Nasi Klienci oceniają Compensa na
2,87
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2018 roku bezpośrednio do towarzystwa Compensa lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęły 4052 skargi od niezadowolonych klientów. Jak Compensa wypada na tle innych towarzystw?

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia klientów posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Compensa, powinniśmy uwzględnić nie tylko ilość wniesionych do towarzystwa zażaleń, ale również znaczenie rynkowe firmy.

Towarzystwo Compensa S.A. VIG posiada 3,8% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 1066 skarg. Tym samym, w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Compensa zajmuje 3. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to stosunkowo wysoka pozycja.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

Liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności Compensa nie należy traktować jako jedyny wskaźnik podczas oceny firmy. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane skargi. W toku dalszego postępowania, część z nich okazuje się bezzasadna.

Aby obiektywnie ocenić towarzystwo Compensa i pomóc innym w wyborze najlepszej firmy, warto zapoznać się z opiniami osób, które już korzystały z usług Compensy. Zachęcamy do pozostawiania własnych komentarzy i uwag, odnoszących się do działalności tej firmy ubezpieczeniowej.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)