Nasi Klienci oceniają InterRisk na
3,09

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2019 roku bezpośrednio do towarzystwa InterRisk lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 7278 skarg od niezadowolonych klientów. Jak wynik InterRisk prezentuje się na tle innych towarzystw?

Aby racjonalnie ocenić stopień niezadowolenia osób posiadających polisy majątkowe (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) w towarzystwie InterRisk, musimy uwzględnić nie tylko ilość nadesłanych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy. TU INTERRISK S.A. VIG posiada stosunkowo niewielki bo 3,3% udział w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 2205 skarg.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo InterRisk zajmuje 9. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to stosunkowo wysoka pozycja. Na korzyść towarzystwa przemawia dodatkowo fakt, że sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane od klientów tej firmy skargi. Tymczasem niektóre z nich, po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne. Wobec tego, wynik firmy mógłby być jeszcze wyższy. 

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie kilkanaście firm ubezpieczeniowych

Porównaj ceny OC/AC »


Zapraszamy do dzielenia się opinią o InterRisk. Piszcie, co myślicie o poziomie usług oferowanych przez to towarzystwo. Informacje, które nam przekażecie mogą pomóc innym właścicielom pojazdów w wyborze ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)