Nasi Klienci oceniają InterRisk na
3,32
Zostaw opinię

Organizacją wparcia  w InterRisk zajmuje się Centrum Alarmowe, które dostępne jest dla klientów towarzystwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego, czy kierowca potrzebuje pomocy na terenie kraju, czy znajduje się na terenie kraju europejskiego.

Ubezpieczenie assistance zapewnia udzielenie pomocy w razie wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń na drodze, które spowodują unieruchomienie pojazdów lub uniemożliwią korzystanie z niego.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Trzy warianty ubezpieczenia Assistance w InterRisk:

  • Assistance Podstawowy - obejmuje próbę usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Naprawa obywa się jedynie w zakresie niezbędnym do kontynuowania podróży lub powrotu kierowcy do miejsca zamieszkania. Istnieje również możliwość skorzystania z Centrum Alarmowego w celu uzyskania informacji na temat planowanej podróży (wymagane dokumenty, lokalizacja polskich placówek konsularnych, połączenia komunikacyjne), opieki medycznej (apteki oraz placówki medyczne na terenie kraju, wraz z adresami i numerami telefonów) oraz motoryzacji (lokalizacje stacji obsługi, serwisów, wypożyczalni samochodów, utrudnień na drogach oraz specyfikacja przepisów ruchu drogowego w krajach europejskich). Polisa ta może być zawarta zarówno z ubezpieczeniem OC jak i AC.
     
  • Assistance Rozszerzony - obejmuje swoim zakresem wypadek na drodze, kradzież części samochodu, awarię, rozładowanie akumulatora, uszkodzenie kluczyków, przebicie opony oraz nagły brak paliwa. W ramach tego ubezpieczenia kierowca może liczyć na wszystko to, co znajduje się w opcji podstawowej oraz dodatkowo organizację wynajęcia samochodu zastępczego i pokrycie kosztów jego wynajmu (po awarii lub wypadku pojazdu), zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w najbliższym hotelu na maksymalnie 3 doby, pokrycie kosztów przejazdu (pociągiem lub autobusem) ubezpieczonego oraz pasażerów do miejsca zamieszkania lub celu podróży, odbiór naprawionego pojazdu, dostawę części zamiennych poza granicami Polski w sytuacji, gdy nie są one dostępne, a niezbędne do naprawy pojazdu oraz możliwość poinformowania osoby bliskiej o zdarzeniu. Ubezpieczyciel może również pokryć koszt postoju pojazdu na parkingu płatnym, jeżeli nie ma możliwość odholowania pojazdu do warsztatu (późna godzina, dzień świąteczny) oraz jego złomowania poza granicami kraju w razie szkody całkowitej. Dodatkowo Centrum Pomocy udziela informacji administracyjnych związanych z utratą dokumentów oraz prawnych, odnoszących się do kwestii życia codziennego.
     
  • Assistance Pełny - w wariancie pełnym można liczyć na wszystko to, co znajduje się w opcji rozszerzonej, a dodatkowo również na organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa, zmiennika kierowcy, jeżeli ten uległ wypadkowi lub zachorowaniu i musi być hospitalizowany, który odwiedzie pasażerów do miejsca zamieszkania.