Nasi Klienci oceniają Allianz na
1,62
Zostaw opinię

Allianz Mój Dom to polisa dostępna w trzech różnych wariantach, a każdy z nich ma inny zakres ochrony. Zestawiliśmy je ze sobą oraz sprawdziliśmy, czym wyróżnia się oferta tego towarzystwa na tle konkurencji. 

Porównaj najlepsze ubezpieczenia »

W ramach polisy Allianz Mój Dom mamy możliwość ochrony mieszkania, domu (także w budowie), ruchomości domowych, domu letniskowego, materiałów budowalnych, elementów działki, budynku i lokalu gospodarczy, przedmiotów wartościowych oraz stałych elementów wykończeniowych.

Jaki zakres ochrony w Allianz Mój Dom?

TU Allianz proponuje skorzystanie z 3 wariantów. Różnią się dostępną liczbą ryzyk – wariant Komfort ma ich najmniej, a wariant Max najwięcej.

W wariancie KOMFORT nieruchomość na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, otrzymamy pakiet Home Assistance, OC w życiu prywatnym i pokrycie kosztów usunięcia szkody.

W wariancie PLUS dodatkowo nieruchomość od zalania i stłuczenia przedmiotów szklanych.

W wariancie MAX dom czy mieszkanie także od kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej, dewastacji (np. przez zwierzęta inne niż domowe), graffiti i przepięcia, a mienie osobiste w razie napadu ulicznego i rabunku.

Warianty polisy mieszkaniowej Allianz – porównanie

RyzykoKOMFORTPLUSMAX
Pożar i i zdarzenia losowe
Domowy assistance
OC w życiu prywatnym
Wsparcie po szkodzie
Zalanie
Stłuczenie przedmiotów szklanych
Kradzież z włamaniem
kradzież zwykła
napad uliczny
rabunek
Dewastacja i graffiti
Przepięcie
Trzęsienie ziemiopcjonalnieopcjonalnieopcjonalnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU Allianz Mój Dom.

Wyłączenia i limity odpowiedzialności Allianz Mój Dom

Każda polisa mieszkaniowa zawiera tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli skonkretyzowane okoliczności, w których ubezpieczyciel może uchylić się od wypłaty rekompensaty finansowej. Wszystkie one są zawsze szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i nie inaczej jest w przypadku Allianz Mój Dom. 

Z ochrony wyłączone jest mienie o określonym zastosowaniu i specyfice, jak:

 • nieruchomość przejęta w celu wykonywania usługi;
 • nieruchomość przeznaczona do celów handlowych;
 • wyposażenie na terenie domu w budowie;
 • cenne przedmioty w domach letniskowych;
 • rękopisy,
 • materiały opałowe i paliwa;
 • dane zapisane w formie elektronicznej;
 • straty niematerialne: utracony zysk, straty wody oraz innych cieczy, gazu czy prądu.

Allianz wypłaci odszkodowanie do określonej wysokości za niektóre zdarzenia, np.: 

 • napad uliczny – do 10 000 złotych (w tym 1 000 złotych na gotówkę),
 • finansowanie działań po szkodzie – do 20% sumy ubezpieczenia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia,
 • kradzież zwykła – do 5 000 złotych,
 • szkody z tytułu OC w życiu prywatnymwyrządzone przez urządzenia latające, w tym drony – do 3 000 złotych.

Pollisa mieszkaniowa Allianz Mój Dom zawiera też karencję, ale tylko w przypadku jednego zdarzenia. Jest nim powódź, a czasowe wyłączenie odpowiedzialności wynosi 30 dni. Jeśli ubezpieczony przedłuża umowę, karencja już nie występuje.

Jak długo trwa umowa polisy Allianz Mój Dom?

Umowę z towarzystwem najczęściej podpisuje się na 12 miesięcy. W Allianz, poza roczną opcją, istnieje też możliwość ubezpieczenia nieruchomości od razu na 36 miesięcy, a przez ten okres składka ubezpieczeniowa nie może się zmienić.

Umowa jest ważna także wtedy, gdy nieruchomość będzie zamieszkiwana okazjonalnie, np. przez 2 miesiące w roku. Jednak należy wcześniej o tym poinformować towarzystwo.

Jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczona nieruchomość zostanie sprzedana, wystarczy zgłosić do Allianz ten fakt. Ubezpieczyciel zwróci składkę za niewykorzystany okres polisy, który liczy się okres od dnia sprzedaży mieszkania lub domu.

Co wyróżnia ubezpieczenie Allianz Mój Dom?

Polisa mieszkaniowa Allianz zawiera kilka ciekawych rozwiązań, których nie posiada wiele innych ofert. To m.in. kradzież zwykła, zawartość pakietu Home Assistance czy brak limitów na ochronę mienia wartościowego.

Pakiet Max uwzględnia kradzież zwykłą, co nie jest standardem rynkowym, ponieważ najczęściej ochrona ogranicza się tylko do kradzieży z włamaniem, która dostępna jest jako rozszerzenie.

Domowe assistance zawiera pomoc prawną dostępną w każdym z trzech wariantów. Na wsparcie specjalisty można liczyć np. przy kłopotach z prawem cywilnym, prawem pracy czy windykacją należności. Jako rozszerzenie dostępna jest możliwość poszerzenia ochrony na wszystkie kraje świata poza USA i Kanadą. Home Assistance w Allianz zawiera także:

 • ochrona mienia znajdującego się poza domem, czyli oddanego do naprawy, czyszczenia czy przeróbki,
 • pokrycie kosztów lokalu zastępczego do 60 dni na czas odbudowy czy remontu ubezpieczonej nieruchomości, która została zniszczona,
 • pomoc związaną m.in. z naprawą w razie awarii sprzętu RTV, AGD, PC, dozorem, transportem i przechowywaniem rzeczy, które ocalały po szkodzie, deratyzacją i dezynsekcją czy wsparcie psychologa. 

Allianz chroni także przedmioty wartościowe, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 złotych, jeśli ubezpieczony udokumentował ich posiadanie i wartość, np. wycenami rzeczoznawców lub rachunkami zakupu danych przedmiotów wartościowych.

Allianz Mój Dom – jak zgłosić szkodę?

Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia o zaistnieniu szkody do 7 dni roboczych od jej wystąpienia lub – co ważne – uzyskania niej informacji. Najprostszym sposobem na dopełnienie tej powinności jest wypełnienie formularza. Można to też zrobić telefonicznie (tel. 224 224 224) lub osobiście w jednej z placówek towarzystwa. W przypadku reklamacji procedura jest zbliżona. 

Ważne informacje

1. Polisa mieszkaniowa Allianz Mój Dom to 3 warianty do wyboru różniące sie liczbą ryzyk w zakresie ochrony

2. Jedynie w przypadku powodzi obowiązuje karencja, która trwa 30 dni

3. Umowa ubezpieczeniowa Mój Dom może trwać od 12 do 36 miesięcy

4. Allianz chroni także przedmioty wartościowe, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 złotych