Nasi Klienci oceniają Allianz na
2,04
Zostaw opinię

Allianz oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Pierwszy z nich ubezpieczyciel proponuje jako dodatek przy zakupie polisy OC.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z NNW »

Ubezpieczenie NNW działa w razie śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (np. złamanie ręki lub nogi), a także pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji. W Allianz NNW chroni kierowcę lub jego pasażerów w razie skutków wypadków, do których doszło:

  • w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu,
  • podczas wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
  • bezpośrednio przy załadowaniu lub wyładowaniu ubezpieczonego pojazdu,
  • podczas zatrzymania ubezpieczonego pojazdu, jego postoju lub naprawy.

NNW w Allianz – wariant podstawowy

Ubezpieczenie NNW w wariancie podstawowym w Allianz jest dostępne w czterech pakietach ubezpieczeń komunikacyjnych: Komfort, Plus, Extra i Max. Zakresem obejmuje śmierć i uszczerbek na zdrowiu kierowcy (brak ochrony dla pasażerów ubezpieczonego pojazdu). Ponadto zawiera:

  • sumę ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł,
  • limit kosztów leczenia w wysokości 5000 zł, (np. rehabilitacji lub zakupu niezbędnych leków) poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

NNW w Allianz – wariant rozszerzony

Ubezpieczenie NNW w Allianz w wariancie rozszerzonym jest dostępne w trzech pakietach ubezpieczeń komunikacyjnych: Plus, Extra i Max. Zakresem obejmuje uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy oraz każdego pasażera ubezpieczonego pojazdu. Ponadto zawiera:

  • sumę ubezpieczenia w razie śmierci: kierowcy – 150 000 zł, pasażerów – 50 000 zł,
  • sumę ubezpieczenia na uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 50 000 zł,
  • limit na kosztów leczenia – 5 000 zł (np. rehabilitacji, wizyt lekarskich czy zakupu leków).
Uwaga! W NNW najważniejszy jest nie tylko zakres ochrony, ale przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, gdyż odszkodowanie wypłaca się tutaj procentowo według tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), w zależności od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu.