Nasi Klienci oceniają Benefia na
2,37
Zostaw opinię

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w towarzystwie Benefia obejmuje zdarzenia, które wystąpiły nie tylko w Polsce, ale także we wszystkich krajach europejskich oraz w Maroku, Tunezji, Izraelu i Iranie.

Szczegółowe warunki ochrony NNW w Benefii

NNW to nie tylko ochrona po wypadku pojazdu, który był w ruchu, ale także zapewnienie świadczeń osobom, które:

  • wsiadały lub wysiadały z pojazdu,
  • uległy wypadkowi podczas załadunku lub rozładunku,
  • doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci podczas postoju na trasie lub naprawy pojazdu,
  • wypadek nastąpił podczas pożaru lub wybuchu pojazdu.

Wysokość sumy ubezpieczenia NNW w Benefii jest zależna od decyzji klienta i może wynosić maksymalnie 20 000 złotych. Wypłata odszkodowania nie powoduje jej zmniejszenia (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia). Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

Wysokość wypłaconych świadczeń z tytułu NNW w Benefii wynosi:

  • pełną wartość sumy ubezpieczenia, jeżeli poszkodowany w wypadku doznał 100% lub więcej trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (gdzie ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu przeprowadzane są zgodnie z badaniami i dokumentami lekarskimi),
  • 50% sumy ubezpieczenia, jeżeli zmarł on w ciągu dwóch lat od daty zdarzenia, a jego śmierć była powiązana z nieszczęśliwym wypadkiem.

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW Benefia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują na stronie internetowej towarzystwa.