Nasi Klienci oceniają Allianz na
2,71
Zostaw opinię

Allianz Mój Dom to polisa dostępna w trzech różnych wariantach, a każdy z nich ma inny zakres ochrony. Zestawiliśmy je ze sobą oraz sprawdziliśmy, czym wyróżnia się oferta tego towarzystwa na tle konkurencji. 

Porównaj najlepsze ubezpieczenia »

Przedmiotem umowy polisowej Alianz mój Dom są:

 • dom i mieszkanie,
 • dom w budowie (inwestycja budowlana),
 • lokale gospodarcze przynależące do nieruchomości (np. garaż i piwnica),
 • budynki gospodarcze,
 • domy letniskowe,
 • nagrobki,
 • elementy działki (m. in. obiekty małej architektury, chodniki, podjazdy, ogrodzenie wraz ze stałymi elementami, baseny, fontanny, oczka wodne),
 • ruchomości domowe (mienie ruchome) znajdujące się w ww. budynkach, z wyłączeniem domu w budowie, który nie osiągnął stanu surowego zamkniętego.

Wyjątkiem są:

 • budynki opuszczone, niezamieszkałe lub przeznaczone do rozbiórki;
 • domy letniskowe i inne zabudowania znajdujące się na terenie ogrodów działkowych;
 • tymczasowe obiekty budowlane, nie związane na trwałe z gruntem.

Allianz Mój Dom – zakres ochrony

Najbardziej rozbudowany jest wariant Max, a najmniej wariant Komfort, co ma również przełożenie na wysokość składki. 

Pakiet Komfort zawiera assistance i OC w życiu prywatnym, ale nie uwzględnia np. zalania, czyli jednego z najbardziej realnych zagrożeń, w wyniku którego bardzo często wypłacane są odszkodowania z polisy. 

W przypadku wariantu Max warto zwrócić uwagę w szczególności na kompleksową ochronę przed kradzieżą, która odnosi się zarówno do działań włamywaczy (kiedy pozostawiają oni wyraźne ślady swojej obecności, np. zniszczone zamki),jak i kradzieży zwykłej oraz zdarzeń mających miejsce poza obszarem nieruchomości. Obejmuje on również przepięcie, które nie jest dostępne w ramach pozostałych dwóch pakietów.

Warianty polisy mieszkaniowej Allianz – porównanie

RyzykoKOMFORTPLUSMAX
Pożar i i zdarzenia losowe
Domowy assistance
OC w życiu prywatnym
Wsparcie po szkodzie
Zalanie
Stłuczenie przedmiotów szklanych
Kradzież z włamaniem
kradzież zwykła
napad uliczny
rabunek
Dewastacja i graffiti
Przepięcie
Trzęsienie ziemiopcjonalnieopcjonalnieopcjonalnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU Allianz Mój Dom.

Kiedy bez odszkodowania z polisy Allianz Mój Dom?

Każda polisa mieszkaniowa zawiera tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli skonkretyzowane okoliczności, w których ubezpieczyciel może uchylić się od wypłaty rekompensaty finansowej. Wszystkie one są zawsze szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i nie inaczej jest w przypadku Allianz Mój Dom. 

Z ochrony wyłączone jest mienie o określonym zastosowaniu i specyfice, jak:

 • nieruchomość przejęta w celu wykonywania usługi;
 • nieruchomość przeznaczona do celów handlowych;
 • wyposażenie na terenie domu w budowie;
 • cenne przedmioty w domach letniskowych;
 • rękopisy,
 • materiały opałowe i paliwa;
 • dane zapisane w formie elektronicznej;
 • straty niematerialne: utracony zysk, straty wody oraz innych cieczy, gazu czy prądu.

Allianz nie wypłaci odszkodowania również w sytuacji, gdy straty są wynikiem:

 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa;
 • działań pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • działań wojennych, konfliktów zbrojnych, aktów terroryzmu, zarekwirowania, wywłaszczenia, itp.;
 • nie przestrzegania prawa budowlanego i nie dbania o obowiązkowe przeglądy techniczne;
 • naturalnego osiadania budynku.
 • działania energii jądrowej i promieniowania jonizującego.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą odnosić się również do poszczególnych działów polisy, czyli np. do OC w życiu prywatnym. W ubezpieczeniu Allianz Mój Dom są to m. in. szkody powstałe na skutek:

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przeniesienia choroby zakaźnej;
 • posiadania lub użytkowania materiałów wybuchowych i fajerwerków;
 • uprawiania sportów niebezpiecznych;

Co wyróżnia polisę Allianz Mój Dom?

W przypadku Allianz warto zwrócić uwagę na czas obowiązywania polisy. Najczęściej umowę z towarzystwem podpisuje się na 12 miesięcy. W Allianz, poza roczną opcją, istnieje też możliwość ubezpieczenia nieruchomości od razu na 36 miesięcy, a przez ten okres składka ubezpieczeniowa nie może się zmienić. 

Pakiet Max uwzględnia kradzież zwykłą, co nie jest standardem rynkowym, ponieważ najczęściej ochrona ogranicza się tylko do kradzieży z włamaniem, która dostępna jest jako rozszerzenie.

Domowe assistance zawiera pomoc prawną dostępny w każdym z trzech wariantów. Na wsparcie specjalisty można liczyć np. przy kłopotach z prawem cywilnym, prawem pracy czy windykacją należności. Jako rozszerzenie dostępna jest możliwość poszerzenia ochrony na wszystkie kraje świata poza USA i Kanadą. Assistance zawiera także:

 • ochrona mienia znajdującego się poza domem, czyli oddanego do naprawy, czyszczenia czy przeróbki.
 • pokrycie kosztów lokalu zastępczego do 60 dni na czas odbudowy czy remontu ubezpieczonej nieruchomości, która została zniszczona.

W polisie mieszkaniowej Allianz Mój Dom wyróżnia się także brak limitów przy ubezpieczeniu przedmiotów wartościowych dostępne jako rozszerzenie.

Allianz Mój Dom – jak zgłosić szkodę?

Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia o zaistnieniu szkody do 7 dni roboczych od jej wystąpienia lub – co ważne – uzyskania niej informacji. Najprostszym sposobem na dopełnienie tej powinności jest wypełnienie formularza. Można to też zrobić telefonicznie (tel. 224 224 224) lub osobiście w jednej z placówek towarzystwa. W przypadku reklamacji procedura jest zbliżona.