Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,15
Zostaw opinię

Dlaczego warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie w Allianz? W Allianz możesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem. Odszkodowanie nie tylko pozwoli Ci odtworzyć zniszczone nieruchomości, ale również może pokryć koszty powstałe w związku ze szkodą, np. akcji ratowniczej.

Porównaj najlepsze ubezpieczenia »
 

Ubezpieczając dom w Allianz możesz otrzymać:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • brak limitów przy zabezpieczeniu przedmiotów wartościowych jeśli rozszerzysz zakres o tę opcję,
 • ochronę poza domem mienia oddanego do naprawy, czyszczenia, przeróbki osobie trzeciej,
 • lokal zastępczy do 60 dni - pokrycie kosztów najmu na czas odbudowy, remontu domu po szkodzie.

Twoje korzyści z ubezpieczenia

Ubezpieczenie może Ci zapewnić:

 • ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji, jak: pożar, powódź, gradobicie, huragan czy kradzież z włamaniem,
 • odszkodowanie pozwalające odkupić utracone mienie tej samej jakości i rodzaju, pokrycie kosztów powstałych w związku ze szkodą, np. kosztów akcji ratowniczej, poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii, uprzątnięcia po szkodzie,
 • możliwość ustalenia dowolnej sumy ubezpieczenia przedmiotów wartościowych (brak limitów),
 • ochronę mienia podczas przeprowadzki, naprawy, konserwacji lub czyszczenia.

Możesz je zawrzeć na 3 lata z gwarancją niezmienności ceny, co jest szczególnie wygodne, gdy ustanawiasz cesję na bank pod zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • dom lub dom w budowie,
 • elementy działki, budynki gospodarcze, garaż, domek letniskowy,
 • nagrobki,
 • własne mieszkanie lub wynajęte mieszkanie w którym mieszkasz,
 • mieszkanie, które wynajmujesz innej osobie.

Dwie opcje ubezpieczenia

Do wyboru masz jedną z dwóch opcji ubezpieczenia:

 • Bezpieczny Dom Plus – to najszersza dostępna w Allianz ochrona
 • Bezpieczny Dom – zapewniające ochronę na wypadek wystąpienia wybranych przez siebie ryzyk.

To ubezpieczenie szczególnie polecamy w przypadku, gdy wynajmujesz mieszkanie.

Dom możesz ubezpieczyć w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub kosztorysowej - w zależności od roku powstania budynku.

Kiedy i jak działa ubezpieczenie

Z ochrony możesz korzystać przez 12 lub 36 miesięcy – w zależności od tego na jak długo została zawarta umowa.

Polisa działa w przypadku zaistnienia szkód spowodowanych pojawieniem się ryzyk zawartych w umowie. Gdy dochodzi do zdarzenia w wyniku którego zostają zniszczone elementy domu, wówczas Allianz refunduje koszty usunięcia zniszczeń do określonej sumy ubezpieczenia. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktur wystawionych za wykonanie robót budowlano-remontowych oraz za materiały.

Dodatkowo w trakcie trwania umowy w ramach usług Home Assistance możesz liczyć na pomoc, np. szklarza, ślusarza czy elektryka oraz naprawę sprzętu RTV i AGD. W razie, gdyby po szkodzie Twoje mieszkanie lub dom nie nadawało się do zamieszkania, możemy również zorganizować i pokryć koszty pobytu w lokalu zastępczym, do limitu wskazanego w umowie.

W przypadku szkody wystarczy:

 • zadzwonić pod numer 224 224 224,
 • wysłać wypełniony formularz zgłoszenia szkody mailem na adres: szkody@allianz.pl.

Dla szkód o wartości do 2000 zł obowiązuje szybka ścieżka likwidacji.

Stałe elementy objęte ochroną

Zarówno ubezpieczenie Bezpieczny Dom Plus jak i Bezpieczny Dom obejmuje ochroną:

 • fundamenty,
 • izolacje: przeciwwilgociową, cieplną, przeciwdźwiękową, przeciwogniową, itp.,
 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne (w tym ściany konstrukcyjne i działowe),
 • tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • stropy,
 • schody, balkony i balustrady,
 • dachy, stropodachy, obróbki blacharskie,
 • instalacje, m.in.: elektryczną, gazową, przeciwpożarową, wodociągową, kanalizacyjną,
 • stałe elementy wykończeniowe, m.in.: powłoki malarskie, sufity podwieszane, okładziny podłóg,
 • szyby.

Wyposażenie objęte ochroną

Ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem Bezpieczny dom plus lub Bezpieczny dom:

 • meble, dywany, wykładziny podłogowe, żaluzje, zasłony, firany, lampy,
 • ubrania,
 • książki, płyty,
 • gotówka, karty płatnicze,
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny,
 • sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, w tym m.in.: pralka, lodówka, zmywarka,
 • biżuteria,
 • urządzenia i sprzęt sportowy oraz turystyczny, meble i urządzenia ogrodowe,
 • zwierzęta domowe: psy, koty, ryby w akwariach, itp. (z wyłączeniem tych zwierząt, które przeznaczone są do hodowli lub handlu),
 • dokumenty: dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, świadectwo, dyplom, akt notarialny, decyzja administracyjna.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia dla domu

Mienie na tarasie i w ogrodzie

Ubezpieczenie rzeczy, które posiadasz na tarasie i w ogrodzie.

Nie musisz się obawiać:

 • zniszczeń spowodowanych pożarem, powodzią, gradobiciem, działaniem wiatru,
 • zdarzeń losowych,
 • innych ryzyk objętych ubezpieczeniem.

Naprawisz lub odkupisz mienie na tarasie i w ogrodzie:

 • altana, meble ogrodowe, trampolina, grill,
 • basen, jacuzzi,
 • elementy placu zabaw tj. piaskownica, huśtawka, drabinki, zjeżdżalnia.

Łatwo zgłosisz szkodę

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224,
 • mailem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: szkody@allianz.pl.

Nagrobki oraz grobowce

Ubezpieczenie nagrobków w razie nieprzewidzianych zdarzeń i wandalizmu.

Nie musisz się obawiać

 • zniszczeń spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, silnego wiatru, upadku drzew i budowli, opadów atmosferycznych,
 • eksplozji, uderzenia i upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • wandalizmu,
 • powodzi (jeśli ubezpieczasz budynek/lokal mieszkalny lub ruchomości domowe od powodzi, na wypadek tego samego ryzyka chronimy też nagrobek).

Naprawisz szkody

 • do sumy ubezpieczenia nawet 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 • odtwarzając wszelkie dodatkowe ozdoby, które były na stałe zamocowane przy nagrobku.

Łatwo zgłosisz szkodę

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224,
 • mailem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: szkody@allianz.pl.

Dom letniskowy

Ubezpieczenie domku w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Możesz ubezpieczyć

 • budynek lub lokal mieszkalny służący celom rekreacyjnym.

Zdecydujesz, co jest dla Ciebie ważne. Dom letniskowy można ubezpieczyć na wypadek różnych ryzyk związanych z działaniem sił natury oraz z wypadkami losowymi. Wybierzesz je samodzielnie.

Łatwo zgłosisz szkodę:

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224,
 • mailem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: szkody@allianz.pl.

Ubezpieczenie od napadu ulicznego

Ubezpieczenie Twojego mienia w razie napadu. Poczujesz się bezpiecznie poza domem.

Odszkodowanie uzyskasz w razie utraty lub zniszczenia mienia w wyniku napadu ulicznego na terenie Polski, jeśli:

 • ktoś zastosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną lub groźbę pozbawienia życia lub zdrowia,
 • zawiadomisz o tym zdarzeniu policję,

Odtworzysz, odkupisz lub naprawisz mienie, m.in.: odzież, torebkę, teczkę, portmonetkę, biżuterię, zegarek, klucze do drzwi, budynku/lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia, pilota do automatycznego otwierania/zamykania drzwi do miejsca ubezpieczenia, kartę płatniczą, kredytową, charge i debetową, dokumenty, telefon komórkowy, laptop, kamerę, aparat fotograficzny.

Przejmiemy Twoją odpowiedzialność. Limit odpowiedzialności dla ryzyka napadu ulicznego wynosi 5000 zł na jedno zdarzenie (w tym 500 zł na gotówkę).

Informacja Prawna

Konsultacja telefoniczna z prawnikiem. Zyskasz pomoc prawną

Ubezpieczenie zapewnia dostęp do telefonicznej konsultacji z prawnikiem w ramach usługi Telefonicznej Asysty Prawnej w Polsce, w razie wypadku na terenie Polski. Doradzimy Ci w każdej dziedzinie:

 • prawo cywilne, rodzinne, karne, administracyjne, pracy, podatkowe,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • procedury prawne prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
 • informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • udostępnianie drogą elektroniczną aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
 • informacje teleadresowe o jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych oraz prokuratury, a także o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach.

Łatwo się skontaktujesz. Wystarczy zadzwonić pod numer 224 224 224.

Mój Prawnik

Możesz otrzymać zwrot kosztów poniesionych na ochronę interesów prawnych.

Zyskasz ochronę prawną. Ubezpieczenie pomaga nie tylko w sprawach związanych z codziennym życiem ale również w sytuacjach, gdy występujesz w roli: właściciela nieruchomości lub mieszkania, użytkownika (w tym użytkownika wieczystego),wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy lub dzierżawcy.

Ubezpieczeniem mogą być objęte elementy życia prywatnego w zakresie związanym z m.in.:

 • dochodzeniem roszczeń,
 • prawem pracy,
 • sprawami karnymi,
 • prawem rodzinnym,
 • nieruchomością, np. umowami najmu i dzierżawy czy majątkowymi prawami rzeczowymi na nieruchomości.

Ochrona może zostać rozszerzona o:

 • obronę interesów prawnych z tytułu umów,
 • zakres terytorialny: świat, z wyłączeniem USA i Kanady.
 • Allianz może zwrócić Ci koszty obrony prawnej

Posiadając ubezpieczenie Mój Prawnik, masz możliwość dochodzenia swoich praw, nie martwiąc się o koszty. Allianz może pokryć m.in. następujące koszty nawet do łącznej sumy 30 000 zł:

 • koszty wynagrodzenia jednego, ustanowionego przez Ciebie adwokata,
 • koszty sądowe oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje nie tylko Tobie, ale również współmałżonkowi oraz niepełnoletnim dzieciom.

Łatwo zgłosisz szkodę

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224,
 • mailem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: szkody@allianz.pl.

Ubezpieczenie Home Assistance

Twoje korzyści z ubezpieczenia Home Assistance

Usługi assistance dostępne w ramach ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus i Bezpieczny Dom to pomoc udzielana na terenie Polski w razie wystąpienia różnych zdarzeń i awaryjnych sytuacji w Twoim domu.

 • Pomoc, na którą możesz liczyć 7 dni w tygodniu 24h/dobę
 • Natychmiastowa pomoc w razie wystąpienia awarii w domu czy mieszkaniu. Wystarczy zadzwonić pod numer 224 224 224.

Organizacja i pokrycie kosztów

 • naprawy sprzętu RTV, AGD, PC nie starszego niż 5 lat (naprawa na miejscu lub w serwisie wraz z kosztami ew. dowozu),
 • pomocy ślusarza, gdy masz problem z kluczami lub zamkiem w drzwiach (przy zgłoszeniu problemu w ciągu 48 godzin),
 • interwencji specjalisty, elektryka, ślusarza, stolarza, hydraulika, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych w razie pożaru w domu, powodzi, upadku drzewa, eksplozji, zalania, przepięcia, stłuczenia szyb lub włamania do domu (przy zgłoszeniu problemu w ciągu 48 godzin),
 • pomocy w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym możliwość zamieszkiwania, tj. transport do hotelu i zakwaterowanie w hotelu, przechowywanie lub transport ocalałego mienia (przy zgłoszeniu problemu w ciągu 48 godzin),
 • pomoc medyczna, transport medyczny do i ze szpitala,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, zwierzętami.

W przypadku szkody wystarczy:

 • zadzwonić pod numer 224 224 224,
 • wysłać wypełniony formularz zgłoszenia szkody mailem na adres szkody@allianz.pl.