Nasi Klienci oceniają Compensa na
3,33
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2016 roku bezpośrednio do towarzystwa Compensa lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 13237 skarg od niezadowolonych klientów. Jak Compensa wypada na tle innych towarzystw?

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia klientów posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Compensa, powinniśmy uwzględnić nie tylko ilość wniesionych do towarzystwa zażaleń, ale również znaczenie rynkowe firmy.

Towarzystwo Compensa S.A. VIG posiada 3,777% udziału w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 3505 skarg. Tym samym, w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Compensa zajmuje 14. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Niestety, to stosunkowo niska pozycja.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

Musimy jednak podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności Compensa nie należy traktować jako jedyny wskaźnik podczas oceny firmy. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane skargi. W toku dalszego postępowania część z nich okazuje się bezzasadna.

Aby obiektywnie ocenić towarzystwo Compensa i pomóc innym w wyborze najlepszej firmy, warto zapoznać się z opiniami osób, które już korzystały z usług Compensy. Zachęcamy do pozostawiania własnych komentarzy i uwag, odnoszących się do działalności tej firmy ubezpieczeniowej.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)