Nasi Klienci oceniają InterRisk na
3,56
Zostaw opinię

Ubezpieczenie autocasco, w przeciwieństwie do OC, chroni pojazd przed różnego rodzaju zdarzeniami, które mogą go uszkodzić. Ochrona w towarzystwie InterRisk zapewnia wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia szkody z winy kierującego, gdy było to zdarzenie losowe oraz wtedy, gdy wystąpiło działanie sił przyrody lub osób trzecich.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Standardowe polisy zawierane są na 12 miesięcy i swym zakresem obejmują sam samochód oraz jego wyposażenie standardowe.

Warianty wyboru polisy Autocasco w InterRisk

W towarzystwie InterRisk zakupienie AC możliwe jest w dwóch wariantach do wyboru:

 • podstawowym - zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku gdy chroniony pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu. Ta opcja obejmuje sam samochód wraz z trwale zamontowanymi w nim częściami oraz wyposażeniem podstawowym. Za dopłatą jest możliwość, aby ubezpieczone było wyposażenie dodatkowe, czyli takie, które nie jest montowane przez producenta auta.
 • pełnym - pakiet pełny jest poszerzony o zabezpieczenie przed kradzieżą.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych poza granicami Polski, InterRisk będzie odpowiadać jedynie za szkody, które wystąpią na terenie kraju, jednak z wyłączeniem kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia. Dodatkowo możliwe będzie zabezpieczenia bagażu podróżnego, po zapłacie dodatkowej składki.

Suma ubezpieczenia, czyli kwota na jaką będzie opiewać polisa, jest ustalana na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak podczas okresu ubezpieczenia, suma ta jest pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie, po częściowym uszkodzeniu. Po opłaceniu dodatkowej składki, może ona jednak, po każdej naprawie wracać do ustalonej na początku wysokości.

Warianty naprawy szkód z ubezpieczenia Autocasco

Przy rozliczeniu szkody, towarzystwo InterRisk również pozwala na wybór sposobu likwidacji uszkodzeń:

 • wariant „Warsztat” - kierowany dla pojazdów do 10 lat, a jego wyboru należy dokonać przy podpisywaniu umowy. W przypadku pojazdów do 3 lat, jest to opcja standardowa. Ustalenie odszkodowania następuje w tym przypadku na podstawie uprzednio uzgodnionych z towarzystwem kosztów i sposobu naprawy w oparciu o system Eurotax. W sytuacji, w której system ten nie posiada danego typu oraz modelu pojazdu, ustalenie odszkodowania oparte zostaje o system Audatex.
 • wariant „Wycena” - jest to standardowa opcja naprawy dla pojazdów powyżej 10 lat i opcjonalna tych, które mają powyżej 3 lat. W tym wariancie ustalenie odszkodowania pojazdu następuje na podstawie wyceny sporządzonej przez towarzystwo według zasad zawartych w systemie Eurotax lub Audatex. Ta opcja zawiera również pomniejszenie wartości nowych części, w zależności o wieku samochodu, czyli amortyzację.

Ubezpieczenie to chroni pojazd na terenie Polski oraz krajów europejskich, jednak w przypadku Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy zakres polisy będzie ograniczony jedynie do zniszczeń i uszkodzeń. Wszelkie bardziej szczegółowe informacje dostępne są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które znajdują się na stronie internetowej towarzystwa InterRisk

Dodatki do polisy AC w InterRisk

 • zabezpieczenie szyb - ubezpieczenie to obejmuje ochroną szkody, które powstały w wyniku różnego rodzaju zdarzeń i spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie szyb w pojeździe. Polisa ta jest ważna na terytorium Polski, a zakupić można ją wraz z OC lub AC. Ubezpieczenie obejmuje szybę czołową, tylną i boczne, nie chroni jednak szyberdachów, ani szyb panoramicznych.

  Towarzystwo InterRisk posiada w ogólnych warunkach ubezpieczenia ograniczenia odpowiedzialności, takie jak np.:
  • zniszczenie lub uszkodzenie innych szklanych elementów, poza szybami
  • powstałe na skutek używania pojazdu w wyścigach, w szkole nauki jazdy lub jako rekwizyt
  • powstałe podczas czynności konserwatorskich lub w pojazdach powierzonych do naprawy

  Suma ubezpieczenia, na jaką opiewa polisa to maksymalnie 2000 zł i pomniejszana jest o koszt każdej naprawy. Za dopłatą jednak istnieje możliwość ponownego podniesienia sumy, do maksymalnej kwoty.
 • pomoc prawnika - polisa ta zapewnia pokrycie kosztów udzielenia pomocy prawnej, potrzebnej w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia na terytorium Polski oraz państw należących do systemu zielonek karty. Kierowcy mają wybór ubezpieczenia pomiędzy dwoma wariantami:
   
  • Wariant 1 - obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu mechanicznego i umów. Pomoc jest świadczona np. w postaci obrany w sprawach karnych lub o wykroczenia w związku z użytkowaniem samochodu, obrony interesów w sprawach umów związanych z pojazdem, przy postępowaniu o odebranie prawa jazdy.

  • Wariant 2 - jest to ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy pojazdu mechanicznego. Podobnie ja w przypadku wariantu 1 kierowca może liczyć na pomoc przy dochodzeniu odszkodowań i roszczeń, obronę w postępowaniu karnym lub w sprawie, które związane jest z użytkowanie m pojazdu mechanicznego, w sprawach o odebranie prawa jazdy oraz obronę przed roszczeniami kierowanymi przez osoby trzecie z tytułu czynności związanych z ubezpieczeniem samochodu.

  Umowa standardowo zawierana jest na 12 miesięcy, jednak ogólne warunki ubezpieczenia zastrzegają, że okres ten może być inny po wcześniejszym uzgodnieniu. Wszelkie szczegóły dostępne są w OWU dostępnych na stronach towarzystwa.