Nasi Klienci oceniają Compensa na
1,60
Zostaw opinię

Ubezpieczenie życiowe mogą mieć różną postać. Jedne zapewniają ochronę życia i zdrowia lub wypłatę dodatkowych środków po skończeniu określonego wieku. Inne pomagają gromadzić kapitał lub są służą wypłacie odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Porównaj ceny ubezpieczeń na życie »

Ubezpieczenie z rentą

Ubezpieczenie z rentą to ochrona zdrowia i wypłata dożywotniej renty po skończeniu 65 lat, dostępne jest w dwóch wariantach:

 • Gwarancja Komfort - to typowa plisa łącząca w sobie zabezpieczenie zdrowia i życia z możliwością gromadzenia środków na poczet przyszłej emerytury. Odszkodowania z tytułu ochrony życia lub zdrowia zapewniają wypłatę odpowiednich środków w razie m.in. poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy też całkowitej niezdolności do pracy.
   
 • Gwarancja Renta - polisa dotycząca głównie wypłaty dodatkowych środków po ukończeniu 65 lat. Jest to też ubezpieczenie na życie, ponieważ gwarantuje wypłatę zgromadzonych środków w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Polisa podzielona jest na 2 warianty: pierwszy zapewnia dodatkowe środki przez 15 lat dla osoby wskazanej w polisie przez ubezpieczonego, a drugi z koeli gwarantuje wypłatę renty do końca życia dla osoby ubezpieczonej. Możliwe jest również wybranie dodatkowych polis, które zapewnią ochronę przy nieszczęśliwych wypadkach.

Ubezpieczenia z funduszem

Ubezpieczenia z funduszem to polisy, które połączone są z możliwością inwestowania i gromadzenia środków na swoim rachunku. Dostępne warianty tego rodzaju ochrony to:

 • Compensa Perspektywa - polisa zawierana jest na czas nieograniczony jednak trwać nie może dłużej, niż do ukończenia przez klienta 65 lat. Inwestowanie połączone jest z ubezpieczeniami w życiu prywatnym, jak np. na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, czy wystąpienia śmiertelnej choroby. Po opłaceniu dodatkowej składki można poszerzyć zakres polisy o inne zdarzenia.
   
 • Compensa Prestiż - w tym przypadku ubezpieczenie również zawierane jest na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez klienta 65 lat. Jest to ubezpieczenie typowo inwestycyjne, ponieważ z ramach podstawowej wersji nie posiada ochrony życia i zdrowia, a jest ona dostępna dopiero po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenia.
   
 • Compensa IKZE - jest to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli tzw. trzeci filar. Jest to konto, które pomaga gromadzić składki na poczet przyszłej emerytury.
   
 • Flexi Plus - jest to ubezpieczenie na życie połączone z funduszem kapitałowym. Ważną rzeczą jest to, że składka w tym przypadku jest jednorazowa i ustalana przez klienta. Suma ubezpieczenia w razie ewentualnych wypłat będzie wynosić 10% wpłaconej kwoty.

Ubezpieczenie ochronne

Można również zdecydować się na ubezpieczenie ochronne „Gwarancja Ochrony”, które zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej oraz świadczenie, które w razie wypłaty nie podlega opodatkowaniu podatkiem spadkowym. Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia o:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • całkowitej niezdolności do pracy.