Nasi Klienci oceniają Compensa na
1,60
Zostaw opinię

Ubezpieczenie autocasco jest polisą dobrowolną i zapewnia ochronę samochodu, wraz z jego wyposażeniem podstawowym, czyli takim, które montowany jest w nim fabrycznie. Jeżeli w samochodzie zostały zainstalowane dodatkowe urządzenia już po jego zakupie, za dodatkową opłatą, również one mogą zostać objęte ochroną polisy AC.

Porównaj ceny ubezpieczeń AC »


Tym co wyróżnia ofertę towarzystwa Compensa, na tle innych umów AC jest to, że ubezpieczeniem mogą zostać objęte pojazdy mające do 12 lat. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wartości pojazdu, w dniu zawierania umowy.

Warianty ubezpieczenia AC

Na uwagę zasługuje fakt, że towarzystwo Compensa ubezpieczenie AC proponuje w dwóch opcjach:

  • BAZA, obejmującej pojazdy osobowe, przyczepy lekkie oraz przyczepy campingowe
  • MOC, obejmującej pojazdy, nie wymienione w opcji BAZA.

W razie kolizji lub wypadku, kierowca ma możliwość wyboru dwóch opcji naprawy pojazdu po szkodzie:

  • serwisowa - naprawa odbywa się na podstawie faktur, które zostaną wystawione przez zakład naprawczy, po uprzednim uzgodnieniu z Compensą. Koszt robocizny wyliczany jest na podstawie odpowiednich danych podanych przez producenta oraz tych ujętych w systemie Audatex i Eurotax. Średnią stawkę wylicza się również w oparciu o średnią stawkę stosowaną przez zakłady naprawcze, na terenie miejsca rejestracji pojazdu. Maksymalny koszt części zamiennych użytych do naprawy zawarty jest w tych samych systemach, które określają stawki robocizny;
     
  • kosztorysowa - koszt robocizny ustalany jest w oparciu o czas naprawy ustalony przez producenta oraz systemy Eurotax oraz Audatex. Pod uwagę będą również brane średnie stawki warsztatów znajdujących się w rejonie rejestracji pojazdu. Pod uwagę będą również brane pod uwagę ceny części zastępczych, nie sygnowanych logo producenta pojazdu. W zależności od wieku pojazdu będzie również potrącana amortyzacja, czyli pewna wartość nowych części, co spowodowane jest zużyciem eksploatacyjnym elementów pojazdu.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, wysokość odszkodowania będzie ustalana na podstawie wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, pomniejszonej o wartość tego co pozostało. Jeżeli wartość uszkodzeń przekracza sumę ubezpieczenia autocasco ustaloną przy zawieraniu umowy, to pod uwagę brana jest wartość pojazdu z dnia podpisywania umowy, pomniejszona wartość pozostałości. W przypadku, gdy umowa obejmowała stałą wartość pojazdu, niezmieniającą się w trakcie umowy, to odszkodowanie będzie równe wartości pojazdu w dniu kupowania polisy.

Ogólne warunku ubezpieczenia w przypadku towarzystwa Compensa, są nieco inne niż w przypadku innych firm. Największą różnicą jest przede wszystkim to, że nie ma w nich dokładnie sprecyzowanych zdarzeń, które są objęte ochroną ubezpieczenia. Ograniczają je jedynie wyłączenia odpowiedzialności. Oznacza to, że każde uszkodzenie pojazdu w wyniku zdarzenia, które nie zostało ujęte w wyłączeniach, objęte jest ochroną i w razie jego wystąpienia zostanie wypłacone odszkodowanie.

Minicasco

ACmini zazwyczaj jest kojarzone z normalnym autocasco, ale w wersji trochę okrojonej. W przypadku towarzystwa Compensa jest to wyjątkowy produkt, który kierowany jest do właścicieli samochodów, w wieku 10-15 lat. Różni się od innych tego typu produktów tym, że nie uwzględnia jedynie szkody całkowitej i kradzieży. Częściowe uszkodzenia samochodu, musi jednak:

  • wynikać z kolizji z innym samochodem w ruchu drogowym
  • mieć miejsce na terenie Polski

Ograniczeniami jakie wprowadza Compensa w stosunku do tego ubezpieczenia są:

  • wiek - kierowca musi mieć powyżej 28 lat,
  • zniżki - posiadane ulgi muszą wynosić 60% za jazdę bezszkodową.

.

Porównaj ceny ubezpieczeń OC z Autocasco »

GAP ubezpieczenie straty finansowej

Ubezpieczenie GAP jest niespotykanym rodzajem ochrony, który zapewnia dodatkową wypłatę do odszkodowania z autocasco. Po wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży, brana jest po uwagę wartość pojazdu z dnia szkody, a obliczana jest na podstawie bazy EUROTAX lub Info-Expert. Wartość samochodu jest zawsze niższa, niż w dniu zakupu lub zawierania umowy, ponieważ spada z każdym rokiem w wyniku eksploatacji.

Dzięki zakupie polisy GAP przy zakupie AC, chroni się swój pojazd przed spadkiem jego wartości. Odszkodowanie za całkowitą stratę pojazdu będzie w czasie trwania umowy równe cenie auta w dniu zawarcia ubezpieczenia. Różnica, którą można pokryć w ramach GAP to nawet 80 tys. zł.
Oferta ta skierowana jest do właścicieli pojazdów nie starszych niż 5 lat, a sam okres ubezpieczenia nie tra dłużej niż 36 miesięcy. GAP działa w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd zostanie skradziony i ulegnie szkodzie całkowitej.

Compensa moto DNA kod

Nie sposób nie wspomnieć o jednej z najbardziej innowacyjnych ofert na rynku ubezpieczeń samochodu. Jest to unikatowy pakiet ubezpieczeń OC i AC, który łączy w sobie zarówno ochronę ubezpieczeniową samochodu oraz jego zabezpieczenie przed kradzieżą. Polisa skierowana jest do właścicieli pojazdów nie starszych niż 5 lat, których wartość nie jest mniejsza niż 20 000 zł. Ważną rzeczą jest to, że w razie jego kradzieży zostaje utrzymana zniżka z AC.

Poza samą polisą ubezpieczeniową, pojazd zostaje przekazany do oznakowania go w systemie DNA, którym w Polsce zajmuje się firma DNA Program Sp. z o. o. Poddanie samochodu takiemu znakowaniu, polega na umieszczeniu na jego powierzchni mikrocząsteczek o wielkości 0,5-1 mm, na których powierzchni, laserem wpisany jest unikatowy numer PIN. Nanoszenie obywa się przez rozpylanie specjalnej substancji na różne części samochodu. Dzięki temu właściciel pojazdu lub jego części, może zostać ustalony nawet 20 lat, od wykonania oznaczenia.

Usunięcie oznaczenia jest praktycznie niemożliwe, ponieważ wiązałoby się to za uszkodzeniem tego elementu, w konsekwencji kradzież takiego pojazdu jest dla złodziei nieopłacalna.