Towarzystwo Allianz stara się, aby oferta ubezpieczenia mieszkania była idealnie dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Czy rzeczywiście każdy znajdzie ofertę skrojoną na miarę swoich potrzeb?

Porównaj najlepsze ubezpieczenia »
 

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w Allianz:

W poniższej tabeli możecie zobaczyć Państwo przykład ubezpieczenia mieszkania w Allianz. Niestety w tym towarzystwie ubezpieczeniowym nie ma możliwości ubezpieczenia domu.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

XXX
50 tys.450 tys.606 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • samodzielne sumy ubezpieczenia

 • zaznaczenie cesji dla banku

 • maksymalna suma ubezpieczenia ruchomości na formularzu online to 50 tys. zł

 • Home Assistance przy zakupie ubezpieczenia ruchomości domowych

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • suma ubezpieczenia nie pomniejsza się o wypłacane odszkodowania

Ubezpieczenia mieszkania oferowane przez Allianz:

1. Moje M 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno skutki kataklizmów, jak i nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie Moje M obejmuje stałe elementy wykończeniowe oraz składowe części lokalu.

Warunkiem udzielenia pomocy ubezpieczeniowej przez towarzystwo Allianz jest:

 • zamieszkanie lokalu na stałe,
 • wyposażone mieszkania w przewidziane w projekcie, sprawnie działające urządzenia i instalacje,
 • mieszkanie znajduje się w budynku, który powstał po 1960 roku.
 • wyposażenia wnętrz,
 • wysokość sumy ubezpieczenia obliczana jest indywidualnie i może ona wynosić od 10 000 zł do nawet 50 000 złotych. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się zarówno stałe elementy wykończeniowe, jak i ruchomości (np. meble, książki, sprzęt osobisty, sportowy czy odzież).

2. Moje M w budowie - ubezpieczenie dotyczy mieszkania, w którym nie zakończono jeszcze prac remontowo-budowlanych, umożliwiających wprowadzenie się do nowego lokalu. Jeżeli klient Allianz kupuje mieszkanie na kredyt, może ustanowić automatyczną cesję na bank.
W ramach ochrony z "Moje M w budowie" otrzymamy pokrycie strat spowodowanych przez:

 • żywioł (uderzenie pioruna, grad, silny wiatr),
 • eksplozję,
 • implozję,
 • pożar,
 • uderzenie statku powietrznego,
 • zamach przestępczy i terroryzm.

3. Home Assistance - świadczące usługi związane z organizowaniem pomocy medycznej, opieki nad dziećmi i zwierzętami, pomocy technicznej interwencyjnej i ochrony mienia oraz usług informacyjnych. Dodatkowo można liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów usług remontowo-budowlanych, w celu usunięcia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

W ramach ubezpieczenia mieszkania w Allianz można dodatkowo zakupić OC w życiu prywatnym (polisa chroni przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnego wyrządzenia szkód osobom trzecim lub w ich mieniu) oraz NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,75