Nasi Klienci oceniają InterRisk na
3,53
Zostaw opinię

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz na długo wyczekiwane wakacje, czy też służbowo lub do pracy, zawsze warto zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Jakikolwiek uraz potrafi zepsuć każdy wyjazd, jednak jeśli zakupisz ubezpieczenie w towarzystwie InterRisk, nic nie zakłóci Twojego wypoczynku.

Porównaj ceny ubezpieczeń turystycznych »

Polisa MOJA RODZINA w InterRisk to kompleksowe ubezpieczenie Twojego życia i zdrowia nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Jeśli zaplanujesz podróż, Twoje ubezpieczenie zapewni Ci zwrot kosztów leczenia i pomoc w podróży.

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, InterRisk zapewnia m.in.:

  • pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia i udokumentowanych kosztów leczenia, poniesionych poza granicami Polski. Zalicza się do nich koszty:

- leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,

- zabiegów i operacji,

- usług pogotowia ratunkowego,

- porad lekarskich;

  • pokrycie udokumentowanych kosztów pomocy w podróży, jeżeli zaistniała potrzeba natychmiastowego poddania się leczeniu w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. InteRisk zwraca wydatki poniesione m.in. na:

- transport chorego między najbliższymi zakładami medycznymi,

- transport chorego do kraju (jeśli lekarz prowadzący leczenie wyrazi na to zgodę),

- transport zwłok do kraju w przypadku śmierci Ubezpieczonego w trakcie podróży poza granicami Polski (do dotychczasowego miejsca jego zamieszkania w Polsce),

- podróż i pobyt członka rodziny Ubezpieczonego, jeśli podczas podróży poza granicami Polski ulegnie on chorobie lub nieszczęśliwemu wypadkowi i stan zdrowia nie pozwoli mu na powrót do domu.

Ubezpieczyciel zapewnia ochronę w podróży podczas jednorazowego pobytu Ubezpieczonego poza granicami Polski trwającą nie dłużej niż 30 dni.

Warto pamiętać, że InterRisk definiuje w swoim OWU podróż jako: „wyjazd, powrót i pobyt Ubezpieczonego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podróż uznaje się za rozpoczętą z chwilą przekroczenia granicy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy wyjeździe poza w/w terytorium, a zakończoną z chwilą przekroczenia granicy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy powrocie na w/w terytorium, z tym, że:

  • w przypadku komunikacji lotniczej przekroczenie granicy następuje w chwili startu samolotu z ostatniego lotniska w Rzeczpospolitej Polskiej, a w drodze powrotnej, w chwili lądowania samolotu na pierwszym lotnisku w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • w przypadku komunikacji morskiej przekroczenie granicy następuje w chwili wyjścia statku/promu z portu polskiego, a w drodze powrotnej w chwili wejścia statku/promu do portu polskiego.”