Nasi Klienci oceniają Benefia na
2,21
Zostaw opinię

Towarzystwo Benefia podzieliło swoją ofertę ubezpieczenia autocasco na różnego rodzaju programy, zależne od potrzeb klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. W związku z tym, każda umowa AC zawierana w Benefii jest odmienna pod względem zakresu ubezpieczenia, a co za tym idzie wysokości składki.

Porównaj ceny OC/AC »

W towarzystwie Benefia możemy ubezpieczyć auta z okresem eksploatacji do 12 lat. Ochrona ubezpieczeniowa działa we wszystkich państwach Europy oraz Maroku, Tunezji Izraelu i Iranie. W Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainie ubezpieczenie nie chroni nas od kradzieży pojazdu.

Co obejmuje AC w Benefii?

Oprócz standardowej ochrony ubezpieczonego pojazdu, autocasco w towarzystwie Benefia obejmuje:

  • wyposażenie w urządzenia i sprzęt, który jest niezbędny do używania pojazdu i jego utrzymania,
  • wyposażenie służące do zabezpieczenia przed kradzieżą i pożarem oraz poprawiające bezpieczeństwo jazdy,
  • seryjne, fabryczne wyposażenie wybranego modelu pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym,
  • elementy instalacji gazowej (jeżeli pojazd został wraz z nią dopuszczony do ruchu, zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym).

Po opłaceniu dodatkowej składki, na pisemny wniosek osoby zawierającej umowę można objąć ochroną także inne wyposażenie dodatkowe (w ramach oddzielnej sumy ubezpieczenia).

Suma ubezpieczenia

AC Benefia określa się w umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, jest ona redukcyjna (czyli ulega pomniejszeniu o każdą kwotę wypłaconego świadczenia). Właściciel pojazdu może go jednak „doubezpieczyć” po wypłacie odszkodowania.

Wysokość sumy ubezpieczenia ustala się zgodnie z rynkową wartością pojazdu, wyliczoną na podstawie systemów eksperckich. Towarzystwo Benefia zastrzega, że podczas jej ustalania nie uwzględnia wartości zabytkowej i kolekcjonerskiej pojazdu.

Do autocasco w Benefii odnoszą się dwa dokumenty OWU:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) – PAKIET DEALERSKI,
Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) – PROGRAM MOTO

Pamiętaj, że kupując AC w Benefii lub w jakiekolwiek innej firmie ubezpieczeniowej bardzo ważna pozostaje analiza warunków ubezpieczenia.