Nasi Klienci oceniają mtu24.pl na
2,16
Zostaw opinię

Zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco w mtu24.pl możliwe jest w wariancie AC mini oraz pełnym AC Uszkodzenie i Kradzież.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

W mtu24.pl każdy właściciel pojazdu zyskuje możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ochrony do własnych potrzeb. Tym samym - wpływa na cenę polisy.

  • AC mini (Minicasco) - to ubezpieczenie samochodu o mniejszym zakresie, chroniące od szkody całkowitej i od kradzieży (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą).

Właściciel pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie z polisy AC mini, jeśli szkoda całkowita powstanie w wyniku:

  1. zderzenia się pojazdów,
  2. nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
  3. zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
  4. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie - wandalizm,
  5. pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody,
  6. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Ochrona AC mini mtu24.pl obejmuje terytorium Polski.

  • AC Uszkodzenie i Kradzież - to ubezpieczenie daje już pełną ochronę, zarówno od szkody całkowitej i kradzieży, jak i od uszkodzeń częściowych. W odniesieniu do rozliczenia szkody, AC zawiera wariant: Kosztorys, Sieć Partnerska lub ASO.

Ubezpieczenie AC w mtu24.pl można zawsze odpowiednio dostosować do oczekiwań i wymagań właściciela pojazdu.

AC Uszkodzenie i Kradzież działa nie tylko w Polsce, ale również na terenie pozostałych państw Europejskich oraz w Algierii, Maroko, Tunezji, Izraelu i Iranie. Do szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wprowadzono udział własny w wysokości 1000 zł, jednak nie dotyczy on szkód powstałych w wyniku zderzenia się pojazdów oraz nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu.

Udział własny w AC mtu24.pl

Na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia AC mtu24.pl właściciel pojazdu może zdecydować się na wniesienie udziału własnego w szkodzie (wpływając w ten sposób na wysokość składki) w wysokości 5%, 10%, 15%, 20% w przypadku szkód nie związanych z kradzieżą, oraz szkód kradzieżowych.

Szczegółowe warunki ochrony pojazdu z AC w mtu24.pl znajdują się w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) na stronie internetowej ubezpieczyciela.