Nasi Klienci oceniają Compensa na
1,60
Zostaw opinię

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to polisa, która chroni często dorobek całego życia. Przed wyborem odpowiedniego wariantu oraz towarzystwa, z którym podpisze się umowę, warto sprawdzić kilka możliwości. Jedną z nich jest oferta Compensy. 

Porównaj 4 najlepsze ubezpieczenia »

Przykładowe składki ubezpieczenia domu i mieszkania

Choć ubezpieczenie domu lub mieszkania może się wydawać bardzo kosztowe, to w rzeczywistości, składki oferowane przez towarzystwo Compensa są bardzo korzystne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, posiadania szerokiej oferty polis dodatkowych przez tego ubezpieczyciela.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

80 tys.500 tys.630 zł na rok
80 tys.450 tys.530 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • samemu można określić wartość domu lub mieszkania i ruchomości

 • ochrona ruchomości znajdujących się w budynku gospodarczym

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie od przepięć elektrycznych

 • ochrona przed uszkodzeniami będącymi następstwem zamarzania wody

 • zabezpieczenie od aktów wandalizmu

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • ochrona domku letniskowego

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie Compensa Mój dom

Pakiet ten jest skierowany do osób, które chcą kompleksowo zabezpieczyć swój majątek. Podstawowa opcja ubezpieczenia zapewnia spory zakres, ale zawsze jest możliwość opłacenia dodatkowej składki i poszerzenia możliwości polisy.

W ramach tej polisy otrzymuje ubezpieczenie:

 • domu mieszkalnego z jego elementami stałymi,
 • mieszkania z elementami stałymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, strychy, schowki),
 • ruchomości domowych, które mogą znajdować się w budynku, mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym, na posesji,
 • ruchomości domowe, które zabieramy ze sobą wychodząc z domu lub jadąc w podróż.

Ochroną objęte są również rośliny, zwierzęta domowe, elementy dachu, kolektory, baterie, czy anteny satelitarne.

Po dopłacie odpowiedniej składki, ochrona może zostać poszerzona o:

 • szkody związane z kradzieżą z włamaniem i rabunek,
 • kradzież dla wybranego mienia,
 • uszkodzenia będące następstwem zamarzania wody,
 • uszkodzenia będące skutkiem uderzenia pioruna,
 • zniszczenia na skutek wandalizmu, czy też graffiti,
 • zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych.

Zakres ubezpieczenia, poza dodatkowymi sytuacjami, można poszerzyć także o dodatkowe korzyści jak:

 • assistance domowy w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu podręcznego i podróżnego,
 • ochrona prawna rodziny,
 • ochrona domu letniskowego,
 • NNW.

Przez zakupem polisy dobrze zapoznać się wyłączeniami, czyli opisami sytuacji, które w ubezpieczeniu nie są uwzględniane, jak np.:

 • zapadanie lub osiadanie gruntu spowodowane działalnością człowieka,
 • zły stan dachu, zabezpieczeń otworów dachowych lub okiennych,
 • brak wykonywania bieżących napraw i konserwacji,
 • drgania spowodowane ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych,
 • kradzieży lub uszkodzeń kamieni szlachetnych, złota, dokumentów,akt, danych komputerowych, czy trofeów myśliwskich,
 • szkody powstałe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Dokładnych i szczegółowych informacji, należy szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia tej ochrony.

Ubezpieczenie Compensa Rodzina

Ubezpieczenie to, nieco inaczej niż w przypadku oferty „Mój dom”, skierowane jest do osób, które chcą chronić zarówno swój dom, jak i osoby bliskie. Dlatego też w ofercie zostały uwzględnione ubezpieczenia chroniące wszystkich członków rodziny.

Ubezpieczenie to może zatem obejmować ochronę:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • OC w życiu prywatnym,
 • NNW w życiu prywatnym,
 • domowy assistance,
 • assistance medyczny.

Assistance domowy zapewnia m. in.:

 • opłacenie dojazdu oraz robocizny różnego rodzaju specjalistów, jak np. ślusarz, hydraulik, elektryk,
 • nadzór nad obiektem przez maksymalnie 72 godziny po pożarze, deszczu nawalnym, kradzieży z włamaniem lub w w przypadku innych szkód,
 • zorganizowanie i sfinansowanie powrotu do domu, jeśli właściciel przebywał w chwili zdarzenia w innej części kraju,
 • zarezerwowanie i opłacenie pobytu w hotelu przez maksymalnie 3 doby po zdarzeniu, które uniemożliwia powrót do domu,
 • pomoc domowa przy powrocie do domu po nieszczęśliwym wypadku z zastrzeżeniem, że hospitalizacja musiała trwać co najmniej 7 dni,
 • pomoc przy nagłym zachorowaniu: dostarczenie zakupów, organizacja opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz psami i kotami.

W ramach medycznego assistance można z kolei liczyć np. na:

 • opłacenie dwóch wizyt lekarskich przy nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku,
 • wizytę pielęgniarki po wypadku,
 • dostawę leków,
 • transport medyczny do najbliższego szpitala na terenie Polski po nieszczęśliwym wypadku oraz z powrotem do domu, jeśli hospitalizacja trwała minimum 7 dni.

Polisa ta jest bardzo elastyczna, co pozwala klientowi na indywidualne dobranie ubezpieczeń, które najbardziej go interesują i które obecnie jest mu najbardziej potrzebne.

Twoja inwestycja – ubezpieczenie inwestycji budowlanych

Trzeci typ ubezpieczeń mieszkaniowych w Compensie, to zabezpieczenie dla wszystkich osób, które rozpoczynają budowę domu, są w trakcie jej trwania oraz jeśli planują przeprowadzić remont.


Ubezpieczyć można zarówno dom mieszkalny, jak i budynek gospodarczy, budowlę, narzędzia i maszyny budowlane. Można również zakupić polisę odpowiedzialności cywilnej. W ramach polisy ubezpieczeniem objęte są również materiały budowlane, które zgromadzone są na miejscu prowadzenia prac.

Ochrona obejmuje takie zdarzenia, jak:

 • pożar i inne darzenia losowe,
 • katastrofę budowlaną,
 • upadek drzewa,
 • dewastację,
 • kradzież z włamaniem.

Polisy tego typu nie są dostępne w sprzedaży internetowej, dlatego koniecznie trzeba skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa Compensa.