Nasi Klienci oceniają Allianz na
2,84
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2018 roku bezpośrednio do towarzystwa Allianz lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęły 13262 skargi od niezadowolonych klientów. Jak Allianz wypada na tle innych towarzystw?

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia osób posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Allianz, musimy uwzględnić nie tylko ilość wniesionych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy. TUiR Allianz Polska S.A. posiada 5,2% udziału w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 2550 skarg.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Allianz zajmuje 7. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to wysoka pozycja. Musimy również podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa warto potraktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane zażalenia, a część z nich po rozpatrzeniu okazuje się bezzasadna.

Opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Allianz

Porównaj ceny Allianz

Zapraszamy do dzielenia się opinią o Allianz. Piszcie, co myślicie o obsłudze, cenach i jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód przez towarzystwo Allianz. Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)