Nasi Klienci oceniają Compensa na
1,60

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2020 roku bezpośrednio do towarzystwa Compensa lub za pośrednictwem Rzecznika Finansowego lub innej instytucji wpłynęło 13 711 skarg od niezadowolonych klientów. Jak Compensa wypada na tle innych towarzystw?

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia klientów posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Compensa, powinniśmy uwzględnić nie tylko liczbę wniesionych do towarzystwa zażaleń, ale również znaczenie rynkowe firmy.

Towarzystwo Compensa S.A. VIG posiada 4,2% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc 3116 skarg. Tym samym, w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Compensa zajmuje 15. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). 

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności Compensa nie należy traktować jako jedyny wskaźnik podczas oceny firmy. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane skargi. W toku dalszego postępowania, część z nich okazuje się bezzasadna. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że submarką Compensy jest BeeSafe, więc wszelkie skargi na BeeSafe trafiają na konto TU Compensa. 

Aby obiektywnie ocenić towarzystwo Compensa i pomóc innym w wyborze najlepszej firmy, warto zapoznać się z opiniami osób, które już korzystały z usług Compensy. Zachęcamy do pozostawiania własnych komentarzy i uwag, odnoszących się do działalności tej firmy ubezpieczeniowej.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)