Nasi Klienci oceniają Compensa na
1,60
Zostaw opinię

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku polisy NNW jest zdrowie i życie kierowcy ubezpieczonego samochodu oraz jego pasażerów. Ochrona ta obejmuje wszelkie urazy związane z jazdą podanym w polisie pojazdem oraz podczas postoju i naprawy auta na trasie, a także przy załadunku i rozładunku samochodu.

Sprawdź ceny ubezpieczenia OC/AC z NNW »

Odszkodowania jest wypłacane w oparciu o „Tabelę procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu”. Są w niej wypisane różnego rodzaju urazy, różnego stopnia oraz odpowiadające im wskaźniki procentowe, które służą do dokładnego określenia kwoty odszkodowania. W praktyce wygląda to tak, że po wystąpieniu urazu i opuszczeniu szpitala, poszkodowany umawia się na wizytę u lekarza z ramienia towarzystwa Compensa. Lekarz ten przegląda dokumentację medyczną, robi własne badania i na podstawie wymienionej wyżej tabeli, stwierdza jak w jak dużym procencie nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu. Określony procent oznacza, że odszkodowanie będzie wynosić tyle ile ten procent, odliczony od sumy ubezpieczenia.

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, wypłacone odszkodowanie będzie wynosić połowę wybranej sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia NNW może wynosić 10 000 zł, 15 000 zł lub od 20 000 zł do 100 000 zł, jako wielokrotność kwoty 10 000 zł.