Nasi Klienci oceniają Allianz na
1,98

Allianz jest jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech, a po przejęciu w 2021 r. Grupy Aviva w Polsce i na Litwie stał się również dominującym graczem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Czy klienci ubezpieczyciela są zadowoleni z jego usług?

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2020 roku bezpośrednio do Allianz lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 9475 skarg od jej klientów. Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia z usług Allianz, w zestawieniu uwzględniliśmy nie tylko liczbę wniesionych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy.

W 2020 roku Allianz posiadał 4,2% udziałów w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 2256 skarg. W naszym zestawieniu towarzystwo zajęło 9. miejsce.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Allianz zajmuje 9. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to wysoka pozycja. Musimy również podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa warto potraktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane zażalenia, a część z nich po rozpatrzeniu okazuje się bezzasadna.

Opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Allianz

Porównaj ceny Allianz

Zapraszamy do dzielenia się opinią o Allianz. Piszcie, co myślicie o obsłudze, cenach i jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód przez towarzystwo Allianz. Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe).