Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,15
Zostaw opinię

Kierowcy ubezpieczeni w Allianz na okoliczność nieszczęśliwego wypadku mogą otrzymać świadczenie nie tylko wtedy, gdy doszło do niego podczas ruchu pojazdu. Ochrona NNW w Allianz dotyczy także "pechowych" sytuacji podczas wysiadania i wsiadania do samochodu lub bezpośrednio po jego załadowaniu lub rozładowaniu.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z NNW »

Ubezpieczenie działa również podczas postoju, zatrzymania czy naprawy pojazdu.

Klientom kupującym polisę pozostawia się możliwość wyboru sumy ubezpieczenia: od 10000 do 20000 złotych. W ramach ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), poszkodowany może otrzymać zwrot lub pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, badań specjalistycznych, a nawet operacji plastycznych (wydatki pokrywane są do 10% sumy ubezpieczenia).

Jeżeli towarzystwo Allianz wypłaci świadczenie z NNW, klient nie traci zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy.

Pamiętaj: w NNW najważniejszy jest nie tylko zakres ochrony, ale przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, gdyż odszkodowanie wypłaca się tutaj procentowo, w zależności od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu.