Nasi Klienci oceniają Compensa na
2,20
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2019 roku bezpośrednio do towarzystwa Compensa lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 2717 skarg od niezadowolonych klientów. Jak Compensa wypada na tle innych towarzystw?

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia klientów posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Compensa, powinniśmy uwzględnić nie tylko ilość wniesionych do towarzystwa zażaleń, ale również znaczenie rynkowe firmy.

Towarzystwo Compensa S.A. VIG posiada 4,2% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 647 skarg. Tym samym, w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Compensa zajmuje 2. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to bardzo wysoka pozycja.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności Compensa nie należy traktować jako jedyny wskaźnik podczas oceny firmy. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane skargi. W toku dalszego postępowania, część z nich okazuje się bezzasadna.

Aby obiektywnie ocenić towarzystwo Compensa i pomóc innym w wyborze najlepszej firmy, warto zapoznać się z opiniami osób, które już korzystały z usług Compensy. Zachęcamy do pozostawiania własnych komentarzy i uwag, odnoszących się do działalności tej firmy ubezpieczeniowej.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)