Nasi Klienci oceniają InterRisk na
3,32
Zostaw opinię

Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy kierowca danego pojazdu lub jego pasażerowie poniosą uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku związanego z użytkowaniem pojazdu.

Sprawdź ceny ubezpieczenia samochodowego »


Zdarzenia te mogą mieć miejsce podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, przebywania w samochodzie podczas jazdy lub postoju, naprawy oraz przy załadunku i rozładunku. Odszkodowanie obejmuje również śmierć, która została spowodowana takim wypadkiem.

Jak uzyskać odszkodowanie z NNW w InterRisk?

Po nastąpieniu zdarzenia, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza oraz powiadomić ubezpieczyciela. Warunkiem ustalenia prawidłowej wysokości odszkodowania NNW i wypłaty należności będzie możliwe po wcześniejszym poddaniu się badaniu lekarskiemu, które przeprowadzi lekarz wskazany przez towarzystwo InterRisk.

Należne odszkodowanie ustalane jest na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu, która dostępna jest na stronie internetowej ubezpieczyciela. Zawiera ona dokładny rozpis różnego rodzaju obrażeń i urazów, które posiadają przypisane procenty uszczerbku na zdrowiu. Wypłata odbywa się na zasadzie „procent za procent”, czyli ustalony przez lekarza procent uszczerbku na zdrowiu oznaczać będzie, jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie w danym przypadku wypłacony. Suma ubezpieczenia NNW może wynosić nawet 25 tys. zł.

W ramach ubezpieczenia NNW w InterRisk, kierowca może również liczyć na zwrot kosztów nabycia protez i wyrobów medycznych po przedstawieniu za nie rachunków.