Nasi Klienci oceniają MTU na
4,16
Zostaw opinię

Ocenę towarzystwa ubezpieczeniowego można przeprowadzić skupiając się na analizie raportu Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg napływających od jego klientów. Jak na tle innych wypada MTU?

Porównaj ceny MTU

Jakie opinie "zbiera" MTU?

W przypadku MTU (do 11.2015 r. MTU Moje TU S.A.),w okresie III kwartałów 2014 roku wpłynęło do Rzecznika Ubezpieczonych 328 skarg, w tym 310 dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych. To dużo czy też mało? Przeanalizujmy ten wynik, porównując go z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

Według raportu, MTU miało 2,185% udziału w rynku, czyli stosunek wszystkich skarg do jego udziału wynosi około 150 skarg. Niestety nie jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że średnia dla wszystkich towarzystw ujętych w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych to 75 skarg, przypadających na jeden punkt procentowy udziału w rynku.

Nasz sondaż nie jest jednak dokładny i nie możemy się całkowicie na nim opierać. Musimy bowiem brać pod uwagę fakt, że Rzecznik Ubezpieczonych nie przychyla się do wszystkich skarg klientów towarzystwa i niektóre z nich uznaje za bezpodstawne.

Dodatkowo, raport Rzecznika dotyczy III pierwszych kwartałów 2014 roku, czyli był opracowany przed listopadem 2014 roku, a to właśnie wtedy MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń zostało przejęte przez Ergo Hestię. Marka MTU została zachowana, ale dzięki fuzji klienci firmy zyskali dostęp do wyższych standardów likwidacji szkód. MTU zmieniło również swoją ofertę.

Najlepiej więc będzie, jeżeli ocenę MTU oprzemy na Waszych opiniach. Prosimy Was o uwagi i spostrzeżenia dotyczące jego działalności. Podzielcie się opiniami o MTU w komentarzach poniżej.