Nasi Klienci oceniają mtu24.pl na
2,16
Zostaw opinię

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w MTU24 obejmuje szkody, które powstały podczas jazdy pojazdem lub w czasie jego bieżącej obsługi (np. tankowanie paliwa na stacji benzynowej, wyładunek i załadunek towaru, mycie, a nawet zamykanie bramy garażu i drzwi).

Porównaj ceny OC/AC z NNW »

Ochroną objęto zarówno kierowcę jak i pasażerów samochodu, zapewniając im bezpieczeństwo ubezpieczeniowe przez całą dobę. Zakres ubezpieczenia NNW w MTU24 obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z ubezpieczonym pojazdem (poruszaniem się nim po drodze) od momentu wsiadania aż do wysiadania z niego, wraz z chwilowym postojem.

NNW oferowane przez MTU24 zapewnia świadczenie w przypadku:

  • śmierci kierowcy lub pasażerów,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i/lub pasażerów,
  • pokrycie kosztów leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu (tabela uszczerbków znajduje się w OWU MTU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia),
  • pokrycie kosztów nabycia środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i protez,
  • całkowitej niezdolności do pracy właściciela pojazdu (lub właścicieli) po kolizji drogowej.

Ubezpieczenie NNW MTU24 chroni ubezpieczonych wtedy, gdy szkoda powstała na terenie Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 złotych i przysługuje każdemu Ubezpieczonemu, przy czym ilość osób ubezpieczonych pokrywa się z ilością miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeżeli podczas wypadku znajduje się w nim więcej pasażerów, niż było to przewidziane w dowodzie, sumę ubezpieczenia przypadającą na każdego pasażera ustala się: mnożąc przewidywaną sumę (10 000 zł) przez liczbę miejsc w pojeździe (bez miejsca kierowcy) i dzieląc przez faktyczną liczbę pasażerów.