrowia osób poszkodowanych (maksymalna suma odszkodowania to 5 mln euro na jedno zdarzenie).

Obowiązek zawarcia umowy OC spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Polski lub przed ich rejestracją, od momentu, gdy zostaną one wprowadzone do ruchu.

Umowę OC w towarzystwie Benefia można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy (na min. 30 dni), jeżeli pojazd jest :

  • oddany do komisu,
  • zarejestrowany czasowo,
  • zarejestrowany za granicą,
  • historyczny,
  • wolnobieżny.

Ubezpieczenie OC w Benefia działa w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski oraz państw, których biura narodowe należą do sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego.

Zielona karta w Benefii – to inaczej ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym. Zwiększa ona zakres terytorialny ubezpieczenia OC na kraje, które nie należą do sygnatariuszy Wielostronnego Porozumienia. Zieloną Kartę możemy nabyć w Benefii jedynie w przypadku wykupienia co najmniej polisy OC.

Pamiętaj: ubezpieczenie OC jest dokładnie takie samo w każdym towarzystwie, dlatego wykupując tylko OC patrz na cenę i wybieraj najtańsze. Jeżeli w Twoim przypadku najtańsze okaże się OC w Benefii, wybierz ofertę właśnie tego ubezpieczyciela.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC w 16 firmach »