Ubezpieczenie Voyage przeznaczone jest dla osób , które wybierają się w podróż. Nie ma jednak znaczenia jak długa ona będzie i gdzie dokładnie się wybieramy, ponieważ polisa turystyczna Compensy zapewnia pełną ochronę podczas całego wyjazdu.

Sprawdź ceny ubezpieczeń turystycznych »

4 warianty ubezpieczenia

Dostępne są 4 rodzaje ubezpieczeń podróżnych. Każdy może wybrać pakiet dostosowany do własnych potrzeb:

  • podstawowy - obejmuje pokrycie kosztów leczenia za granicą do sumy 100 tys. zł, pomoc assistance (m. in. transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku, transport do innego szpitala, powrót osoby ubezpieczonej do kraju, pomoc w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży dokumentów, pomoc przy opóźnieniu lotu) oraz polisę NNW (10 tys. zł);
  • standardowy - swoim zakresem różni się od pakietu podstawowego tym, że suma kosztów leczenie jest podniesiona do 200 tys. zł, a dodatkowo zagwarantowany jest także transport i pobyt osoby bliskiej, jeśli ubezpieczony miał wypadek, opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, pomoc w zorganizowaniu wcześniejszego powrotu do kraju, pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa, zapewnienie kierowcy zastępczego, pomoc prawą, pomoc tłumacza oraz pomoc finansową. Dodatkowo w ramach tego wariantu znajduje się jeszcze OC w życiu prywatnym;
  • luksusowy - suma kosztów leczenie w tym pakiecie została podniesiona do 350 tys. zł. Obejmuje on wszystko to, co znajduje się w wariancie standardowym, czyli pomoc assistance, NNW oraz OC, a dodatkowo również ochronę bagażu do kwoty 2 tys. zł;
  • elastyczny - pakiet, który można regulować samodzielnie. Suma ubezpieczenia może wynosić od 40 do 500 tys. zł, zakres assistance może być taki jak w wariancie podstawowym lub taki, jak w luksusowym. Klient może również zadecydować, czy będzie chciał posiadać NNW, OC i ochronę bagażu.

Polisy turystyczne, które oferuje Compensa stanowią kompleksową ofertę zarówno dla tych, którzy będą na wyjeździe jedynie kilka dni, a także dla tych, którzy przygotowują się dłuższy wyjazd. Ubezpieczenie to jest też doskonałym uzupełnieniem, jeśli planuje się podróż do kraju Unii Europejskiej, karty EKUZ, wydawanej przez NFZ.

Nasi Klienci oceniają Compensa na
3,22