Nasi Klienci oceniają mtu24.pl na
2,16
Zostaw opinię

Ubezpieczenie Assistance (ASS) w mtu24.pl nie zostało podzielone na oddzielne warianty, zależne od limitów świadczenia poszczególnych usług.

mtu24.pl postanowiło wprowadzić jednolite zasady ochrony Assistance dla wszystkich właścicieli pojazdów, którzy zakupią polisę OC lub AC.

Porównaj ceny OC / AC z Assistance »

Jedyna różnica występuje w zakresie terytorialnym tego ubezpieczenia. Dla posiadaczy obowiązkowych polis OC - Assistance działa jedynie na obszarze naszego kraju, natomiast w przypadku polisy AC - także na terenie całej Europy.

Assistance mtu24.pl zapewnia pomoc na drodze w przypadku:

 • zderzenia pojazdów,
 • uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu i zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • wybuchu, pożaru, zatopienia i działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca powstania zdarzenia,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 • awarii,
 • unieruchomienia pojazdu,
 • przepalenia żarówek,
 • kradzieży pojazdu.

mtu24.pl w ramach ubezpieczenia Assistance organizuje i pokrywa koszty:

 • dowozu paliwa (bez pokrycia jego kosztów),
 • wymiany żarówek,
 • naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowania pojazdu (jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa) do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego - nie dalej niż 200 km (dalsze koszty pokrywa Ubezpieczony).
  Na wniosek Ubezpieczonego możliwe jest również holowanie pojazdu, z którym doszło do kolizji (max. 100 km),
 • wynajmu samochodu zastępczego w przypadku kradzieży pojazdu,
 • telefonicznej pomocy informacyjnej.

Właściciel pojazdu może skorzystać z poszczególnych usług maksymalnie dwa razy w jednym okresie ubezpieczenia (oprócz telefonicznej pomocy informacyjnej). Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela (suma ubezpieczenia) wynosi 15 000 złotych i ulega zmniejszeniu o wszystkie kwoty wypłaconego odszkodowania (aż do całkowitego jej wyczerpania).