Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,15
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2019 roku bezpośrednio do towarzystwa Allianz lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 9648 skarg od niezadowolonych klientów. Jak Allianz wypada na tle innych towarzystw?

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia osób posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Allianz, musimy uwzględnić nie tylko ilość wniesionych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy. TUiR Allianz Polska S.A. posiada 4,9% udziału w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc 1969 skarg.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Allianz zajmuje 6. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to wysoka pozycja. Musimy również podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa warto potraktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane zażalenia, a część z nich po rozpatrzeniu okazuje się bezzasadna.

Opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Allianz

Porównaj ceny Allianz

Zapraszamy do dzielenia się opinią o Allianz. Piszcie, co myślicie o obsłudze, cenach i jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód przez towarzystwo Allianz. Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)