Nasi Klienci oceniają Allianz na
3,60
Zostaw opinię

Kierowcy ubezpieczeni w Allianz na okoliczność nieszczęśliwego wypadku otrzymają świadczenie nie tylko wtedy, gdy doszło do niego podczas ruchu pojazdu. Ochrona NNW w Allianz dotyczy także "pechowych" sytuacji podczas wysiadania i wsiadania do samochodu lub bezpośrednio po jego załadowaniu lub rozładowaniu. Ubezpieczenie działa również podczas postoju, zatrzymania czy naprawy pojazdu.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z NNW »

NNW w Allianz można z powodzeniem nazwać wszechstronnym. Klientom, kupującym polisę pozostawia się możliwość wyboru sumy ubezpieczenia: od 10 000 do 20 000 złotych. W ramach ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),poszkodowany otrzymuje zwrot lub pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, badań specjalistycznych, a nawet operacji plastycznych (wydatki pokrywane są do 10% sumy ubezpieczenia).

Jeżeli towarzystwo Allianz wypłaci świadczenie z NNW, klient nie traci zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy.

Pamiętaj: w NNW najważniejszy jest nie tylko zakres ochrony, ale przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, gdyż odszkodowanie wypłaca się tutaj procentowo, w zależności od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Zasady działania i ochrony NNW, podobnie jak AC zapisane są w OWU towarzystwa Allianz. Zachęcamy do przeczytania najważniejszych zagadnień, jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.