Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,32
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2016 roku bezpośrednio do towarzystwa Allianz lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 11750 skarg od niezadowolonych klientów. Jak Allianz wypada na tle innych towarzystw?

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia osób posiadających ubezpieczenie majątkowe (w tym komunikacyjne) w towarzystwie Allianz, musimy uwzględnić nie tylko ilość wniesionych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy. TUiR Allianz Polska S.A. posiada 5,88% udziału w rynku. Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 1997 skarg.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Allianz zajmuje 4. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*). Jest to wysoka pozycja. Musimy również podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa warto potraktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego prezentuje wszystkie otrzymane zażalenia, a część z nich po rozpatrzeniu okazuje się bezzasadna.

Opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Allianz

Porównaj ceny Allianz

Zapraszamy do dzielenia się opinią o Allianz. Piszcie, co myślicie o obsłudze, cenach i jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód przez towarzystwo Allianz. Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)