Nasi Klienci oceniają Allianz na
1,98
Zostaw opinię

W Allianz assistance w wariancie podstawowym w ramach ubezpieczenia Mój Samochód jest dostępne w czterech pakietach: Komfort, Plus, Ekstra i Max. Natomiast w wariancie rozszerzonym w trzech: Plus, Ekstra i Max.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z Assistance »

Assistance w pakiecie Mój Samochód w Allianz

Wariant

Komfort

Plus

Ekstra

Max

Assistance - wariant podstawowy

V

V

V

V

Assistance - wariant rozszerzony

V

V

V

Źródło: OWU Allianz

W Allianz w ubezpieczeniu assistance maksymalny wiek samochodu nie może przekroczyć 18 lat w dniu zawarcia umowy. Poza tym zakres terytorialny polisy obejmuje Polskę i Europę, z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Assistance w wariancie podstawowym w Allianz

W wariancie podstawowym w Allianz możesz liczyć na następujący zakres ochrony:

 • naprawę uszkodzonego pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu,
 • usługę mobilności, czyli w razie braku możliwości kontynuowania jazdy, zorganizowanie i pokrycie kosztów przez Allianz przejazdu pociągiem, autobusem lub taksówką dla kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca w maksymalnej odległości 50 km,
 • usługi informacyjne, czyli pomoc telefoniczna konsultanta Allianz w razie awarii czy konieczności znalezienia najbliższego warsztatu.

Zakres ochrony assistance w Allianz w wariancie podstawowym

Świadczenie

Awaria

Wypadek

Pęknięcie przedniej szyby

Wandalizm

Kradzież

Kradzież części pojazdu

Przebicie opony

Brak paliwa

Zatankowanie niewłaściwego paliwa

Utrata, zatrzaśnięcie kluczyka lub uszkodzenie kluczyka lub innego urządzenia używanego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu

Naprawa pojazdu na miejscu

V

V

V

Holowanie ubezpieczonego pojazdu

V

V

V

Usługa mobilności

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Usługi informacyjne

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Źródło: OWU Allianz

Assistance w wariancie rozszerzonym w Allianz

W Allianz w ramach assistance w wariancie rozszerzonym możesz liczyć na następujący zakres ochrony:

 • naprawę uszkodzonego pojazdu na miejscu,
 • holowanie uszkodzonego pojazdu do dowolnego warsztatu do 150 km od miejsca zdarzenia,
 • pojazd zastępczy na czas naprawy Twojego samochodu (od 4 do 6 dni w zależności od rodzaju zdarzenia),
 • zakwaterowanie w hotelu lub powrót do miejsca zamieszkania. Obejmuje transport kierowcy i pasażerów pociągiem, autobusem lub samolotem – klasą ekonomiczną (gdy odległość przekracza 750 km),
 • usługę mobilności, czyli w razie braku możliwości kontynuowania jazdy, zorganizowanie i pokrycie kosztów przez Allianz przejazdu pociągiem, autobusem lub taksówką dla kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca w maksymalnej odległości 100 km,
 • usługi informacyjne i usługi concierge,
 • wymianę koła w uszkodzonym pojeździe w przypadku przebicia opony podczas jazdy,
 • dostarczenie paliwa do unieruchomionego pojazdu,
 • powrót po odzyskany po kradzieży samochód,
 • transport zwłok,
 • złomowanie uszkodzonego pojazdu.

Zakres ochrony assistance w Allianz w wariancie rozszerzonym

Świadczenie

Awaria

Wypadek

Pęknięcie przedniej szyby

Wandalizm

Kradzież

Kradzież części pojazdu

Przebicie opony

Brak paliwa

Zatankowanie niewłaściwego paliwa

Utrata, zatrzaśnięcie kluczyka lub uszkodzenie kluczyka lub innego urządzenia używanego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu

Naprawa pojazdu na miejscu

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Holowanie pojazdu

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pojazd zastępczy na czas naprawy

do 4 dni, 2 razy w okresie ubezpieczenia

do 6 dni

do 6 dni

do 6 dni

do 6 dni

do 6 dni

do 4 dni, 2 razy w okresie ubezpieczenia

do 4 dni, 2 razy w okresie ubezpieczenia

Zakwaterowanie w hotelu

V

V

V

V

V

V

V

V

Powrót do miejsca zamieszkania

V

V

V

V

V

V

V

V

Usługa mobilności

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Usługi informacyjne i concierge

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Transport zwłok

V

Złomowanie pojazdu

125 euro

125 euro

1 – maks. 1 roboczogodzina;

2 – do 100 km;

3 – patrz „Wymiana koła w przypadku przebicia opony podczas jazdy”;

4 – patrz „Dostarczenie paliwa”

Źródło: OWU Allianz