Nasi Klienci oceniają InterRisk na
3,19
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2016 roku bezpośrednio do towarzystwa InterRisk lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęły 15682 skargi od niezadowolonych klientów. Jak wynik InterRisk prezentuje się na tle innych towarzystw?

Aby racjonalnie ocenić stopień niezadowolenia osób posiadających polisy majątkowe (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) w towarzystwie InterRisk, musimy uwzględnić nie tylko ilość nadesłanych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy. TU INTERRISK S.A. VIG posiada stosunkowo niewielki bo 2,972% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 5277 skarg.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo InterRisk zajmuje 18. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Nie jest to niestety wysoka pozycja. Musimy jednak podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa należy potraktować wyłącznie jako niezależną ocenę ubezpieczonych.

Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane od klientów tej firmy skargi. Tymczasem niektóre z nich, po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne.

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie kilkanaście firm ubezpieczeniowych

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »


Zapraszamy do dzielenia się opinią o InterRisk. Piszcie, co myślicie o poziomie usług oferowanych przez to towarzystwo. Informacje, które nam przekażecie mogą pomóc innym właścicielom pojazdów w wyborze ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)