Nasi Klienci oceniają InterRisk na
2,56
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2018 roku bezpośrednio do towarzystwa InterRisk lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 5888 skarg od niezadowolonych klientów. Jak wynik InterRisk prezentuje się na tle innych towarzystw?

Aby racjonalnie ocenić stopień niezadowolenia osób posiadających polisy majątkowe (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) w towarzystwie InterRisk, musimy uwzględnić nie tylko ilość nadesłanych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy. TU INTERRISK S.A. VIG posiada stosunkowo niewielki bo 2,6% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 2265 skarg.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo InterRisk zajmuje 6. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to stosunkowo wysoka pozycja. Na korzyść towarzystwa przemawia dodatkowo fakt, że sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane od klientów tej firmy skargi. Tymczasem niektóre z nich, po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne. Wobec tego, wynik firmy mógłby być jeszcze wyższy. 

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie kilkanaście firm ubezpieczeniowych

Porównaj ceny OC/AC »


Zapraszamy do dzielenia się opinią o InterRisk. Piszcie, co myślicie o poziomie usług oferowanych przez to towarzystwo. Informacje, które nam przekażecie mogą pomóc innym właścicielom pojazdów w wyborze ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)