Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,15
Zostaw opinię

Pomoc w podróży czyli Car Assistance w towarzystwie Allianz, dostępny jest do ubezpieczenia OC i AC.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z Assistance »

Ubezpieczenie Car Assistance może zapewnić pomoc kierowcy i pasażerom w przypadku: awarii, kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, a także (w zależności od wybranego zakresu ochrony) rozładowania akumulatora, uszkodzenia ogumienia, zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa czy zamarznięcia paliwa.

Właściciel pojazdu może dopasować zakres polisy w Allianz do swoich indywidualnych potrzeb i zawrzeć umowę ubezpieczenia Car Assistance w wariancie:

  • Assistance Mini

Jest to najmniej rozbudowane w Allianz ubezpieczenie ASS. Polisa działa w Polsce i zapewnia usprawnienie pojazdu w miejscu wypadku (o ile jest to możliwe) – Allianz pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny do kwoty nie większej niż 500 zł. Jeśli pojazdu nie można uruchomić na miejscu zdarzenia Allianz zorganizuje i pokryje koszty jego holowania do najbliższego warsztatu na odległość nie większą niż 150 km.

ASS mini jest dodawane bezpłatnie do polisy OC. Za dopłatą dodatkowej składki, można rozszerzyć jego zakres o Serwis assistance opony oraz Serwis assistance paliwo.

  • Assistance Standard

Ten wariant również gwarantuje usprawnienie pojazdu w miejscu zdarzenia i/lub holowanie, ale zakres ochrony został rozszerzony na następstwa awarii (w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania) i kradzieży. Ponadto Allianz zapewnia wsparcie kierowcy nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

W ramach ubezpieczenia ASS Standard klient towarzystwa może skorzystać m.in. z Serwisu: assistance opony, assistance paliwo, assistance akumulator. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa także koszty najmu pojazdu zastępczego (max 4 dni), parkingu strzeżonego, zakwaterowania, kontynuacji podróży i pomocy medycznej.

  • Assistance Plus i Assistance Exclusive

Najbardziej rozbudowane warianty ubezpieczenia ASS w Allianz również gwarantują ww. usługi, ale limity przysługujące na większość z nich są znacznie wyższe. Ponadto, klient towarzystwa może liczyć na:

- wsparcie w ramach pakietu pomocy medycznej po wypadku (np. jednorazowego przejazdu do miejsca hospitalizacji ubezpieczonego dla jednej osoby bliskiej i zapewnienia jej zakwaterowania czy też organizacji zmiennika kierowcy),

- pokrycie kosztów usług door to door (odstawienie pojazdu po naprawie),

- pomoc z pakietu Zima, a w nim m.in. zorganizowanie przez Allianz przechowalni opon, zakupu i dowozu łańcuchów czy też zakupu i dowozu odmrażaczy do zamków.

W każdym z ww. wariantów ubezpieczenia ASS Allianz zapewnia Pakiet informacyjny. W ramach pomocy, za pośrednictwem Centrum Operacyjnego, udziela informacji m.in. dotyczących trasy, stanu dróg, sieci autoryzowanych warsztatów oraz firm wynajmujących samochody.

Ubezpieczyciel oferuje również możliwość skorzystania ze świadczeń Concierge, obejmujących np. rezerwację biletów kolejowych i lotniczych, sal konferencyjnych czy zamawianie taksówek.