Nasi Klienci oceniają Allianz na
1,98
Zostaw opinię

Allianz oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Pierwszy z nich ubezpieczyciel proponuje jako dodatek przy zakupie polisy OC.

Allianz oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kilku różnych opcjach. Ochroną może zostać objęte dziecko, jak i osoba dorosła. 

Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko

Polisa oferowana przez Allianz NNW Twoje Dziecko to rozwiązanie, które pozwala wybrać jeden z czterech wariantów ochrony. Każdy z wariantów zabezpiecza te same zdarzenia losowe, jednak zapewnia przy tym inną sumę odszkodowania. Ochroną zostaje objęty:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu, 
 • hospitalizacja po nagłym zachorowaniu,
 • hospitalizacja wynikająca z nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych,
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej (szpitalnej).

Ponadto, ubezpieczenie może objąć również ochroną śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego, śmierć rodzica lub opiekuna, zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej, jeśli ubezpieczony nie przebywał w szpitalu, zwrot kosztów zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dziecko może zostać również objęte ochroną na wypadek ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa. 

Składka w polisie NNW opłacana jest jednorazowo w systemie rocznym, a wynosić może od 39 zł do 299 zł.

Strefa NNW

Ubezpieczenie Strefa NNW w Allianz to polisa, która dostępna jest w trzech różnych pakietach. W przypadku tego produktu zakres ochrony w poszczególnych pakietach różni się od siebie, a dodatkowo każdy z pakietów dostępny jest w dwóch wariantach. 

Dziecko, oprócz wcześniej wymienionej ochrony, może liczyć również m.in. na wsparcie finansowe, gdy dojdzie do wstrząśnienia mózgu, uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji oraz zapewnia ochronę w sieci.

Maksymalna suma ubezpieczenia w NNW wynosi 100 000 zł, a umowa zawierana jest na rok.

Grupowe ubezpieczenie NNW

Polisa NNW może być również skierowana również do pracowników. Ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków posiada dla zainteresowanych trzy warianty do wyboru, w których każdy można dodatkowo rozbudować o umowy dodatkowe. 
W ramach ubezpieczenia NNW grupowego w Allianz można również ubezpieczyć swojego współmałżonka oraz dzieci. Umowa zawierana jest na rok, a karencja wynosząca 30 dni dotyczy powtórnej opinii medycznej, poważnym zachorowaniu oraz w świadczeniach assistance – pomoc w chorobie.

Pracownicy mogą zyskać, w zależności od wybranego wariantu, wsparcie m.in. w sytuacji:

 • wstrząśnienia mózgu w wyniku wypadku,
 • konieczności leczenia, wynikającego z wypadku,
 • pobytu w szpitalu wynikającego z wypadku,
 • zawału serca,
 • udaru mózgu,
 • poważnego zachorowania.

To, o czym warto wiedzieć, to fakt, że Allianz może ubezpieczyć minimum 5 osób w danym zakładzie pracy, ale nie tylko – ubezpieczeniem objęta może zostać nieformalna grupa. To oznacza, że jeśli wspólnie ze swoimi znajomymi postanowicie się ubezpieczyć grupowo – możecie skorzystać z oferty grupowej w Allianz. 

Uwaga! W NNW najważniejszy jest nie tylko zakres ochrony, ale przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, gdyż odszkodowanie wypłaca się tutaj procentowo według tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), w zależności od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu.